ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

技能

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -技能-, *技能*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
技能[jì néng, ㄐㄧˋ ㄋㄥˊ,  ] skill #2,816 [Add to Longdo]
才艺技能[cái yì jì néng, ㄘㄞˊ ㄧˋ ㄐㄧˋ ㄋㄥˊ,     /    ] talent [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
技能[ぎのう, ginou] TH: ทักษะ ฝีมือ ความชำนาญ  EN: technical skill

Japanese-English: EDICT Dictionary
技能(P);伎能(iK)[ぎのう, ginou] (n) technical skill; ability; capacity; (P) #6,473 [Add to Longdo]
技能オリンピック[ぎのうオリンピック, ginou orinpikku] (n) (See 国際技能競技大会) Skill Olympics; WorldSkills Competition [Add to Longdo]
技能検定[ぎのうけんてい, ginoukentei] (n) National Trade Skills Test; technical skills test [Add to Longdo]
技能[ぎのうしゃ, ginousha] (n) technician [Add to Longdo]
技能[ぎのうしょう, ginoushou] (n) (sports or sumo) technique prize [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This course teaches basic skills in First Aid.この講座では応急手当の基本的な技能を教えます。
The position requires applicants to be skilled in spoken English.英語を上手に話す技能がその地位を志望する者に要求される。
Students should develop their reading skills.学生は読書の技能を磨くべきだ。
Fluency in English is a very marketable skill today.今日英語が堪能であることは有利な技能である。
The most valuable skill one can acquire is the ability to think for oneself.人が獲得できる技能の中で最も価値ある技能は、自分で考える能力である。
They have imitated his style in all areas except those that require special skill.特別な技能を必要とする分野を除けば、彼らは彼のスタイルをあらゆる点で模倣した。
His skills qualified him for the job.彼の技能はその仕事にうってつけだった。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He argues that Frank Jessup's mechanical skill and knowledge was necessary to transform the automobile into a murder weapon.[CN] 他指控弗兰克. 杰赛普所具有的 机械方面的知识和技能 是把汽车改装成杀人工具的 必要条件 Angel Face (1953)
"To Harry James Potter I leave the Snitch he caught in his first Quidditch match at Hogwarts as a reminder of the rewards of perseverance and skill."[JP] "ハリー・ジェームズ・ポッターに..." "彼がホグワーツで" "最初に捕まえたスニッチを贈る。" "忍耐と技能の大切さを..." Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
That explains all the badges.[JP] 技能賞が多いわけだ Lost & Found (2007)
Yet, his own witness, in answer to a question put by one of you, ladies and gentlemen, clearly stated that anyone without any special technical skill could have rigged that car in a few minutes in the way the district attorney imagines it was rigged.[CN] 是的,他自己的证人 在回答你们中的一位的问题时 女士们先生们 非常清楚地说明, 任何人,不用有特殊的技术技能 Angel Face (1953)
In the generations of time when his seed began to people the Earth there were born men apt in knowledge and craft.[CN] 孕育出精通不同知识和技能的人 雅八就是住帐棚... 牧养牲畜之人的祖师 The Bible: In the Beginning... (1966)
That we transfer men with special qualifications to augment the staff here in Chicago.[JP] 特殊技能を持つ 人員を送ってください シカゴの捜査官を 増強します Public Enemies (2009)
Oh, yeah. I'm using all the skills you taught me as a concierge. Thank you very much.[JP] 今は君に教わった技能を 生かしてるよ Tower Heist (2011)
Rumor had it that no one in the area compares to her beauty or skills.[CN] 美貌与技能在北陆一带无人能比 Taki no shiraito (1933)
Famed for their skills at archery, navigation and lovemaking.[JP] アーチェリーの技能は 有名だ 航海と愛の行為も The Wolf and the Lion (2011)
Learning about communication and leadership skills.[JP] コミュニケーションと リーダーシップの技能 Carnelian, Inc. (2009)
I've no skills.[CN] 我没有技能 The Confession (1970)
It will be pleasant work, requiring skill... and officers will work as well as men.[CN] 这将是一个愉快的工作, 但需要技能. 军官也要和士兵一起工作. The Bridge on the River Kwai (1957)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
技能[ぎのう, ginou] Geschicklichkeit, Faehigkeit [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top