ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bonny

B AA1 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonny-, *bonny*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bonny(adj) น่าดึงดูด, Syn. lovely, attractive
bonny(adj) น่ารักและมีสุขภาพดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonny(บอน'นี่) adj. สวยงาม, เจริญตา, สุขภาพแข็งแรง, ร่าเริง, เงียบสงบ, ดี, สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bonny(adj) แข็งแรง, น่ารัก, สวยงาม, ร่าเริงดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've a lot to learn. Bonny lad.นายยังต้องเรียนรู้อีกมากไอ้หนู Goal! The Dream Begins (2005)
Gotta do a detour. Bonny lad. Celebrity in peril.นั่งรถเล่นไปก่อนนะ มีคนกำลังเดือดร้อน Goal! The Dream Begins (2005)
*As fair art thou, my bonny lass*... *say deep in love am I*...*As fair are thou, my bunnylass* *say deep in love am I* Made of Honor (2008)
Please, Mr. Costello, I always loved Bonny like he was my own child.ได้โปรดค่ะ คุณคอสเทลโล ฉันรักบอนนี่ เหมือนเป็นลูกฉันเอง Seven Psychopaths (2012)
Tell me where Bonny is, or else this guy gets it!บอกมาว่าบอนนี่อยู่ไหน ไม่งั้นไอ้นี่โดน! Seven Psychopaths (2012)
Bonny ain't gonna be no value to them dead.บอนนี่คงไม่มีค่ากับมันถ้าหากว่าตาย Seven Psychopaths (2012)
Hey, Bonny baby.เฮ้ บอนนี่ ลูกรัก Seven Psychopaths (2012)
Hello there, James, me bonny lad. What brings you to this neck of the woods?สวัสดีเจมส์เพื่อนที่รัก ลมอะไรหอบมานี่ล่ะ Episode #18.4 (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BONNY B AA1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bonny (j) bˈɒniː (b o1 n ii)
Bonnyrigg (n) bˈɒnɪrɪg (b o1 n i r i g)
Bonnybridge (n) bˈɒnɪbrɪʤ (b o1 n i b r i jh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーボンニュートラル[ka-bonnyu-toraru] (n, adj-na, adj-no) carbon-neutral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bonny \Bon"ny\ (-n[y^]), a. [Spelled {bonnie} by the Scotch.]
   [OE. boni, prob. fr. F. bon, fem. bonne, good, fr. L. bonus
   good. See {Bounty}, and cf. {Bonus}, {Boon}.]
   1. Handsome; beautiful; pretty; attractively lively and
    graceful.
    [1913 Webster]
 
       Till bonny Susan sped across the plain. --Gay.
    [1913 Webster]
 
       Far from the bonnie banks of Ayr.   --Burns.
    [1913 Webster]
 
   2. Gay; merry; frolicsome; cheerful; blithe.
    [1913 Webster]
 
       Be you blithe and bonny.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Report speaks you a bonny monk, that would hear the
       matin chime ere he quitted his bowl. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bonny \Bon"ny\, n. (Mining)
   A round and compact bed of ore, or a distinct bed, not
   communicating with a vein.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bonny
   adj 1: very pleasing to the eye; "my bonny lass"; "there's a
       bonny bay beyond"; "a comely face"; "young fair maidens"
       [syn: {bonny}, {bonnie}, {comely}, {fair}, {sightly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top