Search result for

การดูถูก

(42 entries)
(0.0351 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การดูถูก-, *การดูถูก*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I'm pretty sure he said something about going on the offensive.แต่ผมแน่ใจว่า เขาพูดบางอย่างเกี่ยวกับการดูถูก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Yeah, and to compare my situation with yours, on a day like this, well, I gotta tell you, it's a little insulting.ใช้ซิ แล้วลองเปรียบเทียบปัญหาของฉันกับของนาย ในวันที่เป็นแบบเนี่ย อืมม ฉันคงต้องบอกนายว่า นี่มันเป็นการดูถูกกันนิดหน่อยนะ Crime Doesn't Pay (2009)
Then, to add insult to injury...แล้วก็เหมือนกับการดูถูกเพิ่มเข้าไปอีกนอกจากการบาดเจ็บ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Women hide their need for commitment... men disguise their growing insecurity... wives mask their intense disdain.ผู้หญิงปิดบังความต้องการที่จะผูกมัด ผู้ชายหลบเลี่ยงการเริ่มรู้สึกไม่มั่นคง ภรรยาใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการดูถูกเหยียดหยาม Rose's Turn (2009)
You know, things are rough when "I know you" can be taken as an insult.รู้มั้ย เมื่อมันเริ่มเครียด คำว่า "ผมรู้จักคุณ" อาจหมายความถึงการดูถูก Adam Raised a Cain (2009)
You know I'm a sucker for stories about scorned women.รู้ไม๊ฉันแย่มากในเรื่องการดูถูกผู้หญิง The Freshmen (2009)
I felt quite sure that my disdain for your vulgarityฉันรู้สึกว่าการดูถูกเหยียดหยามของฉันต่อความหยาบคายของคุณ Don't Walk on the Grass (2009)
It's insulting.มันเป็นการดูถูก Chuck Versus the American Hero (2010)
Now, since I don't like touching other people's coins and I refuse to contribute to the devaluation of the word "genius" here I am.แตะเหรียญคนอื่น และไม่เห็นด้วยกับการดูถูก ความหมายของคำว่า อัจฉริยะ The Einstein Approximation (2010)
That insults britta even more?ซึ่งเป็นการดูถูกบริตต้าเข้าไปอีกงั้นเหรอ? Communication Studies (2010)
It's just your ordinary, run-of-the-mill ex sex, fueled by the most common of aphrodisiacs... mutual loathing and disdain.มันก็เหมือนเธอนั่นแหละ วิ่งกลับไปหาแฟนเก่า ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงกระตุ้น ความต้องการได้อย่างดี ทั้งการดูถูกและความเกลียดชัง The Witches of Bushwick (2010)
I take your insult as flattering.ผมยอมรับการดูถูกของคุณมาเป็นความท้าทาย The Witches of Bushwick (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การดูถูก[n.] (kān dūthūk) EN: insult ; despising ; putdown   FR: insulte [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
affront(n) การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การปรามาส เช่น It is an affront to call German women with the title of 'Fräulein'. (Fräulein = Miss)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contempt[N] การดูถูก, See also: ความรู้สึกรังเกียจอย่างมาก, Syn. disdain, scorn
contemptibility[N] การเหยียดหยาม, See also: การดูถูก, Syn. scorn, disdain
disdain[N] การดูถูกเหยียดหยาม, See also: ความรังเกียจ, Syn. contempt, despise, scorn, Ant. honor, respect
disparagement[N] การดูถูกดูหมิ่น, See also: การวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ, Syn. depreciation, detraction
insult[N] การดูถูก, See also: การประชดประชัน, การสบประมาท, การเย้ยหยัน, Syn. abuse, affront, insolence, offense
scorn[N] การเหยียดหยาม, See also: การดูถูก, Syn. contempt, disdain, mockery, sarcasm
snub[N] การดูแคลน, See also: การดูถูก, Syn. denial, dismissal, rejection, Ant. acceptance, welcome
underestimate[N] การประเมินค่าต่ำไป, See also: การดูถูก, การเหยียดหยาม, Ant. overestimate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affront(อะเฟรินทฺ') vt. ทำให้โกรธ, สบประมาท, เผชิญหน้า. -n. การสบประมาท, การดูถูก
contempt(คันเทมพทฺ') n. การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท,ความขายหน้า, Syn. disdain
derision(ดิริส'เชิน) n. การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก,สิ่งที่ถูกหัวเราะเยาะ,ขี้ปาก
derisive(ดิไร'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเยาะเย้ย,เกี่ยวกับการดูถูก, See also: derisiveness n., Syn. derisory
disdain(ดิสเดน') {disdained,disdaining,disdains} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ. n. การดูถูก,การดูหมิ่น,ความรู้สึกที่รังเกียจ, Syn. scorn,contempt
disdainful(ดิสเดน'ฟูล) adj. เป็นการดูถูก (ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ) ., Syn. contemptuous,aloof
disparagementn. การดูถูก,การดูหมิ่น,สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. detraction
disparaging(ดิสแพ'ริจจิง) adj. เกี่ยวกับการดูถูก,ซึ่งทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. slighting
fleer(เฟลียร์) vi.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,ดูถูก,เหยียดหยาม n. การพูดเยาะเย้ย,การแสดงสีหน้าที่ดูถูก,การดูถูกข่มเหงผู้หลบหนี,ผู้หนี, See also: fleeringly adv., Syn. mock
indignity(อินดิก' นิที) n. ความเสียเกียรติ, ความเสื่อมเสีย, การเหยียดหยาม, การสบประมาท,การดูถูก, Syn. insult,dishonour

English-Thai: Nontri Dictionary
abuse(n) การปรามาส,การเหยียดหยาม,การดูถูก,การด่าว่า
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
contempt(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
derision(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง
disdain(n) การดูถูก,การรังเกียจ,การเหยียดหยาม,ความไม่ชอบ
disparagement(n) การทำให้เสื่อมเสีย,การดูถูก,การดูหมิ่น
flow(n) การเหยียดหยาม,การเยาะเย้ย,การดูถูก,การหมิ่นประมาท
indignity(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การเหยียดหยาม
insult(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาท

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top