ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อย่างไม่คาดฝัน

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างไม่คาดฝัน-, *อย่างไม่คาดฝัน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had no idea it came with such expectations.ฉันไม่เคยคิดว่าอะไรจะตามมาอย่างไม่คาดฝัน The Grandfather (2009)
Okay. Hand me that socket wrench. [ Nancy Sinatra's "These Boots Are Made for Walkin'" plays ]ส่งประแจนั่นมาให้ฉัน นิคมโรคเรื้อนในอินเดีย ได้ปิดตัวลงอย่างไม่คาดฝัน Meet the New Boss (2011)
"My Unexpected Rise and Fall in the Music Industry."การโด่งดังอย่างไม่คาดฝัน เข้าร่วมอุตสาหกรรมดนตรีค่ายเพลง Trapped (2012)
"His appearance was always unexpected."เขามักปรากฎตัวอย่างไม่คาดฝันเสมอ Continuum (2013)
We got tempted with wealth and women beyond our dreams!เราต้องถูกล่อลวงด้วยความมั่งคั่ง และผู้หญิงสวยอย่างไม่คาดฝัน The King (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bang[ADV] กะทันหัน, See also: อย่างไม่คาดฝัน, Syn. suddenly
unexpectedly[ADV] อย่างปุบปับ, See also: อย่างไม่คาดฝัน, อย่างน่าประหลาดใจ, Syn. unforeseen, surprising, unanticipated, Ant. predictable, anticipatable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
falloutn. การตกลงมา,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน, Syn. fall-out

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top