Search result for

ที่นั่ง

(73 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่นั่ง-, *ที่นั่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่นั่ง[N] throne, See also: palace, Syn. พระที่นั่ง, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, Thai definition: ที่สำหรับเจ้านายทรงหรือประทับ
ที่นั่ง[N] seat, See also: place, Syn. อาสน์, ธรรมาสน์, ที่ประทับ, ม้านั่ง, เก้าอี้, Example: ทุกคนโปรดรัดเข็มขัดที่นั่งด้วยครับ, Count unit: ที่, Thai definition: เก้าอี้สำหรับนั่ง
ที่นั่ง[N] situation, See also: condition, status, Syn. ตำแหน่ง, ฐานะ, Example: ตอนนี้เขาตกอยู่ในที่นั่งลำบาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บัลลังก์ที่นั่งผู้พิพากษาเมื่อพิจารณาคดีในศาล
อรรธจันทร์ที่นั่งเป็นขั้น ๆ สำหรับดูการแสดง มีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม, ชั้นที่ตั้งของขายหรือก้าวขึ้นลง ทำเป็นขั้น ๆ, อัฒจันทร์ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bench, treasuryที่นั่งคณะรัฐมนตรี (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treasury benchที่นั่งคณะรัฐมนตรี (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
galleriesที่นั่งผู้เข้าฟัง (ในสภา) [ดู lobby ๒] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
press galleryที่นั่งผู้แทนสื่อมวลชน (ในสภา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gallery, pressที่นั่งผู้แทนสื่อมวลชน (ในสภา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opposition benchที่นั่งฝ่ายค้าน (ในรัฐสภาแบบ อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bench, oppositionที่นั่งฝ่ายค้าน (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bench, governmentที่นั่งฝ่ายรัฐบาล (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government benchที่นั่งฝ่ายรัฐบาล (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bench, crossที่นั่งฝ่ายเป็นกลาง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
อัฒจันทร์ที่นั่งเป็นขั้นๆ สำหรับการดูการแสดงมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม
คำที่มักเขียนผิด คือ อัฒจรรย์ [คำที่มักเขียนผิด]
Seatsที่นั่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bart brought it from paris. It had its own seat on his plane.บาร์ทซื้อมาให้จากปารีสจ๊ะ / มันได้ที่นั่งส่วนตัวบนเครื่องบินเชียวนะ Chuck in Real Life (2008)
In an uncomfortable chair,นั่งเก้าอี้ที่นั่งไม่สบาย Last Resort (2008)
When the King practices frugality by wearing hemp clothingเมื่อใดที่กษัตริย์ตกที่นั่งลำบาก ภายใต้ชุดป่านมอซอที่สวมใส่ Portrait of a Beauty (2008)
Wait, we have room.อ่อ พี่สาว มีที่นั่งยังคะ เรามีที่นั่งนะ Scandal Makers (2008)
Did anyone see where the boy sitting there went?พวกคุณเห๊นเด็กผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงนี้เมื่อกี๊ไหม Scandal Makers (2008)
Wasn't there a man with the kid?เอ๊ะ ใช่เด็กคนที่นั่งข้างผู้ชายคนนั้นป่ะ Scandal Makers (2008)
How thankful. You left my seat open.ไม่รู้ขอบคุณยังไง ที่ยังเหลือที่นั่งไว้ให้หน่ะ Beethoven Virus (2008)
Let's see. The best seat for you is...อะ ที่นั่งที่ดีที่สุดของคลาสนี้... Baby and I (2008)
That is actually the very worst seat.นั้นเป็นที่นั่งที่แย่ที่สุดในคลาสเรา Baby and I (2008)
Go find someplace else, when you have a chance, ok?เอาล่ะ ชั้นให้โอกาสเธอ ไปหาที่นั่งใหม่ซะ โอเค? Baby and I (2008)
He is my manservant who came to reserve my seat.เขาเป็นคนรับใช้ข้าที่จะเข้ามาจองที่นั่งสอบให้ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
He will be in trouble because of your involvement.เขาจะต้องตกที่นั่งลำบากก็เพราะเจ้าเกี่ยวข้องด้วย Hong Gil Dong, the Hero (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่นั่ง[n.] (thīnang) EN: seat ; place ; place to sit   FR: siège [m] ; banquette [f] ; place (assise) [f]
ที่นั่งชม[n.] (thīnang chom) EN: seat   FR: siège [m] ; place (assise) [f]
ที่นั่งติดทางเดิน[n. exp.] (thīnang tit thāngdoēn) EN: aisle seat   
ที่นั่งติดหน้าต่าง[n. exp.] (thīnang tit nātāng) EN: window seat   
ที่นั่งนักบิน[n. exp.] (thīnang nak bin) FR: siège de pilotage (avion) [m]
ที่นั่งผู้โดยสาร[n. exp.] (thīnang phūdōisān) EN: passenger seat   FR: siège passager [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amphitheater[N] อัฒจันทร์, See also: ที่นั่งชมการแสดงรูปวงกลมที่ไม่มีหลังคา, Syn. amphitheatre
amphitheatre[N] อัฒจันทร์, See also: ที่นั่งชมการแสดงรูปวงกลมที่ไม่มีหลังคา, Syn. amphitheater
back bench[N] ที่นั่งแถวหลังที่สำรองไว้ให้สมาชิกสามัญในสภาล่าง, Ant. front bench
back seat[N] ที่นั่งด้านหลัง, See also: ส่วนหลัง, Syn. rear
backbench[N] ที่นั่งของสมาชิกรัฐสภา (ที่ไม่ใช่รัฐมนตรีหรือตำแหน่งสำคัญ), Ant. front bench
balcony[N] ที่นั่งชั้นบน, See also: ที่นั่งในโรงละครชั้นบน, Syn. circle
bench[N] ที่นั่งสำหรับนักกีฬาตัวสำรอง
bleachers[N] ที่นั่งราคาถูกในการดูกีฬา
box[N] ที่นั่งคนขับรถม้า
cockpit[N] ที่นั่งคนขับ (เครื่องบินหรือรถแข่ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
aisle(ไอลฺ) n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในรถ, โรงหนัง, เครื่องบิน, โบสถ์) , ที่นั่งฟังธรรมที่แบ่งเป็นตอนในโบสถ์. -in the aisles หัวเราะท้องแข็ง.
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
back seat)n. ที่นั่งข้างหลัง
bench(เบนชฺ) {benched,benching,benches} n. ม้านั่ง,บัลลังก์ (ตุลาการ) ,ผู้พิพากษา,ศาล,ม้านั่งยาวสำหรับหลายคนนั่ง vt. วาง (ม้านั่ง) ตั้งไว้,วางแสดง,ทำให้นั่งอยู่ที่นั่ง
box(บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คล่อง,ลัง,หีบ,กล่อง,กลัก,คอก,สิ่งที่บรรจุอยู่,บ้านเล็ก,กระท่อม,ที่นั่งคนขับรถม้า,ที่พักอาศัยเล็ก,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศัพท์,ตู้รถม้า,ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด,การต่อย,การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ,ลัง) ,ตบ,ต่อย,ตบที่หู,ต่อยที่หู
circle {circledn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circles}n. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circlingn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
coupe(คูพ) n. รถยนต์สองประตูที่สั้นกว่ารถยนต์ธรรมดา,รถเก๋งเล็ก,รถม้าโดยสารสองที่นั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
aisle(n) ทางเดินระหว่างแถว,ทางเดินระหว่างที่นั่ง
backseat(n) ที่นั่งข้างหลัง,ที่นั่งตอนหลัง
bench(n) ม้านั่ง,บัลลังก์,ที่นั่ง
book(vt) จองล่วงหน้า,สำรองที่นั่ง,ลงบัญชี,ลงชื่อ,ลงรายการ,ลงบันทึก
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา
box(n) หีบ,กล่อง,กลัก,ลัง,ที่นั่งคนขับรถม้า,คอก,ตู้ไปรษณีย์,การชกมวย
palace(n) พระราชวัง,วัง,ตำหนัก,พระที่นั่ง,ทำเนียบ
rumble(n) เสียงกระหึ่ม,เสียงฟ้าร้อง,ที่นั่งตอนท้าย
runabout(n) เรือยนต์เล็ก,รถที่นั่งเดี่ยว
seat(n) ที่ตั้ง,ที่นั่ง,ตำแหน่ง,ที่ว่าการ,ทำเนียบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せき, seki] (n) ที่นั่ง (ในรถไฟ,โรงภาพยนตร์, อื่นๆ)
座席[ざせき, zaseki] (n) ที่นั่ง
指定席[していせき, shiteiseki] (n) ที่นั่งจอง
自由席[じゆうせき, jiyuuseki] (n) ที่นั่งที่ไม่จอง (ไม่จำเป็นต้องจอง)

German-Thai: Longdo Dictionary
Platz(n) |der, pl. Plätze| ที่นั่ง, สถานที่, ที่ว่างเปล่า
Studienplatz(n) |der, pl. Studienplätze| จำนวนที่นั่งที่สถาบันศึกษาหนึ่งมีให้, จำนวนนักศึกษาที่สามารถรับเข้ามาได้
Imbiss(n) |der, pl. Imbisse| ร้านขายอาหารที่รับประทานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีพิธีรีตอง บางร้านมีที่นั่งให้ บางร้านมีโต๊ะสำหรับยืนทาน ราคาถูกกว่าร้านอาหาร (Restaurant)

French-Thai: Longdo Dictionary
louer(vt) เช่า หรือ จองเอาไว้ล่วงหน้า เช่น Louer une maison = เช่าบ้าน , Louer une place de théâtre = จองที่นั่งชมการแสดงละคร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top