ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cameraman

K AE1 M ER0 AH0 M AH0 N   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cameraman-, *cameraman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cameraman[N] ช่างภาพ, See also: ช่างกล้อง, Syn. camera operator, photographer

English-Thai: Nontri Dictionary
cameraman(n) ช่างภาพ,ตากล้อง,คนถ่ายภาพ,คนถ่ายรูป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on, Vern... You were a cameraman before you got all fancy.มองให้ออก แกเป็นตากล้อง ก่อนเป็นหนุ่มไฮโซ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Even if it doesn't work no matter how hard you try, even if you were to settle for a sports cameraman in the end instead, just give it a try first.ถ้านายทำแล้วล้มเหลว นายก็ยังเป็นช่างกล้องกีฬาต่อไปได้ Operation Proposal (2012)
The cameraman turned off his camera and broke up the fight.ตากล้องปิดกล้อง แล้วเข้าไปห้ามการสู้กัน Cloudy with a Chance of Murder (2012)
Leann and her cameraman are setting up for their live broadcast.ลีแอนกับตากล้องกำลังเตรียม ถ่ายทอดสด 47 Seconds (2012)
After the cameraman rousted him, that bridesmaid said he relocated...หลังตากล้องไล่เขา สาวงานแต่งบอกว่าเขาย้ายไป 47 Seconds (2012)
He worked as a newsreel cameraman in Berlin in the '20s.เขาทำงานเป็นช่างกล้อง ถ่ายทำข่าว ในเบอร์ลินช่วงยุค20 Three Coins in a Fuchsbau (2012)
She had a source. The cameraman said he didn't have a name, but he also said that she met him at a Libyan cafe.เธอมีแหล่งข้อมูล Deadline (2011)
Look, my cameraman just handed me his umbrellaLook, ช่างภาพของฉันเพียงมือฉันร่มของเขา We Bought a Zoo (2011)
When one of Barry's bike tricks went wrong, the cameraman put it on the internet.เมื่อลูกเล่นมอไซค์แบรี่ผิดพลาด ช่างกล้องเอาลงอินเตอร์เน็ท Cashback (2006)
Dr. Jennings our biologist is bringing a cameraman to shoot the whole thing.ฮึม? ด็อกเตอร์ เจนนิเฟอร์นักชีววิทยาของเราจะนำกล้องไปบันทึกสิ่งที่ค้นพบทั้งหมด The Cave (2005)
We have a cameraman out here so you can tell the world what you want.เรามีภาพออกจากที่นี่เพื่อให้คุณสามารถบอกให้โลกรู้สิ่งที่คุณต้องการ Showtime (2002)
Graham. The footage you're watching was shot yesterday afternoon by a 34-year-old local cameraman in Bangalore, a southern city of India.แกรแฮม ภาพที่ท่านกำลังชมถ่ายเมื่อบ่ายวานนี้ Signs (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cameramanHe became a cameraman after he graduated from college.
cameramanIt is strange that a cameraman heading for a war-zone should not know about the danger of unexploded shells. The newspaper company is being negligent in its training.
cameramanWhat is the nationality of that cameraman over there?
cameramanWhat's the nationality of that cameraman over there?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างกล้อง[N] cameraman, Syn. ช่างภาพ
ช่างกล้อง[N] cameraman, See also: camerawoman, Syn. ช่างภาพ, ช่างถ่ายรูป, ตากล้อง, Example: เขาเป็นช่างกล้องที่มีฝีมือ ผู้กำกับคนไหนก็อยากได้เขามาร่วมงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ เช่นในภาพยนตร์เป็นต้น
ตากล้อง[N] photographer, See also: cameraman, maker of photographs, maker of movie, Syn. ช่างภาพ, ช่างกล้อง, ช่างถ่ายรูป, Example: เขาเป็นตากล้องมือหนึ่งของเมืองไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ, Notes: (แสลง)
ตากล้อง[N] photographer, See also: cameraman, maker of photographs, maker of movie, Syn. ช่างภาพ, ช่างกล้อง, ช่างถ่ายรูป, Example: เขาเป็นตากล้องมือหนึ่งของเมืองไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ, Notes: (แสลง)
ช่างภาพ[N] cameraman, See also: photographer, lensman, Syn. ช่างถ่ายรูป, คนถ่ายรูป, Example: หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งกำลังประกาศรับสมัครช่างภาพหลายอัตรา, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างกล้อง[n.] (chang kløng) EN: cameraman ; camerawoman   FR: cameraman [m] ; cadreur [m]
ช่างภาพ[n.] (changphāp) EN: photographer ; press photographer ; cameraman ; lensman   FR: photographe [m, f]
ช่างถ่ายรูป[n.] (chang thāirūp) EN: photographer ; cameraman   FR: photographe [m]
คนถ่ายรูป[n.] (khonthāirūp) EN: cameraman   

CMU English Pronouncing Dictionary
CAMERAMAN    K AE1 M ER0 AH0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cameraman    (n) kˈæmərəmæn (k a1 m @ r @ m a n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kameramann {m} | Kameramänner {pl}; Kameraleute {pl}cameraman | cameramen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カメラマン[, kameraman] (n) cameraman; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cameraman
      n 1: a photographer who operates a movie camera [syn:
           {cameraman}, {camera operator}, {cinematographer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top