ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

palace

P AE1 L AH0 S   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -palace-, *palace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
palace[N] พระราชวัง, See also: ตำหนัก, ปราสาท, Syn. royal residence, manor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
palace(แพล'ลิส) n. ราชวัง,วัง
buckingham palacen. พระราชวังบัคกิงแฮมของอังกฤษ
grand palaceพระมหาราชวัง

English-Thai: Nontri Dictionary
palace(n) พระราชวัง,วัง,ตำหนัก,พระที่นั่ง,ทำเนียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palace lawกฎมนเทียรบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Palacesวัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hynkel's palace was the centre of the world's greatest war machine.ศูนย์บรรญชาการ เฮนเคิล ของโลก แห่งสงครามที่เกรียงไกร The Great Dictator (1940)
- He wants us to blow up the palace.- เขาจะโจมตี พระราชวัง The Great Dictator (1940)
Blowing up palaces and wanting to kill people!โจมตี พระราชวัง และฆ่าพวกเขา The Great Dictator (1940)
I'm simply crazy about this palace.ผมจะบ้ากับพระราชวังนี้ The Great Dictator (1940)
In my summer palace I have a barbershop.ในพระราชวังของผม ผมมีร้านตัดผม The Great Dictator (1940)
No one is to enter the palace under any circumstances, understand?ห้ามใครเข้าไปในพระราชวัง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เข้าใจไหม The Great Dictator (1940)
This wing of the palace is haunted.ปีกของพระราชวังนี้มีผีสิง Help! (1965)
We won't leave this palace alive.เราไม่เคยไปที่จะออกจากพระราชวัง นี้ยังมีชีวิตอยู่ Help! (1965)
Get a tube, siphon petrol from the gin palace and fill up the half-track.วังจินและเติมครึ่งติดตาม นั่นคือคุณออกจากความชั่วร้าย How I Won the War (1967)
-It used to decorate a king's palace.- มันใช้ในการตกแต่งพระราชวังของกษัตริย์ The Godfather (1972)
You guys familiar with the Palace Hotel ballroom?พวกคุณรู้จาก เตอะแพแลยสโฮเทลโบลรูม The Blues Brothers (1980)
Okay. I'll get you the Palace Hotel.โอแคย ผมจะให้คุณ เตอะแพแลยสโฮเทล The Blues Brothers (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
palaceCompared to our house, his is a palace.
palaceGuards are stationed 'round the clock at the Imperial Palace in Tokyo.
palaceIn the palace live the king and the queen.
palaceI took him to the Kyoto Imperial Palace.
palaceKing Henry VIII had a tennis court at Hampton Court, his palace on the River Thames not very far from London.
palaceScores of people gathered in front of the Royal Palace.
palaceShe guided me to the palace.
palaceThe king and his family live in the royal palace.
palaceThe king once lived in that palace.
palaceThe king was famous for his splendid palace.
palaceThe palace has a tall tower.
palaceThe palace was heavily guarded.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัง[N] palace, See also: royal residence, Example: คนที่ทำงานในวังล้วนเป็นข้าราชบริพารทั้งนั้น, Thai definition: ที่อยู่ของเจ้านาย
โขลน[N] palace gate woman, See also: door-keepers for the royal palace, female palace guard, Example: หากนางโขลนใดปล่อยให้ทาสขึ้นมาบนเรือนนี้ได้ มันต้องได้รับโทษสถานหนัก, Count unit: คน, Thai definition: หญิงนายประตูซึ่งรับราชการอยู่ในพระราชวัง
ฝ่ายใน[N] ladies of the court, See also: palace women officials, Ant. ฝ่ายนอก, Example: ในสมัยก่อนข้าราชบริพารฝ่ายในเป็นผู้ประดิษฐ์ผลไม้แกะสลักเพื่อใช้ในพระราชพิธีต่างๆ เท่านั้น, Count unit: ฝ่าย, Thai definition: เจ้านายและข้าราชการเป็นต้น ที่เป็นสตรีสังกัดอยู่ภายในพระราชฐานชั้นใน
พระราชวัง[N] royal palace, See also: palace, Syn. วัง, ราชสำนัก, พระราชสำนัก, Example: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จมาแปรพระราชฐานที่พระราชวังสนามจันทร์อยู่เสมอ, Count unit: วัง, Thai definition: ที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดิน, Notes: (ราชา)
ตำรวจวัง[N] palace police, Example: เขารู้สึกภูมิใจมากที่คุณพ่อของเขาเป็นตำรวจวัง, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ตำรวจผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในวังหรือในเขตพระราชฐาน
ตำรวจหลวง[N] palace police, See also: palace guard, sergeants at arms in the royal palace, Example: ตอนน้องชายเขาเกิด คุณพ่อของเขาได้เลื่อนยศเป็นตำรวจหลวงรักษาพระองค์, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ข้าราชการในพระองค์ มีหน้าที่พิทักษ์รักษาองค์พระมหากษัตริย์และพระราชินีในงานพระราชพิธี
ตำหนัก[N] palace, See also: residential building in the palace of a king or prince, house or residence of royalty, abo, Syn. วัง, พระราชวัง, ที่พัก, นิเวศน์, Example: ด้านนอกของตำหนักท่านจันทร์ จัดแต่งเป็นสวนไม้ดอกขนาดใหญ่, Count unit: หลัง, Thai definition: เรือนของเจ้านาย, กุฏิของสมเด็จพระสังฆราช
ที่นั่ง[N] throne, See also: palace, Syn. พระที่นั่ง, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, Thai definition: ที่สำหรับเจ้านายทรงหรือประทับ
ปราสาท[N] castle, See also: palace, Syn. วัง, พระราชวัง, Example: สำนักพระราชวังจะได้จัดที่สำหรับลงพระนามลงนามถวายพระพรและเปิดปราสาทพระเทพบิดรให้ถวายบังคมพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี, Thai definition: เรือนมียอดเป็นชั้นๆ สำหรับเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์
มณเฑียร[N] palace, See also: royal house, Syn. มนทิร, มนเทียร, มันทิร, วัง, มณฑิร, มันทิราลัย, เรือนหลวง, Example: ทหารเปิดโขลนทวารเข้าไปในพระราชมณเฑียรสถานเพื่อลักทรัพย์สิน, Thai definition: ที่อยู่ของกษัตริย์, Notes: (สันสกฤต), (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คริสตัล พาเลซ[n. prop.] (Khristal Phālēs) EN: Crystal Palace   FR: Crystal Palace
กฎมนเทียรบาล[n.] (kotmonthīenbān) EN: royal family law ; palace law governing the members of the Royal Household   
มณเฑียร[X] (monthīen) EN: palace ; royal house   FR: palais royal [m]
พระบรมมหาราชวัง[n. prop.] (Phraborommahārātchawang) EN: The Grand Palace   FR: le Grand Palais
พระรามราชนิเวศน์[n. prop.] (Phra Rām Rātchaniwēt) EN: Phra Ram Ratchanives Palace (Phetburi)   
พระราชวัง[n.] (phrarātchawang) EN: royal residence ; toyal palace ; royal castle   FR: palais royal [m] ; résidence royale [f] ; château royal [m]
พระราชวังบ้านปืน [n. prop.] (Phrarātchawang Bān Peūn) EN: Ban Puen Palace   
พระราชวังดุสิต[n. prop.] (Phrarātchawang Dusit) EN: Dusit Palace   
พระราชวังหลวง[n. prop.] (Phrarātchawang Lūang) EN: The Royal Palace   FR: Palais Royal
พระราชวังฤดูร้อน[n. prop.] (Phrarātchawang Reudū røn) EN: Summer Palace   

CMU English Pronouncing Dictionary
PALACE    P AE1 L AH0 S
PALACES    P AE1 L AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
palace    (n) pˈælɪs (p a1 l i s)
palaces    (n) pˈælɪsɪz (p a1 l i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, / ] palace; surname Gong, #3,083 [Add to Longdo]
殿[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 殿] palace hall, #7,913 [Add to Longdo]
宫殿[gōng diàn, ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ, 殿 / 殿] palace, #15,304 [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] palace courtyard, #21,685 [Add to Longdo]
故宫博物院[Gù gōng Bó wù yuàn, ㄍㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄛˊ ˋ ㄩㄢˋ, / ] Palace museum in Forbidden City, Beijing; National Palace museum in Taibei, #29,612 [Add to Longdo]
宫阙[gōng què, ㄍㄨㄥ ㄑㄩㄝˋ, / ] palace, #80,551 [Add to Longdo]
紫微宫[zǐ wēi gōng, ㄗˇ ㄨㄟ ㄍㄨㄥ, ] palace of Jade emperor (in Taoism), #254,060 [Add to Longdo]
[kǔn, ㄎㄨㄣˇ, ] palace corridor or passageway, #489,149 [Add to Longdo]
掖庭[yē tíng, ㄧㄝ ㄊㄧㄥˊ, ] palace residence of concubine; palace office [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kulturpalast {m}palace of culture [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パレス(P);パラス[, paresu (P); parasu] (n) palace; (P) [Add to Longdo]
綾綺殿[りょうきでん, ryoukiden] (n) (See 十七殿) pavilion housing the emperor's bathing quarters and dressing chamber (in Heian Palace) [Add to Longdo]
安福殿[あんぷくでん, anpukuden] (n) (See 十七殿) physicians' pavilion (in Heian Palace) [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (1) (hon) imperial palace; (2) emperor (or his empress, imperial princesses, etc.); (suf) (3) temple; (4) institution (esp. a government office, school, hospital, etc.); (5) suffix used in posthumous names (esp. of emperors, daimyos, etc.) [Add to Longdo]
右近の橘[うこんのたちばな, ukonnotachibana] (n) (See 紫宸殿,左近の桜) tachibana tree west of the southern stairs of the Hall for State Ceremonies (in Heian Palace) [Add to Longdo]
衛士[えじ;えいし, eji ; eishi] (n) (1) soldiers of the ritsuryo system that guarded gates of the imperial palace, the court, etc.; (2) term used in error to refer to young men that were made to do forced labour in the ritsuryo system; (3) guards originally stationed at the grand shrine at Ise and shrine at Atsuta, Nagoya to protect the officials there [Add to Longdo]
衛兵[えいへい, eihei] (n) palace guard; sentinel; garrison [Add to Longdo]
応天門[おうてんもん;おうでんもん, outenmon ; oudenmon] (n) (See 朝堂院・ちょうどういん) main southern gate of the Heian Palace's reception compound [Add to Longdo]
応天門の変[おうてんもんのへん, outenmonnohen] (n) (arch) Otenmon conspiracy (political incident in 866CE centered around the destruction by fire of the main gate of the imperial palace) [Add to Longdo]
王宮[おうきゅう, oukyuu] (n) royal palace; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Palace \Pal"ace\ (p[a^]l"[asl]s; 48), n. [OE. palais, F. palais,
   fr. L. palatium, fr. Palatium, one of the seven hills of
   Rome, on which Augustus had his residence. Cf. {Paladin}.]
   [1913 Webster]
   1. The residence of a sovereign, including the lodgings of
    high officers of state, and rooms for business, as well as
    halls for ceremony and reception. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. The official residence of a bishop or other distinguished
    personage.
    [1913 Webster]
 
   3. Loosely, any unusually magnificent or stately house.
    [1913 Webster]
 
   {Palace car}. See under {Car}.
 
   {Palace court}, a court having jurisdiction of personal
    actions arising within twelve miles of the palace at
    Whitehall. The court was abolished in 1849. [Eng.]
    --Mozley & W.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 palace
   n 1: a large and stately mansion [syn: {palace}, {castle}]
   2: the governing group of a kingdom; "the palace issued an order
     binding on all subjects"
   3: a large ornate exhibition hall
   4: official residence of an exalted person (as a sovereign)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top