ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unexpected

AH2 N IH0 K S P EH1 K T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unexpected-, *unexpected*, unexpect, unexpecte
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unexpected(adj) ที่ไม่ได้คาดไว้, Syn. unscheduled, unanticipated, Ant. scheduled, planned
unexpectedly(adv) อย่างปุบปับ, See also: อย่างไม่คาดฝัน, อย่างน่าประหลาดใจ, Syn. unforeseen, surprising, unanticipated, Ant. predictable, anticipatable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unexpected(อันอิคสเพค'ทิด) adj. ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, นึกไม่ถึง, ประหลาดใจ, ฉับพลัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
unexpected(adj) ไม่ได้นึกฝัน, นึกไม่ถึง, ไม่คาดฝัน, คาดไม่ถึง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are fortunate tonight to have so many unexpected visitors.เรามีความโชคดีในคืนนี้ จะมีผู้เข้าชมที่ไม่คาดคิดมากมาย Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Dearest Lizzy, since writing the above, something has occurred of a most unexpected and serious nature.ลิซซี่ที่รักยิ่ง ตั้งแต่เขียนจดหมายฉบับที่แล้ว บางสิ่งได้เกิดขึ้น โดยที่ไม่ได้นึกฝันและเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ Episode #1.5 (1995)
Mr Darcy paid us an unexpected visit... ..and so, my dear Lizzy, Mr Darcy would brook no opposition.โปรดให้ป้าแสดงความกระจ่างต่อหลานในคราวนี้ คุณดาร์ซี่มาเยี่ยมเราโดยไม่คาดฝัน... และเมื่อเป็นดังนั้น ลิซซี่ที่รัก คุณดาร์ซี่ได้ขอไม่ออกหน้า Episode #1.6 (1995)
God forbid anything unexpected should happen...พระเจ้า ห้ามไม่ให้ทุกสิ่งที่ไม่ได้เตรียมการไว้ เกิดขึ้น... The Story of Us (1999)
The unexpected incident that creates those dangerous moments.The unexpected incident that creates those dangerous moments. Frailty (2001)
While it remains a burden assiduously avoided it is not unexpected and thus not beyond a measure of control which has led you, inexorably here.While it remains a burden assiduously avoided... ... itisnotunexpectedandthus not beyond a measure of control... ...ซึ่งนำคุณมา The Matrix Reloaded (2003)
'Is it Blue or the unexpected Christmas sensation from Billy Mack?จะเป็นวงบลูหรือ ม้านอกสายตาอย่างบิลลี่ แม็ค Love Actually (2003)
Three. Unexpected things are gonna happen.ข้อสาม สิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้น AVP: Alien vs. Predator (2004)
It's the unexpected that makes it so exciting.เรื่องไม่คาดฝันต่างหากล่ะ ที่ทำให้มันน่าตื่นเต้นน่ะ Everybody Has a Little Secret (2004)
The hours were long, and the pay was terrible yet occasionally, there were unexpected surprises.ชั่วโมงการทำงานก็ยาวนาน และค่าจ้างก็น้อยนิด แต่ยังอย่างไรก็ตาม\บางครั้งเขาก็ยังมีโอกาสสร้างความแปลกใจ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Well, that's just unexpected and weird.เอ่อ นี่มัน เกินคาด แปลก Charlie and the Chocolate Factory (2005)
But something unexpected happened....แต่มันมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น Final Fantasy VII: Advent Children (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unexpectedA little bit of luck sometimes leads to an unexpected success.
unexpectedAn unexpected result was arrived at.
unexpectedA slip of the tongue often brings about unexpected results.
unexpectedA slip of tongue will often lead us to unexpected results.
unexpectedA young man barged in unexpectedly.
unexpectedCareful as he was, he made an unexpected mistake.
unexpectedCareful as he was he made unexpected mistakes.
unexpectedHe met an unexpected obstacle.
unexpectedHe was perplexed at the unexpected result.
unexpectedI allow for the unexpected.
unexpectedI blinked in amazement at the unexpected development.
unexpectedI jumped at the unexpected news.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยไม่ได้คาดฝัน(adv) unexpected, Syn. โดยไม่คาดฝัน, โดยไม่คิดไม่ฝัน, Example: พวกเราพบฝูงกวางลวดลายสวยงามโดยไม่ได้คาดฝันว่าจะได้พบในป่าแห่งนี้, Thai Definition: อย่างไม่ได้คิดล่วงหน้ามาก่อนว่าจะเกิดขึ้น
ลาภลอย(n) windfall, See also: unexpected luck, godsend, Thai Definition: สิ่งที่ได้มาโดยไม่คิดฝัน
ไม่คาดฝัน(adj) unexpected, See also: unanticipated, unpredictable, unforeseen, Syn. ไม่คาดคิด, คิดไม่ถึง, Example: เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับโรงเรียน 33 แห่งใน 3 จังหวัดภาคใต้, Thai Definition: ที่ไม่ได้คิดหรือนึกหมายไว้ว่าจะเกิดขึ้น
ลาภผล(n) windfall, See also: unexpected fortune, Example: เขาทำบุญมาด้วยอะไรนะถึงได้รับลาภผลมากมายขนาดนี้, Thai Definition: ของที่ได้หรือการได้มาโดยไม่ได้คาดคิด
จู่ๆ(adv) unexpectedly, See also: suddenly, abruptly, Syn. โดยกระทันหัน, ทันทีทันใด, Example: เรือบินแล่นอยู่นานก็ไม่ถึงสักที แล้วจู่ๆ เรือบินก็ร่อนลงที่สนามบินแห่งหนึ่ง, Thai Definition: ไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
บังเอิญ(adv) unexpectedly, See also: by chance, by accident, accidentally, Syn. เผอิญ, โดยบังเอิญ, นึกไม่ถึง, Ant. โดยตั้งใจ, จงใจ, Example: เขาพบเธอโดยบังเอิญที่ร้านหนังสือ, Thai Definition: ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่คาดหมาย
อดิเรกลาภ(n) windfall, See also: unexpected gain, extra gain, extraordinary good fortune, Syn. อติเรกลาภ, ลาภพิเศษ, โชค, ลาภลอย, Example: เขาได้อดิเรกลาภโดยบังเอิญ
อยู่ดีๆ(adv) unexpectedly, See also: suddenly, abruptly, without warning, Syn. จู่ๆ, Example: เขาทำงานอยู่ดีๆ ก็โดนไม้ตกใส่หัว, Thai Definition: ไปตามปกติดีๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียบพลัน[chīepphlan] (adv) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly
โดยบังเอิญ[dōi bang-oēn] (adv) EN: accidentally ; by chance ; unexpectedly  FR: par hasard ; accidentellement ; par accident
โดยกระทันหัน[dōi krathanhan] (adv) EN: unexpectedly
โดยไม่ได้คาดฝัน[dōi mai dāi khāt fan] (adv) EN: unexpected
โดยไม่คาดฝัน[dōi mai khāt fan] (adv) EN: unexpected
โดยไม่คิดไม่ฝัน[dōi mai khit mai fan] (adv) EN: unexpected
โดยมิได้คาดคิด[dōi midāi khātkhit] (adv) EN: unexpectedly
กะทันหัน = กระทันหัน[kathanhan = krathanhan] (adj) EN: sudden ; abrupt ; unheralded ; unexpected  FR: soudain ; imprévu ; brusque ; non annoncé
กะทันหัน = กระทันหัน[kathanhan = krathanhan] (adv) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste  FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
นึกไม่ถึง[neuk mai theung] (v, exp) EN: be unexpected  FR: être inattendu ; être inopiné

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNEXPECTED AH2 N IH0 K S P EH1 K T IH0 D
UNEXPECTEDLY AH2 N IH0 K S P EH1 K T IH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unexpected (j) ˌʌnɪkspˈɛktɪd (uh2 n i k s p e1 k t i d)
unexpectedly (a) ˌʌnɪkspˈɛktɪdliː (uh2 n i k s p e1 k t i d l ii)
unexpectedness (n) ˌʌnɪkspˈɛktɪdnɪs (uh2 n i k s p e1 k t i d n i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
居然[jū rán, ㄐㄩ ㄖㄢˊ, ] unexpectedly; to one's surprise; go so far as to #1,149 [Add to Longdo]
竟然[jìng rán, ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ, ] unexpectedly #1,215 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] unexpectedly; actually; to go so far as to; indeed #1,912 [Add to Longdo]
意外[yì wài, ㄧˋ ㄨㄞˋ, ] unexpected; accident; mishap #2,271 [Add to Longdo]
想不到[xiǎng bu dào, ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨ˙ ㄉㄠˋ, ] unexpected; hard to imagine; it had not occurred to me; who could have thought that #5,777 [Add to Longdo]
不料[bù liào, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, ] unexpectedly; to one's surprise #8,691 [Add to Longdo]
意想不到[yì xiǎng bù dào, ㄧˋ ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ, ] unexpected; previously unimagined #11,859 [Add to Longdo]
出人意料[chū rén yì liào, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, ] unexpected #13,674 [Add to Longdo]
出乎意料[chū hū yì liào, ㄔㄨ ㄏㄨ ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, ] unexpected; exceeding all expectations #17,476 [Add to Longdo]
不意[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, ] unexpectedly; unawareness; unpreparedness #42,490 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unerwartet; unvermittelt { adj } | unerwarteter | am unerwartetstenunexpected | more unexpected | most unexpected [Add to Longdo]
unerwartetes Quelltextende [ comp. ]unexpected end of file [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na, n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P) #3,335 [Add to Longdo]
突然[とつぜん, totsuzen] (adj-na, adj-no, adv) abrupt; sudden; unexpected; all at once; (P) #4,312 [Add to Longdo]
偶然[ぐうぜん, guuzen] (adj-na, adj-no, n-adv, n) (by) chance; unexpectedly; suddenly; accident; fortuity; (P) #5,780 [Add to Longdo]
意外[いがい, igai] (adj-na, adv-to, n) unexpected; surprising; (P) #11,538 [Add to Longdo]
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that [Add to Longdo]
とんだ[tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P) [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
どんでん返し[どんでんがえし, dondengaeshi] (n) (sudden) complete reversal (of plot); unexpected twist (at end of story) [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[battari ; battan] (adv, adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] unexpected results, unpredictable results [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unexpected \Unexpected\
   See {expected}.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unexpected \Un`ex*pect"ed\, a.
   Not expected; coming without warning; sudden. --
   {Un`ex*pect"ed*ly}, adv. -- {Un`ex*pect"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unexpected
   adj 1: not expected or anticipated; "unexpected guests";
       "unexpected news" [ant: {expected}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top