ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spat

S P AE1 T   
137 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spat-, *spat*
English-Thai: Longdo Dictionary
spatially(adv) โดยตำแหน่ง, ซึ่งสามารถบอกตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spat[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ spit
spat[N] การโต้เถียงกันเรื่องไร้สาระ, Syn. dispute, quarrel
spat[N] รองเท้าหุ้มข้อ
spate[N] น้ำท่วม, See also: น้ำล้นตลิ่ง, Syn. flood
spathe[N] กลีบฐานของดอกไม้, Syn. spade
spatial[ADJ] เกี่ยวกับอวกาศ
spatter[VI] กระเด็น, See also: กระเซ็น, สาด, Syn. sprinkle, shatter, spray
spatter[VT] กระเด็น, See also: กระเซ็น, สาด, Syn. sprinkle, shatter, spray
spatula[N] ไม้พายใช้กวน ผสม หรือเกลี่ย
spatulate[ADJ] ซึ่งมีรูปร่างเหมือนไม้พาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spate(สเพท) n. ปริมาณมากมาย,จำนวนมากมาย,คำมากมาก,อารมณ์มาก,น้ำท่วม,อุทกภัย,แม่น้ำที่มีน้ำล้นฝั่ง,ฝนตกหนักและกะทันหัน
spathe(สเพธ) n. ใบอ่อนรอบดอก,ใบอ่อนรอบช่อดอกไม้,กาบมะพร้าว,งวงมะพร้าว., See also: spathed adj., Syn. bract
spathic(สแพธ'ธิค) adj. คล้ายหินผลึก,คล้ายspar (ดู)
spatial(สเพ'เซิล) adj. เกี่ยวกับช่องว่าง,เกี่ยวกับอากาศ,มีอยู่ในช่องว่าง,มีอยู่ในอวกาศ., Syn. spacial., See also: spatiality n.
spatter(สแพท'เทอะ) vt. สาด,กระเด็น,โปรย,พรม,ทำให้เปื้อน,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง vi. ฝนโปรยลงมา,หยดลงมา n. เสียงสาด,เสียงกระเด็น,เสียงโปรย,การสาด (กระเด็น,โปรย,พรม) ,รอยกระเด็น,รอยสาด,รอยเปื้อน,จำนวนเล็กน้อย., See also: spatteringly adv.
spatula(สแพท'ทูละ) n. ช้อนปากแบนกว้างและทู่สำหรับตักหรือแผ่สารหรือยา, See also: spatular adj.
spatulate(สแพช'ชุลิท) adj. เป็นรูปช้อน
bespatter(บิสแพท'เทอะ) {bespattered,bespattering,bespatters} vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เป็นจุด ๆ ,สาด,สาดโคลน,ให้ร้าย,โปรย, Syn. soil,make sparkle
crispate(ครีส'เพท,-ทิด) adj. หยิก,เป็นลอน,เป็นคลื่น,ย่น, See also: crispation n. ดูcrispate
crispated(ครีส'เพท,-ทิด) adj. หยิก,เป็นลอน,เป็นคลื่น,ย่น, See also: crispation n. ดูcrispate

English-Thai: Nontri Dictionary
spat(vi) ทะเลาะวิวาทกัน,ขัดใจกัน,ตบตีกัน
spatial(adj) เกี่ยวกับอวกาศ,เกี่ยวกับระยะ,อยู่ในช่องว่าง
spatter(vi) โปรยลงมา,ตกเป็นหยดๆ
spatter(vt) ทำกระเด็น,ทำหกเรี่ยราด,พรม,โปรย,สาด,ทำให้เปื้อน
bespatter(vt) ทำให้เปรอะ,ทำให้เปื้อน,ให้ร้าย,สาด,โปรย
despatch(n) การส่ง,ข่าวด่วน,การฆ่า,การประหารชีวิต,ความฉับไว
despatch(vt) ส่ง,เดินหนังสือ,รีบทำ,จัดการ,ฆ่า
dispatch(n) ข่าวด่วน,การฆ่า,การส่งไป,การส่งหนังสือ,ความฉับไว,หนังสือราชการ
dispatch(vt) เดินหนังสือ,รีบทำ,ส่งไป,ฆ่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spathaceousคล้ายกาบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spatheกาบ [หุ้มช่อดอก] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spathulate; spatulate-รูปช้อน, -รูปพาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spatialเชิงพื้นที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
spatial๑. -ช่อง, -โพรง, -ห้อง, -แอ่ง๒. -ห้วง, -ระยะที่ว่าง๓. -อวกาศ๔. -ปริภูมิ, -บริเวณ, -พื้นที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spatial distributionการกระจายตามพื้นที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
spatial distribution of the populationการกระจายตัวของประชากรตามพื้นที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
spatial mobilityการเคลื่อนที่ทางพื้นที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
spatterเม็ดโลหะกระเด็น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
spatter lossความสูญเสียจากเม็ดโลหะกระเด็น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spatial behaviorพฤติกรรมด้านนมิติสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Spatial Distribution of The Population การกระจายตัวของประชากรตามพื้นที่
ลักษณะการกระจายตัวของประชากรในอาณาเขต [สิ่งแวดล้อม]
Spatial Mobility การเคลื่อนย้ายทางพื้นที่
การเคลื่อนย้ายทางภูมิศาสตร์ การย้ายของบุคคลในพื้นที่หนึ่งๆ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
spatiotemporal (adj ) เชิงปริภูมิกาล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
During the night, I spat up something strange.ดื่มตอนกลางคืน, ฉันทะเลาะวิวาทกันขึ้นสิ่งที่ แปลก The Old Man and the Sea (1958)
Looks like it was chewed up and spat out.ดูเหมือนว่ามันถูกเคี้ยวและถ่ม น้ำลายออกมา Mad Max (1979)
Couldn't be more clear if you spat in my face.คงเข้าใจกว่านี้ ถ้าได้ถ่มน้ำลายใส่หน้าฉัน Bicentennial Man (1999)
Senate-hopeful Chris Marshall was captured on video tape in a lovers' spat with a woman now identified as a hotel maid....Senate hopeful Chris Marshall was captured on video in a lovers' spat... ... with a woman now identified as a hotel maid. Maid in Manhattan (2002)
After your little spat last night.หลังจากเมื่อคืน มีปากเสียงกันเล็กน้อยนะ Shrek 2 (2004)
Anyour second husband,he spat when he talked,and plus,he was ugly.และสามีคนที่สอง เขาทะเลาะทุกครั้งที่เขาพูด และเขาหน้าตาน่าเกลียดมาก Let the Truth Sting (2007)
I just spat on one of your jell-o cubes.ฉันเพิ่งทุยน้ำลายใส่เยลลี่ของคุณถ้วยนึง Sunday (2008)
I made dinner for her, I did everything I could to demonstrate that I care about her, to show value for her and she spat in my face.ผมทำอาหารค่ำให้เธอ ทำทุกอย่างเพื่อแสดงให้เห็น ว่าผมห่วงใยเธอ และเห็นคุณค่าเธอ แต่เธอถ่มน้ำลายใส่ผม Fireproof (2008)
Spat in his face.ถ่มน้ำลายใส่พระองค์ Fireproof (2008)
To be completely honest, I'm surprised he isn't wearing his spats this evening.บอกตรงๆ เลยนะ ผมแปลกใจ ที่เขาไม่ใส่กางเกงเอวสูงมาในคืนนี้ Ghosts (2008)
You have inspired good. But you spat in the faces of Gotham's criminals.คุณก่อให้เกิดสิ่งที่ดีงาม แต่คุณเหยียบ ย้ำบนหน้าผู้ร้ายของก๊อธแธม The Dark Knight (2008)
You know,the other day when you and lincoln had your little spat in the lobby and you¡ª all distraught and jilted-- went across the street to the bar, a cynic might think that was staged.รู้มั้ย วันนี้ที่คุณกับลินคอล์น มีปากเสียงกันในลอบบี้น่ะ แล้วข้ามถนนมาที่บาร์ พวกนักปรัชญาอาจคิดว่ามันเป็นการแสดง Dirt Nap (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spatIn schools everywhere sports-wear is all spats and shorts.
spatOur P.E. kit was just shorts but now it's spats from today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเซ็น[V] spatter, See also: splash, spurt, shower, sprinkle, spot, Syn. กระเด็น, Example: โคลนกระเซ็นขึ้นมาถึงข้างรถ, Thai definition: อาการที่ของเหลว เช่น น้ำ เป็นต้น กระเด็นเป็นฝอย
กระเส็นกระสาย[ADV] spatteringly, See also: splashingly, sprinklingly, Syn. กระเซ็น, Example: คลื่นแตกกระเส็นกระสาย
กาบ[N] spathe (of plants), See also: bract, Example: กาบของต้นกล้วยสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นกระทงได้, Count unit: กาบ, Thai definition: เปลือกหุ้มชั้นนอกของผล ช่อดอก หรือลำต้นของต้นไม้บางชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]
เดหลีใบกล้วย [n. exp.] (dēlī bai klūay) EN: Peace lily ; Fragrant spathiphyllum   
เฟลด์สปาร์[n.] (fēlspā) EN: feldspar   FR: feldspath [m]
อีรอก [n.] (īrøk) EN: Amorphophallus brevispathus   
จรวดอากาศ[n. exp.] (jarūat ākāt) EN: space rocket   FR: fusée spatiale [f]
กาบ[n.] (kāp) EN: bract ; sheath ; husk ; sheating bract ; spathe   FR: enveloppe [f] ; bractée [f]
ข่าวด่วน[n. exp.] (khāo duan) EN: hot news ; late news ; stop-press news ; urgent news ; urgent dispatch   FR: nouvelles de dernière minute [fpl] ; flash d'information [m] ; actualité brûlante [f] ; dernières nouvelles [fpl]
กระฉอก[v.] (krachøk) EN: spill ; splash ; spatter   FR: renverser
กระแสข่าว[n. exp.] (krasaē khāo) EN: informed sources ; dispatch ; information ; stream of information ; news rumour   
กระเซ็น[v.] (krasen) EN: spatter ; splash ; spurt ; shower ; sprinkle ; spot   FR: éclabousser

CMU English Pronouncing Dictionary
SPAT S P AE1 T
SPATZ S P AE1 T S
SPATS S P AE1 T S
SPATH S P AE1 TH
SPATE S P EY1 T
SPATES S P EY1 T S
SPATARO S P AA0 T AA1 R OW2
SPATIAL S P EY1 SH AH0 L
SPATOLA S P AA0 T OW1 L AA0
SPATULA S P AE1 CH UH2 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spat (v) spˈæt (s p a1 t)
spate (n) spˈɛɪt (s p ei1 t)
spats (v) spˈæts (s p a1 t s)
spates (n) spˈɛɪts (s p ei1 t s)
spatial (j) spˈɛɪʃl (s p ei1 sh l)
spatted (v) spˈætɪd (s p a1 t i d)
spatter (v) spˈætər (s p a1 t @ r)
spatula (n) spˈætjulə (s p a1 t y u l @)
spatters (v) spˈætəz (s p a1 t @ z)
spatting (v) spˈætɪŋ (s p a1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刮刀[guā dāo, ㄍㄨㄚ ㄉㄠ, ] spatula; scraper, #76,354 [Add to Longdo]
萍蓬草[píng péng cǎo, ㄆㄧㄥˊ ㄆㄥˊ ㄘㄠˇ, ] spatterdock (Nuphar pumilum), a type of lily, #913,839 [Add to Longdo]
调药刀[tiáo yào dāo, ㄊㄧㄠˊ ㄧㄠˋ ㄉㄠ, / 調] spatula [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
späterหลังจากนั้น, ทีหลัง
sich verspäten(vt) |verspätete sich, hat sich verspätet| มาสาย, มาช้า เช่น Der Zug kam nicht pünktlich, und so haben wir uns um eine Stunde verspätet. รถไฟมาไม่ตรงเวลา เลยทำให้พวกเรามาสายไปหนึ่งชั่วโมง, See also: Related: Verspätung
Wie spät ist es?กี่โมงแล้ว, See also: S. Wieviel Uhr ist es?,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knatsch {m}; Zänkerei {f}; Wortwechsel {m}spat [Am.] [coll.] [Add to Longdo]
Spat {m} [min.]spar [Add to Longdo]
Spat {m}spavin [Add to Longdo]
Spatel {m}; Spachtel {m}spatula [Add to Longdo]
Spaten {m} | Spaten {pl}spade | spades [Add to Longdo]
Spatenbeschlag {m}; Spatenschuh {m}spade iron [Add to Longdo]
Spatz {m}; Sperling {m} [ornith.] | Spatzen {pl}sparrow | sparrows [Add to Longdo]
Spatelraubmöwe {f} [ornith.]Pomarine Skua (Stercorarius pomarinus) [Add to Longdo]
Spatelente {f} [ornith.]Barrow's Goldeneye [Add to Longdo]
Spatelliest [ornith.]Common Paradise Kingfisher [Add to Longdo]
Spatelracke {f} [ornith.]Racquet-tailed Roller [Add to Longdo]
Spateldrongo [ornith.]Lesser Racquet-tailed Drongo [Add to Longdo]
Spatelbaumelster {f} [ornith.]Black Racquet-tailed Tree Pie [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほざく[, hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]
ぽちぽち[, pochipochi] (adv,adv-to) (1) spattering; splotching; (2) step-by-step; little-by-little; (3) soon; (n) (4) dots; (5) ditto mark [Add to Longdo]
ゴム箆[ゴムべら;ゴムベラ, gomu bera ; gomubera] (n) (uk) rubber spatula [Add to Longdo]
スパーテル;スパチュラ[, supa-teru ; supachura] (n) spatula [Add to Longdo]
スパッタリング[, supattaringu] (n) (1) ink spattering; (2) sputtering (semiconductor manuf.); (P) [Add to Longdo]
スパッツ[, supattsu] (n) gaiters; leggings; tights; spats; (P) [Add to Longdo]
ディスパッチ[, deisupacchi] (n,vs) dispatch; despatch [Add to Longdo]
ディスパッチャ;ディスパッチャー[, deisupaccha ; deisupaccha-] (n) dispatcher; despatcher [Add to Longdo]
フライ返し[フライがえし, furai gaeshi] (n) spatula [Add to Longdo]
依頼[いらい, irai] (n,vs) (1) request; commission; dispatch; despatch; (2) dependence; trust; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディスパッチ[でいすぱっち, deisupacchi] dispatch (vs) [Add to Longdo]
ディスパッチャ[でいすぱっちゃ, deisupaccha] dispatcher [Add to Longdo]
実行優先順位[じっこうゆうせんじゅんい, jikkouyuusenjun'i] dispatching priority [Add to Longdo]
上限実行優先順位[じょうげんじっこうゆうせんじゅんい, jougenjikkouyuusenjun'i] limit dispatching priority [Add to Longdo]
送る[おくる, okuru] to send, to dispatch, to see off [Add to Longdo]
排他ディスパッチ機構[ひたディスパッチきこう, hita deisupacchi kikou] EDG, Exclusive Dispatching Group Facility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spit \Spit\, v. t. [imp. & p. p. {Spit} ({Spat}, archaic); p.
   pr. & vb. n. {Spitting}.] [AS. spittan; akin to G.
   sp["u]tzen, Dan. spytte, Sw. spotta,Icel. sp?ta, and prob. E.
   spew. The past tense spat is due to AS. sp?tte, from sp?tan
   to spit. Cf. {Spat}, n., {Spew}, {Spawl}, {Spot}, n.]
   1. To eject from the mouth; to throw out, as saliva or other
    matter, from the mouth. "Thus spit I out my venom."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To eject; to throw out; to belch.
    [1913 Webster]
 
   Note: Spitted was sometimes used as the preterit and the past
      participle. "He . . . shall be mocked, and spitefully
      entreated, and spitted on." --Luke xviii. 32.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spat \Spat\,
   imp. of {Spit}. [Obs. or R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spat \Spat\, n. [From the root of spit; hence, literally, that
   which is ejected.]
   A young oyster or other bivalve mollusk, both before and
   after it first becomes adherent, or such young, collectively.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spat \Spat\, v. i. & t.
   To emit spawn; to emit, as spawn.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spat \Spat\, n. [Cf. {Pat}.]
   1. A light blow with something flat. [U.S. & Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, a petty combat, esp. a verbal one; a little
    quarrel, dispute, or dissension. [U. S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spat \Spat\, v. i.
   To dispute. [R.] --Smart.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spat \Spat\, v. t. [imp. & p. p. {Spatted}; p. pr. & vb. n.
   {Spatting}.]
   To slap, as with the open hand; to clap together; as the
   hands. [Local, U.S.]
   [1913 Webster]
 
      Little Isabel leaped up and down, spatting her hands.
                          --Judd.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spat \Spat\, n. [Short for {Spatterdash}.]
   1. A legging; a gaiter. [Scot. & Dial. Eng.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. A kind of short cloth or leather gaiter worn over the
    upper part of the shoe and fastened beneath the instep; --
    chiefly in pl.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spat
   n 1: a quarrel about petty points [syn: {bicker}, {bickering},
      {spat}, {tiff}, {squabble}, {pettifoggery}, {fuss}]
   2: a cloth covering (a legging) that covers the instep and
     ankles [syn: {spat}, {gaiter}]
   3: a young oyster or other bivalve
   v 1: come down like raindrops; "Bullets were spatting down on
      us"
   2: become permanently attached; "mollusks or oysters spat"
   3: strike with a sound like that of falling rain; "Bullets were
     spatting the leaves"
   4: clap one's hands or shout after performances to indicate
     approval [syn: {applaud}, {clap}, {spat}, {acclaim}] [ant:
     {boo}, {hiss}]
   5: engage in a brief and petty quarrel
   6: spawn; "oysters spat"
   7: clap one's hands together; "The children were clapping to the
     music" [syn: {clap}, {spat}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SPAT
     Speech Pronunciation Analysis Training (Uni Mainz), "S.P.A.T."
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Spat /ʃpaːt/ 
  spavin

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top