Search result for

จงใจ

(31 entries)
(0.3254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จงใจ-, *จงใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จงใจ    [V] intend, See also: plan, design, mean, Syn. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น, Ant. ไม่ตั้งใจ, บังเอิญ, Example: ข้าพเจ้าจงใจกระแอมเพื่อให้เขาหรือใครก็ตามรู้สึกตัว
จงใจ    [ADV] intentionally, See also: purposely, designedly, deliberately, Syn. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น, แน่วแน่, Ant. ไม่ตั้งใจ, ไม่เจตนา, Example: หากมองในมุมกลับกันจะเห็นว่าคนที่ไม่มีเกียรติเท่านั้นต่างหากที่ประณามเสียดสีอย่างจงใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จงใจก. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา.
ละเมิดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wilfully disobeyจงใจไม่ปฏิบัติตาม, จงใจขัดคำสั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Trust the elements that are at your command.จงใจเชื่อใจในพลังของธาตุที่เจ้าควบคุมได้ The Mark of Nimueh (2008)
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น... Portrait of a Beauty (2008)
It was your father that sent you, wasn't it?พ่อของท่านจงใจส่งท่านมาใช่มั๊ย ? The Secret of Moonacre (2008)
You intentionally approached me, didn't you?แกจงใจเข้ามาใกล้ชิดฉัน, ใช่มัย? Episode #1.7 (2008)
You have deliberately sabotaged the interview, Jack.คุณจงใจทำลายการสัมภาษณ์นะ แจ็ค Frost/Nixon (2008)
You're not suggesting that Starkwood intends to use those weapons to attack this country?คุณกำลังบอกว่าสตาร์ควูด จงใจที่จะใช้อาวุธพวกนี้โจมตีประเทศเรางั้นหรอ? Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
And you're not suggesting that Starkwood intends to use those weapons to attack this country?คุณกำลังบอกว่าสตาร์ควูดจงใจ ใช้อาวุธเหล่านั้นเพื่อโจมตีประเทศตัวเองงั้นหรือ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
This is deliberate. It's not a glitch. Someone's trying to crash the system.มีคนจงใจทำให้ระบบมันล่ม มันไม่ใช่บังเอิญแน่ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Early, I mean, and you know, make sure that the hotel's OK and find good restaurants in case anyone wants to relax.แต่เนิ่นๆ,ฉันหมายถึง คุณก็รู้,เพื่อให้มั่นใจว่า โรงแรมโอเคแล้วก็หา ร้านอาหารดีๆเผื่อว่า ทุกคนอยากจะพักผ่อน ไม่ใช่ว่าฉันจงใจนะ Confessions of a Shopaholic (2009)
I know you've been fixing energy prices with forced brownouts.ฉันรู้ว่าคุณปั่นราคาพลังงานด้วยการจงใจปิดไฟ London. Of Course (2009)
He did that on purpose.มันจงใจแกล้งฉัน 2012 (2009)
It turns out a flower just like that was found at every crime scene.ปรากฏว่ามีดอกไม้แบบเดียวกันนี่อยู่ทุกที่เกิดเหตุ นายว่าฆาตกรจงใจทิ้งมันไว้หรอ Sex and Violence (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จงใจ[v.] (jongjai) EN: intend ; plan ; design ; mean ; set one's mind on   
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately   FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein
จงใจขัดคำสั่งศาล[v. exp.] (jongjai khat khamsang sān) EN: disobey a court order   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated)
headstrongadj. เอาแต่ใจ,ดื้อรั้น,แน่วแน่,จงใจ,โดยตั้งใจ., See also: headstrongly, Syn. stubborn
wilful(วิล'ฟูล) adj. จงใจ,มีเจตนา,โดยสมัครใจ,ดื้อรั้น,หัวแข็ง, Syn. willful., See also: willfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
aforethought(adj) จงใจ,ที่คิดไว้แล้ว
deliberate(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม
deliberately(adv) อย่างมีเจตนา,อย่างจงใจ,อย่างตั้งใจ
intentional(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,ซึ่งตั้งใจ
voluntary(adj) สมัครใจ,โดยเจตนา,จงใจ,เกิดขึ้นเอง
wilful(adj) เอาแต่ใจตนเอง,ดื้อรั้น,จงใจ,โดยเจตนา
wilfulness(n) ความจงใจ,ความเอาแต่ใจตนเอง,ความดื้อรั้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
To do on purpose (Idiom ) จงใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top