ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bench

B EH1 N CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bench-, *bench*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bench(n) ม้านั่ง, See also: กระดานนั่ง, Syn. seat
bench(n) ที่นั่งสำหรับนักกีฬาตัวสำรอง
bench(n) โต๊ะทำงาน
bench(n) บัลลังก์ของตุลาการ
bench(n) แนวหินที่นูนขึ้น
bench(n) ยกพื้นที่ให้สัตว์ยืนเพื่อทำการแสดง, See also: แท่นที่ให้สัตว์ยืนเพื่อทำการแสดง
bench(n) ผู้พิพากษา, Syn. judge
benchmark(n) เกณฑ์มาตรฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bench(เบนชฺ) { benched, benching, benches } n. ม้านั่ง, บัลลังก์ (ตุลาการ) , ผู้พิพากษา, ศาล, ม้านั่งยาวสำหรับหลายคนนั่ง vt. วาง (ม้านั่ง) ตั้งไว้, วางแสดง, ทำให้นั่งอยู่ที่นั่ง
bench-markn. จุดสูง, จุดมาตรฐาน, Syn. norm -Conf. benchmark
benchmarkการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐานหมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการประมวลผล หรือการทำงานของ โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
workbench(เวิร์ค'เบนชฺ) n. โต๊ะทำงาน, โต๊ะหรือม้านั่งทำงานของช่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
bench(n) ม้านั่ง, บัลลังก์, ที่นั่ง
BENCH bench warrant(n) หมายศาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
benchม้านั่งยาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bench๑. ที่นั่งของสมาชิก (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ)๒. บัลลังก์ศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
benchคณะผู้พิพากษา, ศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bench hookแผงยึดพื้นโต๊ะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bench placerลานแร่ชายหาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bench warrantหมายจับของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bench, back; back benchที่นั่งแถวหลัง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bench, crossที่นั่งฝ่ายเป็นกลาง (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bench, frontที่นั่งแถวหน้า (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bench, governmentที่นั่งฝ่ายรัฐบาล (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
bench flumebench flume, รางริน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Bench Pressดันข้อตัวเฉียง [การแพทย์]
benchmarkbenchmark, หมุดหลักฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Benchmarking (Management)เบนช์มาร์คกิ้ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy.ในกรณีที่คุณพบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด ม้านั่งจะไม่ได้สร้างความบันเทิงให้คำแนะนำสำหรับความเมตตา 12 Angry Men (1957)
Bianca still lets me play a few innings. You've had me on the bench for years.บิอังก้ายังยอมให้พ่อเล่นเกมได้ แต่ลูกปล่อยให้พ่อนั่งดูเฉยๆมาหลายปี 10 Things I Hate About You (1999)
Bench presses.ออกกำลังกายไง American Beauty (1999)
I always sat on the last bench towards south.ฉันมักจะนั่งตรงม้านั่งตัวสุดท้ายทางทิศใต้ Il Mare (2000)
I'll be riding the bench half the season. I can be careful.ผมจะระวัง Pilot (2001)
I suggest we sit on a bench for the morning, there's another official decree "no Jews allowed on public benches".แต่ก็ไม่ได้ มีกฎห้ามยิวใช้ม้านั่งสาธารณะ บ้ากันใหญ่แล้ว The Pianist (2002)
The second one is that you're an insane person, sitting on a park bench talking to yourself.2. คุณเป็นคนบ้า นั่งคุยกับตัวเองในที่สาธารณะ Just Like Heaven (2005)
I got a bench warrant for your arrest.ฉันมีหมายจับแก Flyboys (2006)
I don't wanna be on the bench like Owen. He's one of the best. I'd go crazy.ฉันไม่อยากอยู่ที่ม้านั่งสำรองเหมือนโอเว่น ทั้งๆที่เขาเยี่ยมมาก, แบบนั้นฉันบ้าแน่ Goal II: Living the Dream (2007)
No player wants to be on the bench for a long time.เพราะไม่มีใครอยากนั่งม้านั่งสำรองนานๆหรอก Goal II: Living the Dream (2007)
That fellow could be on the bench one day.เขาอาจได้ดี ขึ้นไปถึงศาลสูง The Mist (2007)
Terrell, I can bench 300 right now.เทอเรล ตอนนี้ฉันยกได้ 300 ปอนด์แล้ว Fireproof (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
benchA drunken man was sleeping on the bench.
benchDon't sit on that bench.
benchHe and his friend sat on the bench.
benchHe awoke to find himself lying on the bench.
benchHe found himself lying on a bench in the park.
benchHe is lying on the bench.
benchHe is not sitting on a bench.
benchHe is still sitting on the bench.
benchHe made a desk and two benches for us.
benchHe sat on the bench and crossed his legs.
benchHe sat on the bench in the park.
benchHe sat smoking on the bench.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัลลังก์ศาล(n) bench, Syn. บัลลังก์, Example: การลุกขึ้นยืนเป็นการเคารพเมื่อผู้พิพากษาออกนั่งบัลลังก์ศาล, Thai Definition: ที่นั่งผู้พิพากษาเมื่อพิจารณาคดีในศาล
เก้าอี้นั่ง(n) chair, See also: bench, stool, armchair, seat, Syn. เก้าอี้, Example: พ่อชอบสะสมเก้าอี้แบบแปลกๆ ทั้งเก้าอี้นั่ง เก้าอี้นอน และเก้าอี้โยก, Count Unit: ตัว
ม้า(n) bench, See also: stool, Syn. เก้าอี้นั่ง, ม้านั่ง, Example: เวลาผมนั่งตีระนาดนี่ต้องเอาม้าเตี้ยๆ มารองก้น ไม่งั้นตีไม่ถนัด, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องรองนั่งมีขา ไม่มีพนัก
ม้านั่ง(n) bench, See also: stool, Example: เขามองหาม้านั่งข้างทางเดินแต่ไม่มีม้านั่งแห่งไหนว่าง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ตั่งเครื่องรองนั่ง มีหรือไม่มีขาก็ได้ ไม่มีพนัก มักกว้างกว่าม้า
ม้า(n) bench, See also: stool, Syn. เก้าอี้นั่ง, ม้านั่ง, Example: เวลาผมนั่งตีระนาดนี่ต้องเอาม้าเตี้ยๆ มารองก้น ไม่งั้นตีไม่ถนัด, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องรองนั่งมีขา ไม่มีพนัก
ม้านั่ง(n) bench, See also: stool, Example: เขามองหาม้านั่งข้างทางเดินแต่ไม่มีม้านั่งแห่งไหนว่าง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ตั่งเครื่องรองนั่ง มีหรือไม่มีขาก็ได้ ไม่มีพนัก มักกว้างกว่าม้า
บิฐ(n) stool, See also: bench, Syn. ตั่ง, Thai Definition: ที่นั่งชนิดหนึ่ง รูปสี่เหลี่ยม มีเท้า มีพนักอิงบ้าง ไม่มีบ้าง
เก้าอี้ม้ายาว(n) bench, Syn. ม้ายาว, ม้านั่งยาว, Example: มีคนจำนวนมากที่ไปติดต่อราชการนั่งรอเจ้าหน้าที่อยู่ที่เก้าอี้ม้ายาวหน้าห้อง, Count Unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัลลังก์[banlang] (n) EN: bench ; tribunal  FR: bancs de la magistrature [ mpl ]
บัลลังก์ศาล[banlang sān] (n, exp) EN: bench
ม้า[mā] (n) EN: bench ; stool  FR: tabouret [ m ]
ม้านั่ง[mānang] (n) EN: bench ; stool  FR: banc [ m ] ; tabouret [ m ]
ปากกาเหล็ก[pākkā lek] (n) EN: bench vice  FR: étau [ m ]
ตั่ง[tang] (n) EN: stool ; small table ; chair ; seat ; bench  FR: tabouret [ m ]
ตัวเปรียบเทียบ[tūa prīepthīep] (n, exp) EN: benchmark
ตุลาการ[tulākān] (n) EN: judge ; arbitrator ; arbiter ; adjudicator ; body of judges ; bench  FR: juge [ m ] ; magistrat [ m ] ; magistrature [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BENCH B EH1 N CH
BENCHER B EH1 N CH ER0
BENCHES B EH1 N CH IH0 Z
BENCHERS B EH1 N CH ER0 Z
BENCHLEY B EH1 N CH L IY0
BENCHMARK B EH1 N CH M AA2 R K
BENCHMARKS B EH1 N CH M AA2 R K S
BENCHMARK'S B EH1 N CH M AA2 R K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bench (n) bˈɛntʃ (b e1 n ch)
benches (n) bˈɛntʃɪz (b e1 n ch i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dèng, ㄉㄥˋ, ] bench; stool, #11,101 [Add to Longdo]
长椅[cháng yī, ㄔㄤˊ ㄧ, / ] bench, #39,645 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bank { f }; Sitzbank { f } | Bänke { pl }; Werkbänke { pl }bench | benches [Add to Longdo]
Benchmarking { n }; Vergleich von Prozessen [ econ. ]benchmarking [Add to Longdo]
Benchmark-Test { m }; Test auf dem Prüfstand | Benchmark-Tests { pl }benchmark test | benchmarks [Add to Longdo]
Richter { m }; Richteramt { n } | Richter seinbench | to be on the bench [Add to Longdo]
Schraubstock { m }bench vise [Add to Longdo]
Sitzbank { f } | Sitzbänke { pl }bench | benches [Add to Longdo]
Tischbohrmaschine { f }bench drill [Add to Longdo]
Tischvorrichtung { f }bench provision [Add to Longdo]
Tischwerkzeug { n } | Tischwerkzeuge { pl }bench tool | bench tools [Add to Longdo]
Werkbankfräsmaschine { f }bench milling machine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おべんちゃら[obenchara] (n) flattery [Add to Longdo]
ばったり床几;ばったり床机[ばったりしょうぎ, battarishougi] (n) (See 町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]
ばったん床几;ばったん床机[ばったんしょうぎ, battanshougi] (n) (obsc) (See ばったり床几, 町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]
アドベンチャー[adobencha-] (n) adventure; (P) [Add to Longdo]
アドベンチャーゲーム[adobencha-ge-mu] (n) { comp } adventure game [Add to Longdo]
アドベンチャースポーツ[adobencha-supo-tsu] (n) adventure sports [Add to Longdo]
アドベンチャラス;アドゥベンチャラス[adobencharasu ; adoubencharasu] (adj-f) adventurous [Add to Longdo]
インナーベンチャー[inna-bencha-] (n) inner venture [Add to Longdo]
ジョイントベンチャー[jointobencha-] (n) joint venture; JV [Add to Longdo]
スルーディーベンチ[suru-dei-benchi] (n) { comp } 3DBENCH [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ベンチマーク[べんちまーく, benchima-ku] benchmark [Add to Longdo]
ベンチマークテスト[べんちまーくてすと, benchima-kutesuto] benchmark test [Add to Longdo]
ベンチマーク試験[ベンチマークしけん, benchima-ku shiken] benchmark test [Add to Longdo]
基準試験[きじゅんしけん, kijunshiken] benchmark (test) [Add to Longdo]
性能評価[せいのうひょうか, seinouhyouka] benchmark [Add to Longdo]
スルーディーベンチ[するーでいーべんち, suru-dei-benchi] 3DBENCH [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bench \Bench\, n.; pl. {Benches}. [OE. bench, benk, AS. benc;
   akin to Sw. b[aum]nk, Dan b[ae]nk, Icel. bekkr, OS., D., & G.
   bank. Cf. {Bank}, {Beach}.]
   1. A long seat, differing from a stool in its greater length.
    [1913 Webster]
 
       Mossy benches supplied the place of chairs. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. A long table at which mechanics and other work; as, a
    carpenter's bench.
    [1913 Webster]
 
   3. The seat where judges sit in court.
    [1913 Webster]
 
       To pluck down justice from your awful bench. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The persons who sit as judges; the court; as, the opinion
    of the full bench. See {King's Bench}.
    [1913 Webster]
 
   5. A collection or group of dogs exhibited to the public; --
    so named because the animals are usually placed on benches
    or raised platforms.
    [1913 Webster]
 
   6. A conformation like a bench; a long stretch of flat
    ground, or a kind of natural terrace, near a lake or
    river.
    [1913 Webster]
 
   {Bench mark} (Leveling), one of a number of marks along a
    line of survey, affixed to permanent objects, to show
    where leveling staffs were placed. See {bench mark} in the
    vocabulary.
 
   {Bench of bishops}, the whole body of English prelates
    assembled in council.
 
   {Bench plane}, any plane used by carpenters and joiners for
    working a flat surface, as jack planes, long planes.
 
   {Bench show}, an exhibition of dogs.
 
   {Bench table} (Arch.), a projecting course at the base of a
    building, or round a pillar, sufficient to form a seat.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bench \Bench\, v. t. [imp. & p. p. {Benched}; p. pr. & vb. n.
   {Benching}.]
   1. To furnish with benches.
    [1913 Webster]
 
       'T was benched with turf.       --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Stately theaters benched crescentwise. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To place on a bench or seat of honor.
    [1913 Webster]
 
       Whom I . . . have benched and reared to worship.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bench \Bench\, v. i.
   To sit on a seat of justice. [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bench
   n 1: a long seat for more than one person
   2: a level shelf of land interrupting a declivity (with steep
     slopes above and below) [syn: {terrace}, {bench}]
   3: persons who administer justice [syn: {judiciary}, {bench}]
   4: a strong worktable for a carpenter or mechanic [syn:
     {workbench}, {work bench}, {bench}]
   5: the magistrate or judge or judges sitting in court in
     judicial capacity to compose the court collectively
   6: the reserve players on a team; "our team has a strong bench"
   7: (law) the seat for judges in a courtroom
   v 1: take out of a game; of players
   2: exhibit on a bench; "bench the poodles at the dog show"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top