ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

start

S T AA1 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -start-, *start*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
jump-start(vt) พ่วงแบตเตอรี่ เช่น Check your owner's manual before jump-starting your car or using it to jump-start another car., Syn. jump start

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
start(vi) เริ่ม, See also: ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด
start(vt) เริ่ม, See also: ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด
starter(n) ผู้เริ่มต้น
startle(vi) สะดุ้ง, See also: ้ตกใจ
startle(vt) ทำให้สะดุ้ง, See also: ทำให้ตกใจ
start as(phrv) เริ่มงานเป็น, See also: เริ่มทำงานเป็น, Syn. begin as
start in(phrv) เริ่ม, See also: เริ่มต้น, Syn. start on
start on(phrv) เริ่มงาน, See also: เริ่มจัดการ, Syn. begin on, start in
start on(phrv) กล่าวหา, See also: ต่อว่า
start up(phrv) พรวดออกมา (จากที่ซ่อน), See also: กระโดดออกจากที่ซ่อนอย่างรวดเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
start(สทาร์ท) vi.เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น, ลงมือ, ทำการ, ตั้งตัว, ยืน, โผล่, กระตุก, กระโดด, สะดุ้งตกใจ, ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน, คลาย, หลวม, ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น, ตั้งต้น, ก่อให้เกิด, ทำให้ตกอกตกใจ, ทำให้คลาย, ทำให้หลวม, เสนอ, ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม, การเริ่มต้น
start buttonปุ่มเริ่มต้นในระบบวินโดว์ 95 และ 98 ปุ่มเริ่มต้นจะอยู่บนแถบงาน (task bar) ที่ด้านล่างซ้ายสุดของจอภาพ จะมองเห็นได้ทันทีที่คอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบวินโดว์เรียบร้อยแล้ว ถ้ากดเมาส์ที่ปุ่มนี้ จะมีเมนูให้เลือกสั่งงานได้หลายอย่างดู Start menu ประกอบ
start menuเมนูเริ่มแรกในระบบวินโดว์ 95 และ 98 เมนูเริ่มแรกนี้จะมองเห็นได้ทันทีที่กดเมาส์ที่ปุ่ม Start มีคำสั่งให้เลือกใช้ดังนี้ Programs, Documents, Settings, Find , Help, Run และ Shut downดู Start button ประกอบ
start-up diskจานบันทึกสำหรับเริ่มเครื่องหมายถึง จานบันทึกจะเป็นจานแข็งหรือจานอ่อนก็ได้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะอ่านในทันทีที่เปิดเครื่องเพื่อจะได้รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อไป ในจานนี้จะมีคำสั่งต่าง ๆ ที่ต้องทำทันทีที่เริ่มเปิดเครื่อง
startle(สทาร์'เทิล) vi., vt. (ทำให้) สะดุ้งตกใจ. n. สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ, สิ่งรบกวน., See also: startlingly adv.
cold startเปิดเครื่อง (คอมพิวเตอร์) การเริ่มต้นระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด โดยเปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่อง การเริ่มต้นเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นครั้งแรกหรือเริ่มต้นใหม่เนื่องจากบางครั้ง ขณะที่ใช้อยู่ เกิดข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จนทำให้ไม่สามารถประมวลผลต่อไปได้ จึงต้องใช้วิธีปิดสวิตช์ แล้วเริ่มต้นใหม่ดู warm start เปรียบเทียบ
redstart(เรด'สทาร์ท) n. นกthrushขนาดเล็กที่มีหางสีแดงอมน้ำตาล
restart(รี'สทาร์ท) vt., vi. เริ่มใหม่, เริ่มต้น,
upstart(อัพ'สทาร์ท) n. ผู้ที่ร่ำรวยหรือเฟื่องฟูขึ้นอย่างรวดเร็ว, คนเห่อคนห่าม, คนทะลึ่ง. adj. ร่ำรวยหรือเฟื่องฟูหรือมีอำนาจขึ้นอยู่อย่างฉับพลัน. vt., vi. กระโดดขึ้น, พุ่งพราด, ลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว, ปรากฎขึ้น, ทำให้เริ่มขึ้น, Syn. parvenu
warm startการเริ่มต้นระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ โดยไม่ต้องปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง การเริ่มต้นเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ก็จริง แต่วิธีทำเพียงกดแป้นบางแป้นที่แผงแป้นอักขระ (เช่น แป้น CTRL, ALT และ DEL พร้อม ๆ กันในระบบดอส ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม) เครื่องก็จะเริ่มต้นใหม่ให้ การที่ต้องทำเช่นนี้ก็เนื่องจาก ขณะที่ใช้อยู่ เกิดข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จนทำให้ไม่สามารถประมวลผลต่อไปได้ ทำให้ต้องเริ่มต้นใหม่ การเริ่มเครื่องต่อด้วยวิธีนี้ ใช้เวลาน้อยกว่าเปิดเครื่องใหม่ (cold start) มีความหมายเหมือน warm bootดู cold start เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
start(n) การเริ่มต้น, อาการสะดุ้ง, จุดเริ่มต้น, โอกาส, การออกวิ่ง
start(vi) เริ่มต้น, ตั้งต้น, ลงมือ, กระตุก, ตั้งตัว, ยื่น, โผล่
start(vt) เริ่มต้น, เริ่มกระทำ, เสนอ, ตั้งต้น, ทำให้ตกใจ
starter(n) ผู้ให้สัญญาณ, ผู้ตั้งต้น, ผู้เริ่มต้น
startle(n) สิ่งรบกวน, ความสะดุ้ง, ความตกใจ
startle(vt) รบกวน, ทำให้สะดุ้ง, ปลุก, ไล่, ทำให้ตื่น, ทำให้ตกใจ
upstart(n) คนมีอำนาจขึ้นโดยฉับพลัน, คนเห่อ, คนห่าม, คนทะลึ่ง
upstart(vi) กระโดดขึ้น, พุ่งพรวด, ปรากฏขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
start bitบิตเริ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
start capacitorตัวเก็บประจุเมื่อเริ่มทำงาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
start timeเวลาเริ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
starter motor; cranking motor; starter; starting motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starter pinion gearเฟืองขับมอเตอร์ติดเครื่อง, เฟืองขับมอเตอร์ สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starter relayรีเลย์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starter; cranking motor; starter motor; starting motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starting blockแผ่นจุดอาร์กรองเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
starting motor; cranking motor; starter; starter motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starting wind speedอัตราเร็วลมเริ่มต้น [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
starterสตาร์ตเตอร์, อุปกรณ์ใช้ในวงจรหลอดเรืองแสง ทำหน้าที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติ ประกอบด้วยชุดแผ่นโลหะคู่บรรจุในหลอดแก้วซึ่งมีแก๊สนีออนบรรจุอยู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Starter cultureต้นเชื้อจุลินทรีย์หรือกล้าเชื้อบริสุทธิ์, เชื้อจุลินทรีย์ที่คัดแยกให้บริสุทธิ์ มีทั้งแบบชนิดเดี่ยวหรือแบบผสม ใช้เป็นเชื้อตั้งต้นในกระบวนการหมักอาหาร [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Starting devicesอุปกรณ์สตาร์ต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Start typing.เริ่มพิมพ์ High Infidelity (2012)
I'm locking up in case the storm troopers start their monkey business again.ฉันจะล็อคห้อง ใน กรณีที่ทหารมา เริ่ม หน้าที่เลวๆอีกครั้ง The Great Dictator (1940)
Never mind. We can start again.ซักวัน เราจะสร้างมันใหม่ The Great Dictator (1940)
You want-a start a world war?แกอยากให้เกิดสงครามโลกใช่ไหม The Great Dictator (1940)
Take the straight and narrow path and if you start to slideใช้เส้นทางตรงและ แคบ และถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเลื่อน Pinocchio (1940)
Take the straight and narrow path and if you start to slideใช้เส้นทางตรงและแคบ และถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเลื่อน Pinocchio (1940)
You start one, Pinocchio.คุณเริ่มต้นหนึ่ง ปิโนคีโอ Pinocchio (1940)
We start tonight!เราเริ่มต้นคืนนี้! Pinocchio (1940)
Maxim, can't we start all over again?เเม็กซิม เราเริ่มต้นกันใหม่ไม่ได้รึคะ Rebecca (1940)
The convoys lose their way, stop, then start again, are bombed, and finally arrive.รถที่ใช้ขนส่ง บ้างก็ไปผิดที่ หยุดวิ่งบ้าง แล้วก็วิ่งใหม่ โดนระเบิดบ้าง และในที่สุดก็มาถึง Night and Fog (1956)
It's the system, but... if you ask me, I'd slap those tough kids down before they start any trouble.ถ้าคุณถามฉันฉันตบเด็กที่ยากลำบากเหล่านั้นลงก่อนที่พวกเขาเริ่มต้นปัญหาใด ๆ 12 Angry Men (1957)
We can start with a five-minute break. One gentleman is in the bathroom.เราสามารถเริ่มต้นด้วยการหยุดพักห้านาที หนึ่งสุภาพบุรุษอยู่ในห้องน้ำ 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
startAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
startActually it might be a good idea to start right now.
startA feature of this new car is that if a drunk person is driving, the engine won't start.
startA fight started about nothing between them.
startAfter eight months he eventually started dating girls again.
startAfter getting downsized he started off on a clean slate and started a business working out of a home office.
startAfter he left, she started feeling uneasy.
startAfter I had handed in my report to the teacher, I had to start writing another.
startAfter the break-up with her game partners she started to make trouble for other players ...
startAfter the initial shock of hearing of her grandfather's death, the girl started to cry.
startA group of people started off in snow boots.
startA group started a campaign to preserve rain forests.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าใจหาย(adj) breathtaking, See also: startling, astounding, astonishing, Syn. น่าตกใจ, Example: ราคาหุ้นนั้นตกลงพรวดพราดอย่างน่าใจหาย
น่าหวาดเสียว(adj) thrilling, See also: startling, Syn. น่ากลัว, น่าตื่นเต้น, Example: โจรถือมีดจี้ที่คอของเขาอย่างน่าหวาดเสียว, Thai Definition: ชวนให้หวาดเสียว
เปิดศึก(v) wage war, See also: start fighting, start competing, Example: พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเปิดศึกชิงทำเนียบขาวซึ่งกำหนดมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนศกหน้า, Thai Definition: เริ่มดำเนินการแข่งขัน
เข้าทำงาน(v) start work, See also: commence work, begin work, Syn. ทำงาน, Ant. เลิกงาน, Example: ที่ทำงานของผมกำหนดให้เข้าทำงาน 8.30 น., Thai Definition: เข้าปฏิบัติงานตามเวลาปฏิบัติงาน
เข้าทำงาน(v) start employment, See also: start working for, Syn. ทำงาน, Ant. ออกจากงาน, Example: หลังจากเรียนจบได้ 2 เดือน เขาก็เข้าทำงานที่กระทรวงศึกษาธิการ, Thai Definition: เริ่มมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง
เปิดม่าน(v) open the curtain, See also: start, begin, Syn. เริ่มต้น, Ant. ปิดม่าน, Example: เวทีการประกวดหนุ่ม-สาวแพรวปี 2000 เปิดม่านแล้ว หลังจากห่างหายไป 2 ปี, Thai Definition: เริ่มที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ออกเดินทาง(v) depart, See also: start the journey, leave, Syn. เริ่มเดินทาง, Example: ยานลำนี้ออกเดินทางไปเมื่อ 4 ปีก่อน แต่เพิ่งจะมาเปิดเผยเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้เอง
เข้ากะ(v) start working on one's shift, Syn. เข้าเวร, Example: เขาชอบเข้ากะตอนดึกเพราะไม่ต้องทนอากาศร้อนและรถติด, Thai Definition: เข้าทำงานประจำรอบการเข้าเวร
อย่างตกใจ(adv) frightenedly, See also: startlingly, Example: นกกระเต็นพุ่งร่างออกไปอย่างตกใจ
มูล(n) ground, See also: starting-point, source, Syn. เค้ามูล, มูลความ, มูลเหตุ, Example: เรื่องนี้คงมีมูลมาจากนักข่าวที่อาจฟังไม่รู้เรื่องแล้วเอาไปเขียนข่าว, Count Unit: ข้อ, ประการ, เรื่อง, Thai Definition: เค้าเดิมหรือต้นเหตุเดิมของเรื่องนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดั้งเดิม[dangdoēm] (adv) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first  FR: depuis le début ; depuis l'origine
เดินเครื่อง[doēn khreūang] (v, exp) EN: operate ; work ; move ; start ; function ; go ; run
โดยเสด็จพระราชกุศล[dōisadet phrarāchakuson] (v, exp) EN: contribute to a charity fund started by the king
ฝนลงเม็ด[fon long met] (v, exp) EN: start to rain ; rain
ฝนตกแล้ว[fontok laēo] (v, exp) EN: it's starting raining  FR: il commence à pleuvoir
หัวลม[hūalom] (n) EN: windward ; start of the gale ; wind at the beginning of the winter
หัวน้ำขึ้น[hūanāmkheun] (n) EN: start of the flood tide ; turn of the tide  FR: début de la marée montante [ m ]
หัวน้ำลง[hūanāmlong] (n) EN: start of the ebb tide ; turn of the tide  FR: début de la marée descendante [ m ]
จุดกำเนิด[jut kamnoēt] (n, exp) EN: origin ; starting point ; beginning ; source ; point of origin  FR: origine [ f ] ; début [ m ] ; point de départ [ m ]
จุดเริ่ม[jut roēm] (n, exp) EN: beginning ; origin ; starting point ; initiation ; outset ; birth ; start  FR: début [ m ] ; point de départ [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
START S T AA1 R T
STARTS S T AA1 R T S
STARTLE S T AA1 R T AH0 L
STARTUP S T AA1 R T AH2 P
STARTER S T AA1 R T ER0
STARTED S T AA1 R T IH0 D
STARTED S T AA1 R T AH0 D
STARTERS S T AA1 R T ER0 Z
START-UP S T AA1 R T AH2 P
STARTUPS S T AA1 R T AH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
start (v) stˈaːt (s t aa1 t)
starts (v) stˈaːts (s t aa1 t s)
started (v) stˈaːtɪd (s t aa1 t i d)
starter (n) stˈaːtər (s t aa1 t @ r)
startle (v) stˈaːtl (s t aa1 t l)
starters (n) stˈaːtəz (s t aa1 t @ z)
starting (v) stˈaːtɪŋ (s t aa1 t i ng)
startled (v) stˈaːtld (s t aa1 t l d)
startles (v) stˈaːtlz (s t aa1 t l z)
startling (v) stˈaːtlɪŋ (s t aa1 t l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起点[qǐ diǎn, ㄑㄧˇ ㄉㄧㄢˇ,   /  ] starting point #5,750 [Add to Longdo]
下手[xià shǒu, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ,  ] start; put one's hand to; set about; the seat to the right of the main guest #7,828 [Add to Longdo]
启用[qǐ yòng, ㄑㄧˇ ㄩㄥˋ,   /  ] start using; enable (as in 'enable a feature') #10,419 [Add to Longdo]
出发点[chū fā diǎn, ㄔㄨ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˇ,    /   ] starting point; the outset #10,892 [Add to Longdo]
开战[kāi zhàn, ㄎㄞ ㄓㄢˋ,   /  ] start a war #11,987 [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] startled #13,568 [Add to Longdo]
开端[kāi duān, ㄎㄞ ㄉㄨㄢ,   /  ] start; beginning #15,858 [Add to Longdo]
开动[kāi dòng, ㄎㄞ ㄉㄨㄥˋ,   /  ] start; set in motion; move; march; dig in (eating); tuck in (eating) #17,411 [Add to Longdo]
月初[yuè chū, ㄩㄝˋ ㄔㄨ,  ] start of month; early in the month #25,256 [Add to Longdo]
吓一跳[xià yī tiào, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄊㄧㄠˋ,    /   ] startled; to frighten; scared out of one's skin #25,805 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
開始[かいし, kaishi] TH: เริ่ม  EN: start
立ち上がる[たちあがる, tachiagaru] TH: เริ่มดำเนินการ  EN: start

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfangsadresse { f } [ comp. ]start address [Add to Longdo]
Anfangslage { f }start position [Add to Longdo]
Ausstellungsbeginn { m }start of the exhibition [Add to Longdo]
Baubeginn { m }start of construction works [Add to Longdo]
Start { m } (Flugzeug)takeoff [Add to Longdo]
Start { m }blastoff [Add to Longdo]
Start { m }boot [Add to Longdo]
Start { m }departure [Add to Longdo]
Start { m }launch [Add to Longdo]
Start { m }kickoff [Add to Longdo]
Start { m } (Rakete)liftoff [Add to Longdo]
Start { m } | fliegender Start | stehender Startstart; starting | rolling start | standing start [Add to Longdo]
Start-Stop-Betrieb { m } [ comp. ]start-stop operation [Add to Longdo]
Start-Stop-Betrieb { m } [ comp. ]asynchronous operation [Add to Longdo]
Start-Zeichen { n }start character; start pattern [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開始[かいし, kaishi] (n, vs) start; commencement; beginning; initiation; (P) #294 [Add to Longdo]
[で, de] (n, n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) #632 [Add to Longdo]
始め(P);初め(P)[はじめ, hajime] (n-t, n-adv) (1) beginning; start; outset; opening; (n) (2) (esp. 初め) first (in line, etc.); (3) (esp. 始め) origin; (4) (uk) (esp. 始め; as 〜を始め, 〜を始めとして, etc.) such as ...; not to mention ...; (P) #1,166 [Add to Longdo]
発足[ほっそく(P);はっそく, hossoku (P); hassoku] (n, vs) starting; inauguration; launch; founding; establishment; start-up; (P) #1,749 [Add to Longdo]
スタート[suta-to] (n, vs) start; (P) #1,890 [Add to Longdo]
出す[だす, dasu] (v5s, vt) (1) to take out; to get out; (2) to put out; to reveal; to show; (3) to submit (e.g. thesis); to turn in; (4) to publish; to make public; (5) (See 手紙を出す) to send (e.g. letter); (6) (See 声を出す) to produce (a sound); to start (fire); (7) to serve (food); (suf) (8) to begin; (P) #1,943 [Add to Longdo]
起点[きてん, kiten] (n) starting point; origin; (P) #1,974 [Add to Longdo]
冒頭[ぼうとう, boutou] (adv, n, adj-no) beginning; start; outset; (P) #2,285 [Add to Longdo]
経緯[いきさつ(P);けいい;たてぬき;たてよこ(ok), ikisatsu (P); keii ; tatenuki ; tateyoko (ok)] (n) (1) (いきさつ, けいい only) details; particulars; whole story; sequence of events; chronology; circumstances; how it started; how things got this way; (2) (けいい only) longitude and latitude; (3) (けいい, たてぬき, たてよこ only) (orig. meaning of けいい) (See 縦横・たてよこ・4) warp and weft; warp and woof; (P) #2,320 [Add to Longdo]
再開[さいかい, saikai] (n, vs) reopening; resumption; restarting; (P) #2,383 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コールドスタート[こーるどすたーと, ko-rudosuta-to] cold start [Add to Longdo]
システム立ち上げ[システムたちあげ, shisutemu tachiage] system initialization, system start up [Add to Longdo]
スタートアップディスク[すたーとあっぷでいすく, suta-toappudeisuku] startup disk [Add to Longdo]
スタートビット[すたーとびっと, suta-tobitto] start bit [Add to Longdo]
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95) [Add to Longdo]
スタート信号[スタートしんごう, suta-to shingou] start signal [Add to Longdo]
テキスト開始[テキストかいし, tekisuto kaishi] start of text (STX) [Add to Longdo]
ヘッディング開始[ヘッディングかいし, heddeingu kaishi] start of heading (SOH) [Add to Longdo]
マーク区間開始[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] marked section start [Add to Longdo]
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] start-tag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 start \start\ (st[aum]rt), v. i. [imp. & p. p. {started}; p. pr.
   & vb. n. {starting}.] [OE. sterten; akin to D. storten to
   hurl, rush, fall, G. st["u]rzen, OHG. sturzen to turn over,
   to fall, Sw. st["o]rta to cast down, to fall, Dan. styrte,
   and probably also to E. start a tail; the original sense
   being, perhaps, to show the tail, to tumble over suddenly.
   [root]166. Cf. {Start} a tail.]
   1. To leap; to jump. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To move suddenly, as with a spring or leap, from surprise,
    pain, or other sudden feeling or emotion, or by a
    voluntary act.
    [1913 Webster]
 
       And maketh him out of his sleep to start. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I start as from some dreadful dream. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Keep your soul to the work when ready to start
       aside.                --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       But if he start,
       It is the flesh of a corrupted heart. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To set out; to commence a course, as a race or journey; to
    begin; as, to start in business.
    [1913 Webster]
 
       At once they start, advancing in a line. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       At intervals some bird from out the brakes
       Starts into voice a moment, then is still. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   4. To become somewhat displaced or loosened; as, a rivet or a
    seam may start under strain or pressure.
    [1913 Webster]
 
   {To start after}, to set out after; to follow; to pursue.
 
   {To start against}, to act as a rival candidate against.
 
   {To start for}, to be a candidate for, as an office.
 
   {To start up}, to rise suddenly, as from a seat or couch; to
    come suddenly into notice or importance.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Start \Start\, n. [OE. stert a tail, AS. steort; akin to LG.
   stert, steert, D. staart, G. sterz, Icel. stertr, Dan.
   stiert, Sw. stjert. [root]166. Cf. Stark naked, under
   {Stark}, {Start}, v. i.]
   1. A tail, or anything projecting like a tail.
    [1913 Webster]
 
   2. The handle, or tail, of a plow; also, any long handle.
    [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. The curved or inclined front and bottom of a water-wheel
    bucket.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mining) The arm, or lever, of a gin, drawn around by a
    horse.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Start \Start\, n.
   1. The act of starting; a sudden spring, leap, or motion,
    caused by surprise, fear, pain, or the like; any sudden
    motion, or beginning of motion.
    [1913 Webster]
 
       The fright awakened Arcite with a start. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A convulsive motion, twitch, or spasm; a spasmodic effort.
    [1913 Webster]
 
       For she did speak in starts distractedly. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Nature does nothing by starts and leaps, or in a
       hurry.                --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   3. A sudden, unexpected movement; a sudden and capricious
    impulse; a sally; as, starts of fancy.
    [1913 Webster]
 
       To check the starts and sallies of the soul.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. The beginning, as of a journey or a course of action;
    first motion from a place; act of setting out; the outset;
    -- opposed to {finish}.
    [1913 Webster]
 
       The start of first performance is all. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       I see you stand like greyhounds in the slips,
       Straining upon the start.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {At a start}, at once; in an instant. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       At a start he was betwixt them two.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {To get the start}, or {To have the start}, to begin before
    another; to gain or have the advantage in a similar
    undertaking; -- usually with of. "Get the start of the
    majestic world." --Shak. "She might have forsaken him if
    he had not got the start of her." --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Start \Start\ (st[aum]rt), v. t.
   1. To cause to move suddenly; to disturb suddenly; to
    startle; to alarm; to rouse; to cause to flee or fly; as,
    the hounds started a fox.
    [1913 Webster]
 
       Upon malicious bravery dost thou come
       To start my quiet?          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Brutus will start a spirit as soon as Caesar.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring into being or into view; to originate; to invent.
    [1913 Webster]
 
       Sensual men agree in the pursuit of every pleasure
       they can start.            --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to move or act; to set going, running, or
    flowing; as, to start a railway train; to start a mill; to
    start a stream of water; to start a rumor; to start a
    business.
    [1913 Webster]
 
       I was engaged in conversation upon a subject which
       the people love to start in discourse. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To move suddenly from its place or position; to displace
    or loosen; to dislocate; as, to start a bone; the storm
    started the bolts in the vessel.
    [1913 Webster]
 
       One, by a fall in wrestling, started the end of the
       clavicle from the sternum.      --Wiseman.
    [1913 Webster]
 
   5. [Perh. from D. storten, which has this meaning also.]
    (Naut.) To pour out; to empty; to tap and begin drawing
    from; as, to start a water cask.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 START \START\ (st[aum]rt), n. [From Strategic Arms Reduction
   Treaty.]
   A Treaty between the United States and the Soviet Union which
   provided for stepwise reductions in the number of nuclear
   weapons possessed by each country.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 start
   n 1: the beginning of anything; "it was off to a good start"
   2: the time at which something is supposed to begin; "they got
     an early start"; "she knew from the get-go that he was the
     man for her" [syn: {beginning}, {commencement}, {first},
     {outset}, {get-go}, {start}, {kickoff}, {starting time},
     {showtime}, {offset}] [ant: {end}, {ending}, {middle}]
   3: a turn to be a starter (in a game at the beginning); "he got
     his start because one of the regular pitchers was in the
     hospital"; "his starting meant that the coach thought he was
     one of their best linemen" [syn: {start}, {starting}]
   4: a sudden involuntary movement; "he awoke with a start" [syn:
     {startle}, {jump}, {start}]
   5: the act of starting something; "he was responsible for the
     beginning of negotiations" [syn: {beginning}, {start},
     {commencement}] [ant: {finish}, {finishing}]
   6: a line indicating the location of the start of a race or a
     game [syn: {start}, {starting line}, {scratch}, {scratch
     line}]
   7: a signal to begin (as in a race); "the starting signal was a
     green light"; "the runners awaited the start" [syn: {starting
     signal}, {start}]
   8: the advantage gained by beginning early (as in a race); "with
     an hour's start he will be hard to catch" [syn: {start},
     {head start}]
   v 1: take the first step or steps in carrying out an action; "We
      began working at dawn"; "Who will start?"; "Get working as
      soon as the sun rises!"; "The first tourists began to
      arrive in Cambodia"; "He began early in the day"; "Let's
      get down to work now" [syn: {get down}, {begin}, {get},
      {start out}, {start}, {set about}, {set out}, {commence}]
      [ant: {end}, {terminate}]
   2: set in motion, cause to start; "The U.S. started a war in the
     Middle East"; "The Iraqis began hostilities"; "begin a new
     chapter in your life" [syn: {begin}, {lead off}, {start},
     {commence}] [ant: {end}, {terminate}]
   3: leave; "The family took off for Florida" [syn: {depart},
     {part}, {start}, {start out}, {set forth}, {set off}, {set
     out}, {take off}]
   4: have a beginning, in a temporal, spatial, or evaluative
     sense; "The DMZ begins right over the hill"; "The second
     movement begins after the Allegro"; "Prices for these homes
     start at $250,000" [syn: {begin}, {start}] [ant: {cease},
     {end}, {finish}, {stop}, {terminate}]
   5: bring into being; "He initiated a new program"; "Start a
     foundation" [syn: {originate}, {initiate}, {start}]
   6: get off the ground; "Who started this company?"; "We embarked
     on an exciting enterprise"; "I start my day with a good
     breakfast"; "We began the new semester"; "The afternoon
     session begins at 4 PM"; "The blood shed started when the
     partisans launched a surprise attack" [syn: {start}, {start
     up}, {embark on}, {commence}]
   7: move or jump suddenly, as if in surprise or alarm; "She
     startled when I walked into the room" [syn: {startle},
     {jump}, {start}]
   8: get going or set in motion; "We simply could not start the
     engine"; "start up the computer" [syn: {start}, {start up}]
     [ant: {stop}]
   9: begin or set in motion; "I start at eight in the morning";
     "Ready, set, go!" [syn: {start}, {go}, {get going}] [ant:
     {halt}, {stop}]
   10: begin work or acting in a certain capacity, office or job;
     "Take up a position"; "start a new job" [syn: {start}, {take
     up}]
   11: play in the starting lineup
   12: have a beginning characterized in some specified way; "The
     novel begins with a murder"; "My property begins with the
     three maple trees"; "Her day begins with a workout"; "The
     semester begins with a convocation ceremony" [syn: {begin},
     {start}]
   13: begin an event that is implied and limited by the nature or
     inherent function of the direct object; "begin a cigar";
     "She started the soup while it was still hot"; "We started
     physics in 10th grade" [syn: {begin}, {start}]
   14: bulge outward; "His eyes popped" [syn: {start}, {protrude},
     {pop}, {pop out}, {bulge}, {bulge out}, {bug out}, {come
     out}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Start /ʃtart/ 
  activation; blastoff; boot; departure; kickoff; start; starting

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top