ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bespatter

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bespatter-, *bespatter*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bespatter with(phrv) ทำให้เปรอะไปด้วย, See also: ทำให้เปื้อนด้วย, Syn. spatter with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bespatter(บิสแพท'เทอะ) {bespattered,bespattering,bespatters} vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เป็นจุด ๆ ,สาด,สาดโคลน,ให้ร้าย,โปรย, Syn. soil, make sparkle

English-Thai: Nontri Dictionary
bespatter(vt) ทำให้เปรอะ,ทำให้เปื้อน,ให้ร้าย,สาด,โปรย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bespattered (j) bˈɪspˈætəd (b i1 s p a1 t @ d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bespatter \Be*spat"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Bespattered}; p.
   pr. & vb. n. {Bespattering}.]
   1. To soil by spattering; to sprinkle, esp. with dirty water,
    mud, or anything which will leave foul spots or stains.
    [1913 Webster]
 
   2. To asperse with calumny or reproach.
    [1913 Webster]
 
       Whom never faction could bespatter.  --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bespatter
   v 1: spot, splash, or soil; "The baby spattered the bib with
      food" [syn: {spatter}, {bespatter}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top