ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slave

S L EY1 V   
135 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slave-, *slave*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slave[N] ทาส, See also: ผู้ทำงานหนักและได้ค่าแรงต่ำ
slave[VI] ทำงานหนัก, Syn. labor, drudge
slaver[VI] หลั่งน้ำลาย, See also: ปล่อยน้ำลายไหล
slavery[N] ความเป็นทาส, See also: การเป็นทาส
slave at[PHRV] ทำงานหนัก (ราวกับทาส) สำหรับ, See also: ทำงานหนัก, เป็นทาสของ
slave away[PHRV] ทำงานอย่างทาส, See also: ทำงานหนักมาก
slave over[PHRV] ทำงานอย่างทาส, See also: ทำงานหนักมาก
slave driver[N] คนคุมทาส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slave(สลาฟ,สแลฟ) n. ชาวสลาฟ (ในยุโรปภาคตะวันออก,ภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคกลาง)
slaver(สเล'เวอะ) n.. ผู้ค้าทาส vi.,vt. ปล่อยให้น้ำลายไหล,เอาอกเอาใจ,ประจบประแจง n. น้ำลายไหลจากปาก, Syn. saliva,drool
slavery(สเล'เวอรี) n. การมีทาสรับใช้,ความเป็นทาส,ระบบทาส,การทำงานหนักมาก,การทำงานเยี่ยงทาส, Syn. drudge
slavey(สเล'วี) n. คนใช้ผู้หญิง
enslave(เอนสฺเลฟว') vt. ทำให้เป็นทาส,กดขี่,พิชิต,พิชิตใจ, See also: enslavement n. ดูenslave enslaver n. ดูenslave
master-slave arrangementการจัดแบบ "นาย-บ่าว"หมายถึง การจัดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในลักษณะที่เรียกว่า "นาย-บ่าว" กล่าวคือให้อุปกรณ์ตัวหนึ่งเป็นนาย ควบคุมการปฏิบัติงานของอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นบ่าว
white slaven. หญิงที่ถูกขายหรือบีบบังคับให้เป็นโสเภณี, See also: white-slave adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
slave(n) บ่าว,ทาส,ขี้ข้า,ข้ารับใช้
slave(vi) เป็นทาส
slaveholder(n) เจ้าของทาส,นายทาส
slaver(n) ผู้ค้าทาส
slaver(vi) เปื้อนน้ำลาย,น้ำลายไหล,ประจบ
slavery(n) ความเป็นทาส
antislavery(n) การต่อต้านระบบทาส
enslave(vt) ทำให้เป็นทาส,จับไปเป็นทาส,ผูกมัด,กดขี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slave cylinder; brake cylinder; brake wheel cylinder; wheel cylinderชุดกระบอกเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slave stationสถานีลูกข่าย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slaveryความเป็นทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
slaveryความเป็นทาส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slave laborแรงงานทาส [TU Subject Heading]
Slave tradeการค้าทาส [TU Subject Heading]
Slaveryการเป็นทาส [TU Subject Heading]
Slavery in literatureการเป็นทาสในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Slavesทาส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Slave in the Magic Mirror, come from the farthest space.ทาสในกระจกวิเศษ, มาจากพื้นที่ที่ไกลที่สุด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty!ทหาร ไม่ได้สู้เพื่อจะมาเป็นทาส คุณสู้เพื่อเสรีภาพ The Great Dictator (1940)
Slaves.พวกทาส Phantasm (1979)
Now I must do the slave work.ตอนนี้ฉันต้องทำผลงานทาส The Old Man and the Sea (1958)
When you were slaves, you sang like birds.สมัยเป็นทาศ เจื้อยแจ้วกันเหมือนนกแก้ว Blazing Saddles (1974)
He's like wet sauerkraut in my hands. By morning he will be my slave.เหมือนลูกไก่ในกำมือฉัน เขาตกเป็นทาสฉันแน่ Blazing Saddles (1974)
- Slaves.- ทาส Phantasm (1979)
They're usin' 'em for slaves.พวกมันถูกใช้เป็นทาสรับใช้ Phantasm (1979)
I want to embarrass all those who wish to treat us as slaves.ผมอยากจะทำให้พวกที่ ทำกับเราเหมือนทาสได้ขายหน้า Gandhi (1982)
Bapu has always said there were two kinds of slavery in India:บาปูพูดเสมอว่า มีผู้ถูกกดขี่สองประเภทในอินเดีย Gandhi (1982)
I'm concerned about the slavery of Muslims.ผมห่วงการถูกกดขี่ของชาวมุสลิม Gandhi (1982)
No one will be master, no one slave.ไม่มีใครเป็นนาย ไม่มีใครเป็นทาส Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slaveAmerica did away with slavery.
slaveAmerica did away with slavery in 1863.
slaveAs I will not be a slave, so I will not be a master.
slaveAt one time there were many slaves in America.
slaveEveryone was very surprised to discover that the slave-girl was in reality a princess.
slaveHe guaranteed his slaves' freedom.
slaveHe treats me like his slave.
slaveIn the early days of American history, blacks lived in slavery.
slaveIn the nineteenth century many Africans were sold as slaves in the United States.
slaveI refuse to be treated like a slave by you.
slaveIt is over a century since slavery was made illegal.
slaveLincoln granted liberty to slaves.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าเก่าเต่าเลี้ยง[N] old servant, See also: slave since childhood, one born in slavery, Syn. ข้าเก่า, คนเก่าคนแก่, Example: ทุกวันนี้คนรับใช้ที่เป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงสูญพันธุ์ไปแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่อยู่ด้วยกันมานานในฐานะรับใช้จนไว้วางใจได้, Notes: (สำนวน)
ขี้ข้า[N] slave, See also: servant, Syn. ทาส, คนใช้, บ่าว, ไพร่, Ant. เจ้านาย, Example: รู้ไว้ว่าเป็นแค่ขี้ข้าเพราะฉะนั้นควรเจียมตัวให้มากกว่านี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีหน้าที่รับใช้การงานต่างๆ หรือรับคำสั่งจากเจ้านาย
ขี้เค้า[N] slave, See also: servant, Syn. ขี้ข้า, บ่าว, ไพร่, คนใช้, Example: ทำดีกับพวกขี้เค้ามากไปก็ไม่ได้ เดี๋ยวมันจะได้ใจ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีหน้าที่รับใช้การงานต่างๆ หรือรับคำสั่งจากเจ้านาย
ขี้ครอก[N] slave, See also: flunkey, lackey, stooge, Example: พวกขี้ครอกทั้งหลายมักใฝ่สูงอยากได้ยศศักดิ์ชั้นขุนนาง, Count unit: คน, Thai definition: ทาสโดยกำเนิด, ลูกของขี้ข้า
ข้าทาส[N] slave, See also: bondwoman, bondman, servant, Syn. ทาส, ข้ารับใช้, บ่าว, บริวาร, ขี้ข้า, คนรับใช้, Ant. เจ้านาย, นาย, Example: เจ้านายสมัยก่อนมีข้าทาสคอยรับใช้เป็นจำนวนมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่รับใช้การงานต่างๆ ที่เจ้านายสั่ง
ข้า[N] slave, See also: servant, Syn. ทาส, คนรับใช้, บ่าว, Ant. นาย, เจ้า, Example: บ้านคุณหลวงเพิ่มมีข้าไว้คอยรับใช้มากมาย, Count unit: คน, Thai definition: บ่าวไพรที่คอยรับใช้งานต่างๆ
ทาสี[N] slave, See also: woman slave, Syn. ทาสผู้หญิง, บ่าวผู้หญิง, Ant. ทาสา, Count unit: คน, Thai definition: ทาสผู้หญิงที่ขายตัวเองเป็นทาส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทาส[N] slave, Syn. ขี้ข้า, ทาสา, ทาสี, ไพร่, ข้ารับใช้, ข้าทาส, บ่าว, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศเลิกทาส, Count unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทาส[N] slave, Example: ปัจจุบัน เด็กวัยรุ่นตกเป็นทาสของยาเสพย์ติด ในรูปแบบต่างๆ มากมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่อุทิศตนแก่สิ่งที่เลื่อมใสศรัทธา, ผู้ที่ยอมตนให้ตกอยู่ในอำนาจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บ่าวไพร่[N] servant, See also: slave, Syn. คนใช้, ข้าทาสบริการ, บ่าวไพร่, Example: ไม่ว่าจะไปไหนสุนทรภู่จะมีบ่าวไพร่คอยรับใช้อยู่ไม่ได้ขาด, Count unit: คน, Thai definition: คนรับใช้ตามคำสั่งของเจ้านาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
การเลิกทาส[n. exp.] (kān loēk thāt) EN: abolition of slavery   FR: abolition de l'esclavage [f]
การมีทาส[n. exp.] (kān mī thāt) EN: slavery   
การเป็นทาส[n.] (kān pen thāt) EN: slavery   FR: esclavage [m]
ข้า[n.] (khā) EN: servant ; slave   FR: serviteur [m] ; sujet [m] ; esclave [m]
ขี้ข้า[n.] (khīkā) EN: slave ; servant ; menial   
ขี้ครอก[n.] (khīkhrøk) EN: slave ; flunkey ; lackey ; stooge ; menial   
ความเป็นทาส[n.] (khwām pen thāt) EN: servility ; bondage ; slavery ; servitude   FR: esclavage [m] ; servitude [f]
น้ำลายไหล[n.] (nāmlāi lai) EN: slaver ; running saliva   FR: bave [f] ; écoulement de salive [m]
น้ำลายไหล[v.] (nāmlāi lai) EN: drool ; dribble ; salivate ; slobber ; slaver ; drivel   

CMU English Pronouncing Dictionary
SLAVE    S L EY1 V
SLAVEN    S L EY1 V AH0 N
SLAVES    S L EY1 V Z
SLAVENS    S L EY1 V AH0 N Z
SLAVERY    S L EY1 V ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slave    (v) slˈɛɪv (s l ei1 v)
slaved    (v) slˈɛɪvd (s l ei1 v d)
slaver    (v) slˈævər (s l a1 v @ r)
slaves    (v) slˈɛɪvz (s l ei1 v z)
slavey    (n) slˈɛɪviː (s l ei1 v ii)
slavers    (v) slˈævəz (s l a1 v @ z)
slavery    (n) slˈɛɪvəriː (s l ei1 v @ r ii)
slaveys    (n) slˈɛɪvɪz (s l ei1 v i z)
slavered    (v) slˈævəd (s l a1 v @ d)
slavering    (v) slˈævərɪŋ (s l a1 v @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yā, ㄧㄚ, ] slave girl, #3,343 [Add to Longdo]
[nú, ㄋㄨˊ, ] slave, #7,742 [Add to Longdo]
奴隶[nú lì, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ, / ] slave, #11,762 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] slave girl; maid servant, #21,799 [Add to Longdo]
丫鬟[yā huán, ㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ, ] slave girl; servant girl; maid; same as 丫頭|丫头, #29,912 [Add to Longdo]
奴隶主[nú lì zhǔ, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓㄨˇ, / ] slave owner, #43,294 [Add to Longdo]
奴隶制[nú lì zhì, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓˋ, / ] slavery, #43,408 [Add to Longdo]
婢女[bì nǚ, ㄅㄧˋ ㄋㄩˇ, ] slave girl; servant girl, #48,043 [Add to Longdo]
奴隶社会[nú lì shè huì, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] slave-owning society (precedes feudal society 封建社會|封建社会 in Marxist theory), #61,254 [Add to Longdo]
丫环[yā huán, ㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ, / ] slave girl; servant girl; maid; same as 丫頭|丫头 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Menschenhandel {m}slave trade [Add to Longdo]
Nebenrechner {m}slave computer [Add to Longdo]
Nebenschlüssel {m}slave key [Add to Longdo]
Nebenstation {f}slave station [Add to Longdo]
Nebenuhr {f}slave clock [Add to Longdo]
Sklave {m}; Sklavin {f} | Sklaven {pl}slave | slaves [Add to Longdo]
Sklavenarbeit {f}slave labour [Add to Longdo]
Sklavenhandel {m}slave trade [Add to Longdo]
Sklavenhändler {m} | Sklavenhändler {pl}slave trader | slave traders [Add to Longdo]
Sklavenschiff {n}slave ship [Add to Longdo]
Sklaventreiber {m}slave driver [Add to Longdo]
Untersystem {n}slave system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スレーブドライブ[, sure-budoraibu] (n) {comp} slave drive [Add to Longdo]
スレイブ(P);スレーブ;スレイヴ[, sureibu (P); sure-bu ; sureivu] (n) slave; (P) [Add to Longdo]
慰安婦[いあんふ, ianfu] (n) enslaved prostitute; comfort woman [Add to Longdo]
官奴婢[かんぬひ, kannuhi] (n) (arch) (See 五色の賤) government-owned slave [Add to Longdo]
強制労働[きょうせいろうどう, kyouseiroudou] (n) forced labor; forced labour; slave labor; slave labour [Add to Longdo]
公奴婢[くぬひ, kunuhi] (n) (arch) (See 官奴婢) government-owned slave [Add to Longdo]
黒奴[こくど, kokudo] (n) (derog) black person; slave [Add to Longdo]
使役[しえき, shieki] (n,vs) (1) employing; using; setting to work; enslavement; (n) (2) {ling} causative (verb, etc.) [Add to Longdo]
子局[こきょく, kokyoku] (n) {comp} (computer) slave station [Add to Longdo]
私奴婢[しぬひ, shinuhi] (n) (arch) (See 五色の賤) privately-owned slave [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スレーブ[すれーぶ, sure-bu] slave [Add to Longdo]
スレーブドライブ[すれーぶどらいぶ, sure-budoraibu] slave drive [Add to Longdo]
子局[こきょく, kokyoku] slave station [Add to Longdo]
従局[じゅうきょく, juukyoku] slave station [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slave \Slave\ (sl[=a]v), n. [Cf. F. esclave, D. slaaf, Dan.
   slave, sclave, Sw. slaf, all fr. G. sklave, MHG. also slave,
   from the national name of the Slavonians, or Sclavonians (in
   LL. Slavi or Sclavi), who were frequently made slaves by the
   Germans. See {Slav}.]
   1. A person who is held in bondage to another; one who is
    wholly subject to the will of another; one who is held as
    a chattel; one who has no freedom of action, but whose
    person and services are wholly under the control of
    another.
    [1913 Webster]
 
       Art thou our slave,
       Our captive, at the public mill our drudge?
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. One who has lost the power of resistance; one who
    surrenders himself to any power whatever; as, a slave to
    passion, to lust, to strong drink, to ambition.
    [1913 Webster]
 
   3. A drudge; one who labors like a slave.
    [1913 Webster]
 
   4. An abject person; a wretch. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Slave ant} (Zool.), any species of ants which is captured
    and enslaved by another species, especially {Formica
    fusca} of Europe and America, which is commonly enslaved
    by {Formica sanguinea}.
 
   {Slave catcher}, one who attempted to catch and bring back a
    fugitive slave to his master.
 
   {Slave coast}, part of the western coast of Africa to which
    slaves were brought to be sold to foreigners.
 
   {Slave driver}, one who superintends slaves at their work;
    hence, figuratively, a cruel taskmaster.
 
   {Slave hunt}.
    (a) A search after persons in order to reduce them to
      slavery. --Barth.
    (b) A search after fugitive slaves, often conducted with
      bloodhounds.
 
   {Slave ship}, a vessel employed in the slave trade or used
    for transporting slaves; a slaver.
 
   {Slave trade}, the business of dealing in slaves, especially
    of buying them for transportation from their homes to be
    sold elsewhere.
 
   {Slave trader}, one who traffics in slaves.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Bond servant; bondman; bondslave; captive; henchman;
     vassal; dependent; drudge. See {Serf}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slav \Slav\ (sl[aum]v or sl[a^]v), n.; pl. {Slavs}. [A word
   originally meaning, intelligible, and used to contrast the
   people so called with foreigners who spoke languages
   unintelligible to the Slavs; akin to OSlav. slovo a word,
   slava fame, Skr. [,c]ru to hear. Cf. {Loud}.] (Ethnol.)
   One of a race of people occupying a large part of Eastern and
   Northern Europe, including the Russians, Bulgarians,
   Roumanians, Servo-Croats, Slovenes, Poles, Czechs, Wends or
   Sorbs, Slovaks, etc. [Written also {Slave}, and {Sclav}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slave \Slave\ (sl[aum]v or sl[a^]v; 277) n.
   See {Slav}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slave \Slave\, v. i. [imp. & p. p. {Slaved}; p. pr. & vb. n.
   {Slaving}.]
   To drudge; to toil; to labor as a slave.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slave \Slave\, v. t.
   To enslave. --Marston.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slave
   n 1: a person who is owned by someone
   2: someone who works as hard as a slave [syn: {slave},
     {striver}, {hard worker}]
   3: someone entirely dominated by some influence or person; "a
     slave to fashion"; "a slave to cocaine"; "his mother was his
     abject slave"
   v 1: work very hard, like a slave [syn: {slave}, {break one's
      back}, {buckle down}, {knuckle down}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 slave /slav/ 
  Slavic

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 Slave /slav/ 
  Slav

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top