Search result for

wick

(132 entries)
(0.0052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wick-, *wick*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wick[N] ไส้ตะเกียง, See also: เชือกชุ่มด้วยน้ำมัน, ไส้เทียน
wick[VT] ดูด (ของเหลว)
wick[N] หมู่บ้าน (คำโบราณ)
wicked[SL] เจ๋ง, See also: สุดยอด
wicked[ADJ] ชั่วร้าย, See also: โฉด, เลว, คดในข้อ, ทราม, Syn. evil, immoral, iniquitous, Ant. moral, righteous, virtuous
wicker[N] ่เครื่องสาน, See also: เครื่องจักรสาน, Syn. wickerwork
wicker[ADJ] ซึ่งทำด้วยเครื่องสาน, See also: ซึ่งทำด้วยเครื่องจักรสาน
wicket[N] ประตูเล็ก, See also: ประตูเล็กบนประตูใหญ่
wickedly[ADV] อย่างโหดร้าย, See also: อย่างชั่วช้า, อย่างเลวทราม, Syn. sinfully, viciously, vilely, Ant. morally, righteously, virtuously
wickedness[N] ความโหดร้าย, See also: ความชั่วช้า, ความเลวทราม, Syn. devilishness, viciousness, vileness, Ant. righteousness, virtuousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wick(วิค) n. ไส้ตะเกียง,ไส้เทียน,เชือกชุ่มด้วยน้ำมัน, See also: wicking n. วัตถุที่ใช้ทำไส้ตะเกียง
wicked(วิค'คิด) adj. โหดร้าย,ชั่วช้า,เลวทราม,มีเจตนาร้าย,คุกคาม,น่ารังเกียจ,ไร้เหตุผล,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม, See also: wickedly adv.
wickedness(วิค'คิดนิส) n. ความชั่วร้าย,ความเลวทราม,ความโหดร้าย,พฤติกรรมที่ชั่วร้าย,สิ่งที่ชั่วร้าย
wicker(วิค'เคอะ) n. กิ่งไม้,เครื่องสาน,เครื่องจักสาน,เครื่องหวาย,adj. ทำด้วยเครื่องสานหรือเครื่องหวาย
wickerwork(วิค'เคอเวิร์ค) n. เครื่องสาน,เครื่องจักสาน,เครื่องหวาย
wicket(วิค'คิท) n. ประตูเล็ก,หน้าต่างเล็ก,ช่องเล็ก ๆ ,ประตูน้ำ,ประตูเล็กบนบานประตูใหญ่,ประตูสามเสาของกีฬาคริกเก็ต,บริเวณ ระหว่างประตูดังกล่าวของกีฬาคริกเก็ต,
wicketkeeper(วิค'คิดคี'เพอะ) n. ผู้เล่นฝ่ายที่ขว้างลูกและคอยรับลูกอยู่หลังคานตีคริกเก็ต
candlewickn. ไส้เทียน

English-Thai: Nontri Dictionary
wick(n) ไส้เทียน,ไส้ตะเกียง
wicked(adj) โหดร้าย,ชั่วร้าย,ดุร้าย,เลวทราม,บาปหนา
wickedness(n) ความโหดร้าย,ความชั่วร้าย,ความดุร้าย,ความเลวทราม
wicker(adj) สานด้วยหวาย,ทำด้วยหวาย
wicker(n) หวาย,กก
wickerwork(n) เครื่องสาน,เครื่องจักสาน,เครื่องหวาย
wicket(n) ประตูเล็ก,หน้าต่างเล็ก,ช่องเล็กๆ
candlewick(n) ไส้เทียน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wickerworkเครื่องจักสาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Wicked.- ดีเลย The Bank Job (2008)
Listen Cujo, I got some pretty wicked claws under these mitts, do not, I beg of you, do not make me bring out these bad boys!ฟังนะ คูโจ ฉันมีเจ้าอุ้งเท้าที่แฝงไปด้วยเขี้ยวเล็บน่ารักๆ อย่าให้ฉัน.. ขอร้องละ อย่าทำให้ฉัน ... Bolt (2008)
That styrofoam is wicked stuff.ไอ่โฟมใยสังเคราะห์นั่น มันของชั่วร้ายชัดๆ Bolt (2008)
"Kill the Wicked Witch of the West." " From the far north they heard a low wail of the wind and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed before the coming storm.""สังหารแม่มดเจ้าเล่ห์แห่งตะวันตก" "พวกเขาได้ยินเสียงลมหวีดหวิว มาจากทางเหนือ Inkheart (2008)
You wicked woman.ผู้หยิงชั่ว. Episode #1.5 (2008)
A wicked guy.ชายที่ชั่วร้าย. Episode #1.7 (2008)
You despicable, wicked person.แกมัน เลวทราม, คนชั่วร้าย. Episode #1.7 (2008)
You are wicked!คุณนี่ร้ายกาจจริง ๆ ! Doubt (2008)
And the snogging is wicked.แล้้วตอนจูบนี้สุดๆ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- Does he make a wicked guitar face?- แล้วเขาทำหน้าเจ๋งๆด้วยหรือเปล่า Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Oh, not as wicked as me. I've taken the uncool guitar face to a whole new level.ไม่เจ๋งเท่าฉันหรอก ฉันทำให้ หน้าไม่เท่เป็นเท่สุดๆได้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- Oh, wicked.- โอ้ เยี่ยม Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wickThe wicked witch cast an evil spell on the man and turned him into an insect.
wickHe's capable of wickedness of any kind.
wickHe seems nice, but he's wicked at heart.
wickIt is wicked of you to do such things.
wickOnce there lived a very wicked king in England.
wickMurder is a wicked crime.
wickThe wicked witch cast a spell on the man and turned him into a bug.
wickA tennis player with a wicked serve.
wickPunish the wicked and save the weak.
wickHe cloaks his wickedness under a smiling face.
wickDon't do wicked things.
wickYou are the wickedest witty person I know.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวาย[N] rattan (palm), See also: wicker (palm), Example: มนุษย์ได้นำต้นหรือเถาของหวายมาใช้ทำเครื่องเรือน และเครื่องจักสาน, Thai definition: ชื่อเรียกปาล์มหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Palmae ขึ้นเป็นกอ ลำต้นยาวทอดเลื้อย ผิวเกลี้ยงเหนียว กาบและก้านใบมีหนาม
ความเลวทราม[N] wickedness, See also: badness, immorality, depravity, Syn. ความต่ำช้า, ความชั่วช้า, Example: ทุกคนรู้จักความเลวทรามของมันดี แต่มันก็ยังลอยหน้าอยู่ได้, Thai definition: ความไม่ดี, การกระทำชั่วช้าเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรม
ความต่ำช้า[N] wickedness, See also: badness, Syn. ความเลวทราม, ความชั่วช้า, Ant. ความดี, Example: ดิฉันไม่เคยคิดอะไรที่มันเป็นการทำร้ายทำลายหรือเป็นความต่ำช้าแบบนั้นหรอก
เก้าอี้หวาย[N] rattan chair, See also: wicker chair, cane chair, Example: ชายหนุ่มรำพึง พลางกุลีกุจอเลื่อนเก้าอี้หวายเก่าคร่ำให้หญิงสาว, Count unit: ตัว, Thai definition: เก้าอี้ที่ทำขึ้นจากเส้นหวาย
คงคา[N] a kind of ratteen, See also: wicker, Syn. หวายคงคา, ต้นคงคา, Example: ยางของต้นคงคาสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้, Count unit: สาย, Thai definition: ชื่อหวายชนิดหนึ่ง ต้นเหมือนต้นสามสิบ รากเหมือนรากละหุ่ง ใบเหมือนใบละหุ่ง หัวเป็นแง่ง ยางขาวเหมือนนม
ขี้ถัง[ADJ] bad, See also: wicked, low-down, Syn. เลว, เลวทราม, Example: ที่นี่มีแต่มนุษย์ขี้ถัง ไปที่อื่นดีกว่า, Thai definition: ที่มีนิสัยเลวทรามต่ำช้า, Notes: (ปาก)
ความโหดร้าย[N] ferocity, See also: wickedness, cruelness, Syn. ความร้ายกาจ, Example: เบี้ยวต้องกล้ำกลืนรันทดใจกับความโหดร้ายที่พ่อและทุกคนหยิบยื่นให้
โทษ[N] wicked things, See also: evil, wickedness, Syn. สิ่งร้าย, ผลร้าย, Ant. สิ่งดี, คุณ, Example: ความกลัวมีทั้งคุณและโทษ ก็สมควรศึกษาว่าด้านใดดีด้านใดเลวเพื่อใช้ความกลัวให้เป็นประโยชน์, Notes: (บาลี-สันสกฤต)
พาล[ADJ] bad, See also: wicked, quarrelsome, Syn. เกเร, Example: ฉันไม่ชอบนิสัยคนพาลอย่างที่เธอทำเมื่อกี้นี้เลย, Thai definition: ที่ชั่วร้าย, ที่มีนิสัยเกเรชอบหาเรื่องผู้อื่น, Notes: (บาลี)
อุบาทว์[ADJ] wicked, See also: evil, Syn. อัปรีย์, จัญไร, Ant. มงคล, ดีงาม, Example: สงครามมาเฟียในซิซิลีผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เป็นวงจรอุบาทว์เหมือนกับภูเขาไฟ ที่มีไฟคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: ไม่เป็นมงคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
บาปหนา[adj.] (bāpnā) EN: sinful ; godless ; wicked   FR: impie ; mauvais
ชาติหมา[n. exp.] (chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch   FR: fils de pute [m] (vulg.)
โฉด[adj.] (chōt) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious   FR: méchant ; mauvais
ชั่ว[adj.] (chūa) EN: bad ; evil ; ill ; wicked ; mean   FR: méchant ; mauvais ; malade
ชั่วช้า[v.] (chūachā) EN: be wicked   
ชั่วช้า[adj.] (chūachā) EN: wicked ; evil ; vicious ; nefarious   
ชั่วร้าย[adj.] (chūarāi) EN: wicked ; bad ; low ; evil ; sinful   FR: méchant ; malveillant
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless   FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean   FR: mauvais ; méchant

CMU English Pronouncing Dictionary
WICK    W IH1 K
WICKS    W IH1 K S
WICKE    W IH1 K
WICKET    HH W IH1 K AH0 T
WICKET    W IH1 K AH0 T
WICKER    W IH1 K ER0
WICKES    W IH1 K S
WICKEY    W IH1 K IY0
WICKED    W IH1 K AH0 D
WICKENS    W IH1 K AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Wick    (n) (w i1 k)
wick    (n) (w i1 k)
wicks    (n) (w i1 k s)
wicked    (j) (w i1 k i d)
wicker    (n) (w i1 k @ r)
wicket    (n) (w i1 k i t)
Wicklow    (n) (w i1 k l ou)
wickets    (n) (w i1 k i t s)
Wickford    (n) (w i1 k f @ d)
wickedly    (a) (w i1 k i d l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| การพัฒนา
entwickeln(vt) |entwickelte, hat entwickelt| พัฒนา, วิวัฒนาการ เช่น Hast du das Gerät entwickelt? เธอพัฒนาอุปกรณ์ชี้นนี้หรือ
Entwicklungen(n) |pl.|, See also: Entwicklung
sich entwickeln(vt) พัฒนา(ตนเอง) เช่น Die Informationstechnologie hat sich sehr schnell entwickelt. เทคโนโลยีด้านข่าวสารข้อมูลพัฒนาเร็วมาก
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น, การเจริญเติบโต, ความเจริญรุ่งเรือง, วิวรรธน์, พัฒนา
Rückabwicklung(n) |die, pl. Rückabwicklungen| การกลับคืนสู่สถานะเดิม
Entwicklungsland(n) |das, pl. Entwicklungsländer| ประเทศที่กำลังพัฒนา เช่น „Deutschland ist im Hinblick auf die psychotraumatologische Forschung und Versorgung ein Entwicklungsland“, sagen die Experten.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Docht {m} | Dochte {pl}wick | wicks [Add to Longdo]
Dochtschmierung {f}wick lubrication [Add to Longdo]
Wicke {f} [bot.] | Wicken {pl}vetch | vetches [Add to Longdo]
Wickeldurchmesser {m}coil diameter [Add to Longdo]
Wickelgamasche {f} | Wickelgamaschen {pl}puttee | puttees; putties [Add to Longdo]
Wickelkern {m}hub [Add to Longdo]
Wickeltuch {n}; Umhangtuch {n}wrap [Add to Longdo]
Wickelverbindung {f}; Wickeltechnik {f}wrapped connection [Add to Longdo]
Wicklung {f}; Wickelung {f}; Windung {f} | Wicklungen {pl}; Wickelungen {pl}; Windungen {pl}winding | windings [Add to Longdo]
Wicklungsverhältnis {n}turns rate [Add to Longdo]
wickeln | wickelnd | wickeltto swaddle | swaddling | swaddles [Add to Longdo]
wickeln; hüllen; einhüllen; einwickelnto wrap [Add to Longdo]
wickeln (um) | wickelnd | gewickelt | wickeltto wind {wound; wound} (round) | winding | wound | winds [Add to Longdo]
wickelt abuncoils [Add to Longdo]
wickelt aufcoils [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィク;ウイック[, uiku ; uikku] (n) wick [Add to Longdo]
ウィケット[, uiketto] (n) wicket (e.g. in cricket) [Add to Longdo]
ウィッケット[, uikketto] (n) wicket (cricket) [Add to Longdo]
ウイック回転[ウイックかいてん, uikku kaiten] (n) {math} Wick rotation [Add to Longdo]
セナスジベラ[, senasujibera] (n) sixbar wrasse (Thalassoma hardwicke) [Add to Longdo]
ニューブランズウィック[, nyu-buranzuuikku] (n) New Brunswick [Add to Longdo]
ランプ芯[ランプしん, ranpu shin] (n) lamp wick [Add to Longdo]
悪を懲らす[あくをこらす, akuwokorasu] (exp,v5s) to punish the wicked [Add to Longdo]
悪行[あくぎょう;あっこう, akugyou ; akkou] (n) misdeed; wrongdoing; wickedness [Add to Longdo]
悪事[あくじ, akuji] (n) evil deed; crime; wickedness; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丧德[sàng dé, ㄙㄤˋ ㄉㄜˊ, / ] wicked; offending morality [Add to Longdo]
恶德[è dé, ㄜˋ ㄉㄜˊ, / ] wickedness; evil behavior [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, / ] wicker [Add to Longdo]
箩筐[luó kuāng, ㄌㄨㄛˊ ㄎㄨㄤ, / ] wickerwork basket [Add to Longdo]
邪念[xié niàn, ㄒㄧㄝˊ ㄋㄧㄢˋ, ] wicked idea; evil thought; evil desire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 wick \wick\ (w[i^]k), or Wich \Wich\ (w[i^]ch), n. [AS. w[imac]c
   village, fr. L. vicus. In some names of places, perhaps fr.
   Icel. v[imac]k an inlet, creek, bay. See {Vicinity}, and cf.
   {Villa}.]
   [1913 Webster]
   1. A street; a village; a castle; a dwelling; a place of
    work, or exercise of authority; -- now obsolete except in
    composition; as, bailiwick, Warwick, Greenwick. --Stow.
    [1913 Webster]
 
   2. (Curling) A narrow port or passage in the rink or course,
    flanked by the stones of previous players.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 wick \wick\ (w[i^]k), n. [OE. wicke, weyke, weke, AS. weoca or
   wecca; cf. D. wiek a roll of lint, Prov. G. wicke, and
   wieche, OHG. wiohha, Sw. veke, Dan. v[ae]ge; of uncertain
   origin.]
   A bundle of fibers, or a loosely twisted or braided cord,
   tape, or tube, usually made of soft spun cotton threads,
   which by capillary attraction draws up a steady supply of the
   oil in lamps, the melted tallow or wax in candles, or other
   material used for illumination, in small successive portions,
   to be burned.
   [1913 Webster]
 
      But true it is, that when the oil is spent
      The light goes out, and wick is thrown away. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 wick \wick\, v. i. (Curling)
   To strike a stone in an oblique direction. --Jamieson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wick
   n 1: any piece of cord that conveys liquid by capillary action;
      "the physician put a wick in the wound to drain it"
   2: a loosely woven cord (in a candle or oil lamp) that draws
     fuel by capillary action up into the flame [syn: {wick},
     {taper}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top