ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การสบประมาท

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การสบประมาท-, *การสบประมาท*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's kind of insulting, isn't it?นี่เป็นการสบประมาทชนิดหนึ่ง.. ใช่ไหม? Emancipation (2008)
We must put an end these insults!เราต้องยุติการสบประมาทนี้! Agora (2009)
You want to vilify me for that?ลูกต้องการสบประมาทแม่ กับเรื่องนี้หรือ? Chapter Three 'Acceptance' (2009)
This is basically a raised middle finger from Sophia and her people.นี่เหมือนเป็นการสบประมาท จากโซเฟียและคนของเธอด้วย Everything Will Change (2010)
Mamma, this is not an insult.แม่คะ นี่ไม่ใช่การสบประมาทนะคะ Letters to Juliet (2010)
Insults!การสบประมาทต่างหาก! Triggerman (2012)
That is so insulting.นั่นเป็นการสบประมาทกันนะ Always (2012)
I hope you won't be insulted when I say that I hope I won't be seeing you again.ผมคิดว่าคงไม่เป็นการสบประมาท ถ้าจะบอกว่า ผมหวังว่าผมจะไม่ต้องพบกับคุณอีก The Red Tattoo (2013)

English-Thai: Longdo Dictionary
affront(n) การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การปรามาส เช่น It is an affront to call German women with the title of 'Fräulein'. (Fräulein = Miss)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abuse[N] การสบประมาท
blasphemy[N] การสบประมาทหรือการดูหมิ่น, See also: การสบประมาทศาสนา, Syn. desecration, profanation
contempt[N] การหมิ่นประมาท, See also: การสบประมาท
contumely[N] การสบประมาท, See also: การดูหมิ่น, การเหยียดหยาม, Syn. abuse, insult, revilement
libel[N] การหมิ่นประมาท (ข้อความ, รูปภาพ), See also: การสบประมาท, การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวโทษใส่ร้าย, Syn. defamation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affront(อะเฟรินทฺ') vt. ทำให้โกรธ, สบประมาท, เผชิญหน้า. -n. การสบประมาท, การดูถูก
blasphemy(แบลส'ฟะมี) n. การสบประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาทศาสนา, Syn. impiety
contempt(คันเทมพทฺ') n. การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท,ความขายหน้า, Syn. disdain
contumely(คอน'ทุมะลี) n. การดูหมิ่น,ความหยิ่งยะโสที่เป็นการดูหมิ่น,การสบประมาท., See also: contumelious adj., Syn. insolence
indignity(อินดิก' นิที) n. ความเสียเกียรติ, ความเสื่อมเสีย, การเหยียดหยาม, การสบประมาท,การดูถูก, Syn. insult,dishonour
insult(อิน'ซัลทฺ) vt.,ดูถูก,สบประมาท,โจมตี,จู่โจม. n. การสบประมาท,การโจมตี,สิ่งที่สบประมาท,บาดแผล., See also: insulter n. insultingly adv., Syn. abuse
opprobrium(อะโพร'เบรียม) n. การตำหนิ,การสบประมาท,ความน่าอัปยศอดสู,สิ่งที่ทำให้อัปยศอดสู
scornful(สคอร์น'ฟูล) adj. เต็มไปด้วย (การดูถูก,การดูหมิ่น,การสบประมาท,การหัวเราะเยาะ), See also: scornfully adv. scornfulness n.
violence(ไว'อะเลินซฺ) n. ความรุนแรง,ความดุเดือด,การใช้กำลัง,ความพลการ,การทำลาย,การล่วงละเมิด,การสบประมาท,การทำให้บาดเจ็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
calumny(n) การใส่ร้าย,การสบประมาท,การหมิ่นประมาท
contempt(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
defamation(n) การใส่ร้าย,การทำให้เสียชื่อเสียง,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
insult(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาท
opprobrium(n) ความอับอาย,ความอัปยศอดสู,การสบประมาท
slap(n) การปะทะ,การตบ,การคลอน,การเหน็บแนม,การสบประมาท
taunt(n) การเยาะเย้ย,การเหน็บแนม,การสบประมาท,การยั่วยุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top