ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การเหยียดหยาม

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเหยียดหยาม-, *การเหยียดหยาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเหยียดหยาม[N] despising, See also: looking down upon, Syn. การดูหมิ่น, การดูถูก, Ant. การยกย่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, I want you to feel what it's like to be on the wrong end of your grand disdain.ตอนนี้, ชั้นยังต้องการที่จะรู้สึกอะไรอีก มันเหมือนตอนจบที่ผิดพลาด ของการเหยียดหยามจากคุณ Episode #2.6 (2008)
That means that your days of flaunting the law are over.นั่นหมายถึง วันแห่งการเหยียดหยามกฏหมาย ณ ที่แห่งนี้ District 9 (2009)
- You will be held in contempt of this court. - And everyday you let madmen and murderersคุณได้ทำการเหยียดหยามศาลแห่งนี้ \ และทุกวันคุณปล่อยให้ไอ้พวกบ้า และ ฆาตรกร Law Abiding Citizen (2009)
and that they deserve to be despised and hated?และนั่นพวกมันสมควรได้รับ การเหยียดหยามและเกลียดชัง Invitation Only (2009)
I don't know what is more insulting.ฉันไม่รู้ว่าอะไรเป็นการเหยียดหยามมากกว่ากัน Rates of Exchange (2009)
You were the only person who never treated me like one,ที่ไม่เคยแสดงอาการเหยียดหยามฉันเลยจนกระทั่งตอนนี้ Lovely (2010)
I mean, that's the bigger insult to marriage than two gay guys getting hitched.ชั้นหมายถึง นั่น เป็นการเหยียดหยามมากในการแต่งงาน ยิ่งกว่าจับเกย์สองคนผูกติดกัน ทั้งหมดนั่น มันเหมือน The Substitute (2010)
The way you live is an insult to the empire they've built.ทางที่นายเดิน เป็นการเหยียดหยาม อาณาจักร ที่พวกเขาสร้างขึ้น Going Dutch (2011)
To him, the way you live is an insult to the empire they've built.สำหรับเขา เส้นทางที่นายเดิน เป็นการเหยียดหยาม อาณาจักร ที่พวกเขาสร้างขึ้น Dog Eat Dog (2011)
Born stout of heart, but large of bone, his adolescent years were shadowed by scorn and mockery.ผู้เกิดมาพร้อมใจที่เข้มแข็งแต่กระดูกใหญ่ ชีวิตช่วงวัยรุ่นของเขาถูกทอดเงา ด้วยการเหยียดหยามและหัวเราะเยาะ Advanced Dungeons & Dragons (2011)
The same thing you have for us... contempt.สิ่งเดียวกับที่คุณมีให้เรา... การเหยียดหยาม Suspicion Song (2011)
Now, that's an ungrateful thank-you from the cynical eyes of the law.นายคิดว่าเขาจะทรยศหรือไง.. ขอบคุณ สำหรับการเหยียดหยามของกฎหมาย Stealing Home (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเหยียดหยาม[n.] (kān yīetyām) EN: despising   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contemptibility[N] การเหยียดหยาม, See also: การดูถูก, Syn. scorn, disdain
sacrilege[N] การลบหลู่ศาสนา, See also: การเหยียดหยามศาสนา, การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. desecration, blasphemy, profanation
scorn[N] การเหยียดหยาม, See also: การดูถูก, Syn. contempt, disdain, mockery, sarcasm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boo(บู) {booed,booing,boos} interj.,n. (การ) คำอุทานแสดงการเหยียดหยามการไม่เห็นด้วย,โห่ฮิ้ว vt. ร้องเสียงอุทานดังกล่าว
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
indignity(อินดิก' นิที) n. ความเสียเกียรติ, ความเสื่อมเสีย, การเหยียดหยาม, การสบประมาท,การดูถูก, Syn. insult,dishonour

English-Thai: Nontri Dictionary
abuse(n) การปรามาส,การเหยียดหยาม,การดูถูก,การด่าว่า
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง
disdain(n) การดูถูก,การรังเกียจ,การเหยียดหยาม,ความไม่ชอบ
flow(n) การเหยียดหยาม,การเยาะเย้ย,การดูถูก,การหมิ่นประมาท
indignity(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การเหยียดหยาม
trample(n) การเหยียบย่ำ,การกระทืบ,การเหยียดหยาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top