ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expertness

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expertness-, *expertness*, expertnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความถนัด[khwām thanat] (n) EN: skill ; ability ; proficiency ; expertness ; aptitude  FR: aptitude [ f ] ; capacité [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expertness

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำมือ(n) ability, See also: effort, skill, expertness, Syn. ความชำนาญ, ความสามารถ, Example: สินค้าใหม่ๆ ที่มีขึ้นในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดโดยน้ำมือของคนไทย, Thai Definition: ความสามารถในการทำ
น้ำยา(n) ability, See also: capability, skill, expertness, Syn. ฝีมือ, ความสามารถ, Example: เขาไม่มีน้ำยาอะไรที่จะทำร้ายคนอื่นได้ในเวลานี้หรอก, Thai Definition: ความสามารถในทางใดทางหนึ่ง (มักใช้ในทางตำหนิ) เช่น ไม่มีน้ำยา หรือ หมดน้ำยา หมายความว่า ไม่มีสติปัญญาความสามารถ หรือ หมดความสามารถ, Notes: (ปาก)
ความเจนจัด(n) skill, See also: proficiency, ability, expertness, Syn. ความชำนาญ, ความจัดเจน, ความช่ำชอง, Example: นักกีฬาเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เพราะความเจนจัดในเกมกีฬา
ความถนัด(n) skill, See also: ability, proficiency, expertness, Syn. ความชำนาญ, ความสามารถ, ทักษะ, Example: นักศึกษาแต่ละคนมีความถนัดและความชอบแตกต่างกันออกไป

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungeübtheit { f }inexpertness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expertness \Ex*pert"ness\, n.
   Skill derived from practice; readiness; as, expertness in
   seamanship, or in reasoning.
 
   Syn: Facility; readiness; dexterity; adroitness; skill. See
     {Facility}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expertness
   n 1: skillfulness by virtue of possessing special knowledge
      [syn: {expertness}, {expertise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top