ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spatially

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spatially-, *spatially*, spatial
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
spatially(adv) โดยตำแหน่ง, ซึ่งสามารถบอกตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd help. I'm just a little spatially challenged at the moment.ผมอยากไปช่วยจัง แต่ว่ากำลังแข่ง ท้าชิงไอ้นี่อยู่น่ะครับ Disturbia (2007)
So much for being spatially challenged.มีช่องว่างมากมายสำหรับการเรียกร้อง Disturbia (2007)
These neurons are connected even though they're spatially separated so that activity here instantaneously affects activity over here.เซลล์เหล่านี้มีการเชื่อมต่อ แม้ว่าพวกเขากำลังแยกเชิงพื้นที่ ดังนั้นกิจกรรมที่นี่ Is There Life After Death? (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spatially

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
flächendifferenziert { adj }spatially distributed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
来る(P);來る(oK)[くる, kuru] (vk, vi, aux-v) (1) to come (spatially or temporally); to approach; to arrive; (2) (See 行って来る) to come back; to do ... and come back; (3) to come to be; to become; to get; to grow; to continue; (vk, vi) (4) to come from; to be caused by; to derive from; (5) (See と来たら) to come to (i.e. "when it comes to spinach ..."); (P) #4,016 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Spatially \Spa"tial*ly\, adv.
     As regards space.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  spatially
      adv 1: with regard to space; "spatially limited"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top