ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gone

G AO1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gone-, *gone*
Possible hiragana form: ごね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gone(vt) กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา go
gone(adj) จากไป, See also: ผ่านไป, Syn. moved, traveled, Ant. returned
gone(idm) ตาย (คำเลี่ยงเพื่อให้สุภาพ), See also: เสียไปแล้ว, ไปสบายแล้ว, ไปแล้ว
gone(sl) หมดสติ, See also: ไม่รู้สึกตัว
goner(n) คนสาบสูญ (คำสแลง), See also: สิ่งที่ตายหรือหายสาบสูญ
gone on(phrv) มีความรักกับ, See also: หลงรักใน, Syn. go on
gone under(sl) หมดสติ, See also: ไม่รู้สึกตัว
gone down a treat(sl) สิ่งที่ทำให้มีความสุข, Syn. go down a treat, went down a treat
gone for a Burton(sl) ไป, See also: จากไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gone(กอน, โกน) adj. จากไป, ผ่านไป, ที่แล้ว, อดีต, สูญเสีย, หมดหวัง, ปรักหักพัง, ตั้งครรภ์, ตายแล้ว, อ่อนแรง, ใช้หมดแล้ว, เยี่ยมยอด
gonern. สิ่งหรือคนที่จากไปแล้ว
agone(อะโกน' , อะกอน) adj., adv. แต่ก่อนมาแล้ว, แล้วมาแล้ว
begone(บิกอน') vt. จากไป, ไปจาก
bygone(บาย'กอน) adj. อดีต, แต่ก่อน, ล้าสมัย n.bygones สิ่งที่เป็นอดีต -Id. (letbygonesbebygones เรื่องที่แล้วก็แล้วกันไป), Syn. past, Ant. present
doggoned(ดอก'กอนดฺ') adj., adv. ระยำ, อัปรีย์
dragoness(แดรก'กะนิส) n. มังกรตัวเมีย
mangonel(แมง'กะเนล) n. เครื่องขว้างหรือเหวี่ยงหินหรืออาวุธในสมัยโบราณ
woebegone(โว'บิกอน) adj. เต็มไปด้วยความเศร้าโศก, เต็มไปด้วยความระทมทุกข์หรือความเสียใจ, See also: woebegoneness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
gone(vt pt และ pp ของ) go
begone(int) ไปให้พ้น
bygone(adj) ผ่านไปแล้ว, ล่วงไปแล้ว, ที่เป็นอดีต
bygone(n) สิ่งที่เป็นอดีต, สิ่งที่ล่วงไปแล้ว
foregone(adj) ทราบล่วงหน้า, รู้มาก่อนแล้ว
wagoner(n) คนขับรถบรรทุก, คนขับรถโกดัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gonecyst; gonecystis; vesicle, seminalถุงน้ำอสุจิ, ถุงพักน้ำอสุจิ [ มีความหมายเหมือนกับ spermatocyst ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonecystis; gonecyst; vesicle, seminalถุงน้ำอสุจิ, ถุงพักน้ำอสุจิ [ มีความหมายเหมือนกับ spermatocyst ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonecystitis; spermatocystitis; vesiculitis, seminalถุงน้ำอสุจิอักเสบ, ถุงพักน้ำอสุจิอักเสบ [ มีความหมายเหมือนกับ vesiculitis ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonecystopyosisถุงน้ำอสุจิเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
goneitis; gonitisเข่าอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gonepoiesis; spermatism๑. การผลิตน้ำอสุจิ๒. การหลั่งน้ำอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They've gone plumb daffy.มันได้ไปแดฟีลูกดิ่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Have you gone crazy?แกทำบ้าอะไรห่ะ The Great Dictator (1940)
What do you think you're doing? Have you gone crazy?แกคิดว่านี้ม้าหมุนรึยังไง แกมันบ้าสิ้นดี The Great Dictator (1940)
Why shouldn't I? You're here today and gone tomorrow.ฉันไม่สมควรหรอ คุณอยู่ที่นี่วันนี้ และจากไปในวันพรุ่งนี้ The Great Dictator (1940)
They've gone too far.พวกเขาไปโน้นแล้ว The Great Dictator (1940)
Don't worry, son, he probably hasn't gone far.ไม่ต้องกังวลลูกชายของเขาอาจ ยังไม่ได้ไปไกล Pinocchio (1940)
He's gone out riding? He won't be back till noon?เขาออกไปขับรถเล่น เเละจะไม่กลับมาจนกว่าจะเที่ยงรึคะ Rebecca (1940)
She's gone in the sea, ain't she?หล่อนหายลงไปในทะเลใช่มั้ย Rebecca (1940)
You wouldn't think she'd been gone so long, would you?คุณคงไม่คิดว่าคุณนายจากไปนานเเล้วใช่มั้ย Rebecca (1940)
Maxim, Maxim, you've been gone all day.- โอ้ เเม็กซิมๆ คุณหายไปทั้งวันเลย - คุณกอดผมเเน่นซะเเทบหายใจไม่ออก Rebecca (1940)
I thought he'd gone up to the house.- ผมนึกว่าเขากลับขึ้นบ้านไปเเล้ว Rebecca (1940)
It's gone forever, that funny, young, lost look I loved.มันจากไปเเล้วชั่วนิรันดร์ ความสนุกสนาน ความเยาว์วัยที่ผมเคยรัก Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goneAfter doing quality work, his average has gone up marvellously.
goneAh-you've gone all red. Riku - that's so cute!! Ha-haha.
goneAll her years of work and effort have gone up in flames.
goneAll hope is gone.
goneAll of the cake is gone.
goneAll of the children had gone to bed before it got dark.
goneAll of them were gone.
goneAll the food was gone.
goneAll the money was gone.
goneAll the students have gone home.
goneA man who has never gone to school may steal from a freight car; but if he has a university education, he may steal the whole railroad.
goneAnd when I've gone, don't tell him I'm dead.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
ฉิบหาย[chiphāi] (adv) EN: all gone ; nothing left
ห้าเหลี่ยม[hālīem] (x) EN: pentagone
เหี้ยน[hīen] (adv) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated  FR: à ras ; dépouillé ; rasé
แล้วก็แล้วกันไป[laēokø laēokan pai] (xp) EN: let bygones be bygones  FR: oublions le passé ; n'en parlons plus
ละห้อย[lahøi] (adj) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful  FR: mélancolique ; triste ; malheureux
เลยตามเลย[loēitāmloēi] (v) EN: let things take their own course; let bygones be bygones
ไม่อยู่[mai yū] (adj) EN: absent ; missing ; not in ; not there ; not here ; out ; gone  FR: absent ; manquant
มีอะไรเสียหรือ[mī arai sīa reū] (xp) EN: what's gone wrong ? ; what's the trouble with it ? ; what's the matter with it ?
นกกระจ้อยป่าโกงกาง[nok krajøi pā kōngkāng] (n, exp) EN: Golden-bellied Gerygone  FR: Gérygone soufrée [ f ] ; Gérygone à ventre d'or [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GONE G AO1 N
GONER G AA1 N ER0
GONET G OW1 N IH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gone (v) gˈɒn (g o1 n)
goner (n) gˈɒnər (g o1 n @ r)
goners (n) gˈɒnəz (g o1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
永逝[yǒng shì, ㄩㄥˇ ㄕˋ, ] gone forever; to die #254,530 [Add to Longdo]
一去不回[yī qù bù huí, ㄧ ㄑㄩˋ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˊ, ] gone forever [Add to Longdo]
一去无影踪[yī qù wú yǐng zōng, ㄧ ㄑㄩˋ ㄨˊ ㄧㄥˇ ㄗㄨㄥ, / ] gone without a trace [Add to Longdo]
乱世佳人[Luàn shì Jiā rén, ㄌㄨㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, / ] Gone with the Wind (film) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
durchgegangengone through [Add to Longdo]
gestiegengone up [Add to Longdo]
hinabgegangengone down [Add to Longdo]
mitgefahrengone with [Add to Longdo]
umgangengone round [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
過去[かこ, kako] (n-adv, n) (1) the past; bygone days; the previous; (2) a past (i.e. a personal history one would prefer remained secret); one's past; (3) { ling } past (tense); preterit; preterite; (4) { Buddh } previous life; (P) #375 [Add to Longdo]
いなくなった[inakunatta] (exp) gone; left [Add to Longdo]
ごねる[goneru] (v1, vi) to grumble; to make difficulties [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
しもた屋;仕舞屋(io);仕舞た屋;仕舞うた屋[しもたや(しもた屋;仕舞屋;仕舞た屋);しもうたや(仕舞屋;仕舞うた屋), shimotaya ( shimota ya ; shimai ya ; shimai ta ya ); shimoutaya ( shimai ya ; shima] (n) store that has been gone out of business; household that lives without carrying on a business [Add to Longdo]
エピゴーネン[epigo-nen] (n) epigone (ger [Add to Longdo]
オルゴン[orugon] (n) orgone energy [Add to Longdo]
亜流[ありゅう, aryuu] (n) bad second; epigone; adherent; follower; imitator [Add to Longdo]
引っ込みが付かない;引っ込みがつかない[ひっこみがつかない, hikkomigatsukanai] (exp) there being no backing out; gone too far to retreat [Add to Longdo]
花蓋[かがい, kagai] (n) perigone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gone \Gone\,
   p. p. of {Go}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Go \Go\, v. i. [imp. {Went} (w[e^]nt); p. p. {Gone} (g[o^]n;
   115); p. pr. & vb. n. {Going}. Went comes from the AS,
   wendan. See {Wend}, v. i.] [OE. gan, gon, AS. g[=a]n, akin to
   D. gaan, G. gehn, gehen, OHG. g[=e]n, g[=a]n, SW. g[*a], Dan.
   gaae; cf. Gr. kicha`nai to reach, overtake, Skr. h[=a] to go,
   AS. gangan, and E. gang. The past tense in AS., eode, is from
   the root i to go, as is also Goth. iddja went. [root]47a. Cf.
   {Gang}, v. i., {Wend}.]
   1. To pass from one place to another; to be in motion; to be
    in a state not motionless or at rest; to proceed; to
    advance; to make progress; -- used, in various
    applications, of the movement of both animate and
    inanimate beings, by whatever means, and also of the
    movements of the mind; also figuratively applied.
    [1913 Webster]
 
   2. To move upon the feet, or step by step; to walk; also, to
    walk step by step, or leisurely.
    [1913 Webster]
 
   Note: In old writers go is much used as opposed to run, or
      ride. "Whereso I go or ride." --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         You know that love
         Will creep in service where it can not go.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Thou must run to him; for thou hast staid so long
         that going will scarce serve the turn. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         He fell from running to going, and from going to
         clambering upon his hands and his knees.
                          --Bunyan.
      [1913 Webster]
 
   Note: In Chaucer go is used frequently with the pronoun in
      the objective used reflexively; as, he goeth him home.
      [1913 Webster]
 
   3. To be passed on fron one to another; to pass; to
    circulate; hence, with for, to have currency; to be taken,
    accepted, or regarded.
    [1913 Webster]
 
       The man went among men for an old man in the days of
       Saul.                 --1 Sa. xvii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
       [The money] should go according to its true value.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To proceed or happen in a given manner; to fare; to move
    on or be carried on; to have course; to come to an issue
    or result; to succeed; to turn out.
    [1913 Webster]
 
       How goes the night, boy ?       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I think, as the world goes, he was a good sort of
       man enough.              --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       Whether the cause goes for me or against me, you
       must pay me the reward.        --I Watts.
    [1913 Webster]
 
   5. To proceed or tend toward a result, consequence, or
    product; to tend; to conduce; to be an ingredient; to
    avail; to apply; to contribute; -- often with the
    infinitive; as, this goes to show.
    [1913 Webster]
 
       Against right reason all your counsels go. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       To master the foul flend there goeth some complement
       knowledge of theology.        --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   6. To apply one's self; to set one's self; to undertake.
    [1913 Webster]
 
       Seeing himself confronted by so many, like a
       resolute orator, he went not to denial, but to
       justify his cruel falsehood.     --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   Note: Go, in this sense, is often used in the present
      participle with the auxiliary verb to be, before an
      infinitive, to express a future of intention, or to
      denote design; as, I was going to say; I am going to
      begin harvest.
      [1913 Webster]
 
   7. To proceed by a mental operation; to pass in mind or by an
    act of the memory or imagination; -- generally with over
    or through.
    [1913 Webster]
 
       By going over all these particulars, you may receive
       some tolerable satisfaction about this great
       subject.               --South.
    [1913 Webster]
 
   8. To be with young; to be pregnant; to gestate.
    [1913 Webster]
 
       The fruit she goes with,
       I pray for heartily, that it may find
       Good time, and live.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. To move from the person speaking, or from the point whence
    the action is contemplated; to pass away; to leave; to
    depart; -- in opposition to stay and come.
    [1913 Webster]
 
       I will let you go, that ye may sacrifice to the Lord
       your God; . . . only ye shall not go very far away.
                          --Ex. viii.
                          28.
    [1913 Webster]
 
   10. To pass away; to depart forever; to be lost or ruined; to
     perish; to decline; to decease; to die.
     [1913 Webster]
 
        By Saint George, he's gone!
        That spear wound hath our master sped. --Sir W.
                          Scott.
     [1913 Webster]
 
   11. To reach; to extend; to lead; as, a line goes across the
     street; his land goes to the river; this road goes to New
     York.
     [1913 Webster]
 
        His amorous expressions go no further than virtue
        may allow.              --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   12. To have recourse; to resort; as, to go to law.
     [1913 Webster]
 
   Note: Go is used, in combination with many prepositions and
      adverbs, to denote motion of the kind indicated by the
      preposition or adverb, in which, and not in the verb,
      lies the principal force of the expression; as, to go
      against to go into, to go out, to go aside, to go
      astray, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Go to}, come; move; go away; -- a phrase of exclamation,
    serious or ironical.
 
   {To go a-begging}, not to be in demand; to be undesired.
 
   {To go about}.
     (a) To set about; to enter upon a scheme of action; to
       undertake. "They went about to slay him." --Acts ix.
       29.
       [1913 Webster]
 
          They never go about . . . to hide or palliate
          their vices.           --Swift.
     (b) (Naut.) To tack; to turn the head of a ship; to wear.
       
 
   {To go abraod}.
     (a) To go to a foreign country.
     (b) To go out of doors.
     (c) To become public; to be published or disclosed; to be
       current.
       [1913 Webster]
 
          Then went this saying abroad among the
          brethren.            --John xxi.
                          23.
 
   {To go against}.
     (a) To march against; to attack.
     (b) To be in opposition to; to be disagreeable to.
 
   {To go ahead}.
     (a) To go in advance.
     (b) To go on; to make progress; to proceed.
 
   {To go and come}. See {To come and go}, under {Come}.
 
   {To go aside}.
     (a) To withdraw; to retire.
       [1913 Webster]
 
          He . . . went aside privately into a desert
          place.              --Luke. ix.
                          10.
     (b) To go from what is right; to err. --Num. v. 29.
 
   {To go back on}.
     (a) To retrace (one's path or footsteps).
     (b) To abandon; to turn against; to betray. [Slang, U.
       S.]
 
   {To go below}
     (Naut), to go below deck.
 
   {To go between}, to interpose or mediate between; to be a
    secret agent between parties; in a bad sense, to pander.
    
 
   {To go beyond}. See under {Beyond}.
 
   {To go by}, to pass away unnoticed; to omit.
 
   {To go by the board} (Naut.), to fall or be carried
    overboard; as, the mast went by the board.
 
   {To go down}.
     (a) To descend.
     (b) To go below the horizon; as, the sun has gone down.
     (c) To sink; to founder; -- said of ships, etc.
     (d) To be swallowed; -- used literally or figuratively.
       [Colloq.]
       [1913 Webster]
 
          Nothing so ridiculous, . . . but it goes down
          whole with him for truth.    --L' Estrange.
 
   {To go far}.
     (a) To go to a distance.
     (b) To have much weight or influence.
 
   {To go for}.
     (a) To go in quest of.
     (b) To represent; to pass for.
     (c) To favor; to advocate.
     (d) To attack; to assault. [Low]
     (e) To sell for; to be parted with for (a price).
 
   {To go for nothing}, to be parted with for no compensation or
    result; to have no value, efficacy, or influence; to count
    for nothing.
 
   {To go forth}.
     (a) To depart from a place.
     (b) To be divulged or made generally known; to emanate.
       [1913 Webster]
 
          The law shall go forth of Zion, and the word of
          the Lord from Jerusalem.     --Micah iv. 2.
 
   {To go hard with}, to trouble, pain, or endanger.
 
   {To go in}, to engage in; to take part. [Colloq.]
 
   {To go in and out}, to do the business of life; to live; to
    have free access. --John x. 9.
 
   {To go in for}. [Colloq.]
     (a) To go for; to favor or advocate (a candidate, a
       measure, etc.).
     (b) To seek to acquire or attain to (wealth, honor,
       preferment, etc.)
     (c) To complete for (a reward, election, etc.).
     (d) To make the object of one's labors, studies, etc.
       [1913 Webster]
 
          He was as ready to go in for statistics as for
          anything else.          --Dickens.
       
 
   {To go in to} or {To go in unto}.
     (a) To enter the presence of. --Esther iv. 16.
     (b) To have sexual intercourse with. [Script.]
 
   {To go into}.
     (a) To speak of, investigate, or discuss (a question,
       subject, etc.).
     (b) To participate in (a war, a business, etc.).
 
   {To go large}.
     (Naut) See under {Large}.
 
   {To go off}.
     (a) To go away; to depart.
       [1913 Webster]
 
          The leaders . . . will not go off until they
          hear you.            --Shak.
     (b) To cease; to intermit; as, this sickness went off.
     (c) To die. --Shak.
     (d) To explode or be discharged; -- said of gunpowder, of
       a gun, a mine, etc.
     (e) To find a purchaser; to be sold or disposed of.
     (f) To pass off; to take place; to be accomplished.
       [1913 Webster]
 
          The wedding went off much as such affairs do.
                          --Mrs.
                          Caskell.
 
   {To go on}.
     (a) To proceed; to advance further; to continue; as, to
       go on reading.
     (b) To be put or drawn on; to fit over; as, the coat will
       not go on.
 
   {To go all fours}, to correspond exactly, point for point.
    [1913 Webster]
 
       It is not easy to make a simile go on all fours.
                          --Macaulay.
 
   {To go out}.
     (a) To issue forth from a place.
     (b) To go abroad; to make an excursion or expedition.
       [1913 Webster]
 
          There are other men fitter to go out than I.
                          --Shak.
       [1913 Webster]
 
          What went ye out for to see ?  --Matt. xi. 7,
                          8, 9.
     (c) To become diffused, divulged, or spread abroad, as
       news, fame etc.
     (d) To expire; to die; to cease; to come to an end; as,
       the light has gone out.
       [1913 Webster]
 
          Life itself goes out at thy displeasure.
                          --Addison.
 
   {To go over}.
     (a) To traverse; to cross, as a river, boundary, etc.; to
       change sides.
       [1913 Webster]
 
          I must not go over Jordan.    --Deut. iv.
                          22.
       [1913 Webster]
 
          Let me go over, and see the good land that is
          beyond Jordan.          --Deut. iii.
                          25.
       [1913 Webster]
 
          Ishmael . . . departed to go over to the
          Ammonites.            --Jer. xli.
                          10.
     (b) To read, or study; to examine; to review; as, to go
       over one's accounts.
       [1913 Webster]
 
          If we go over the laws of Christianity, we
          shall find that . . . they enjoin the same
          thing.              --Tillotson.
     (c) To transcend; to surpass.
     (d) To be postponed; as, the bill went over for the
       session.
     (e) (Chem.) To be converted (into a specified substance
       or material); as, monoclinic sulphur goes over into
       orthorhombic, by standing; sucrose goes over into
       dextrose and levulose.
 
   {To go through}.
     (a) To accomplish; as, to go through a work.
     (b) To suffer; to endure to the end; as, to go through a
       surgical operation or a tedious illness.
     (c) To spend completely; to exhaust, as a fortune.
     (d) To strip or despoil (one) of his property. [Slang]
     (e) To botch or bungle a business. [Scot.]
 
   {To go through with}, to perform, as a calculation, to the
    end; to complete.
 
   {To go to ground}.
     (a) To escape into a hole; -- said of a hunted fox.
     (b) To fall in battle.
 
   {To go to naught} (Colloq.), to prove abortive, or
    unavailling.
 
   {To go under}.
     (a) To set; -- said of the sun.
     (b) To be known or recognized by (a name, title, etc.).
     (c) To be overwhelmed, submerged, or defeated; to perish;
       to succumb.
 
   {To go up}, to come to nothing; to prove abortive; to fail.
    [Slang]
 
   {To go upon}, to act upon, as a foundation or hypothesis.
 
   {To go with}.
     (a) To accompany.
     (b) To coincide or agree with.
     (c) To suit; to harmonize with.
 
   {To go well with}, {To go ill with}, {To go hard with}, to
    affect (one) in such manner.
 
   {To go without}, to be, or to remain, destitute of.
 
   {To go wrong}.
     (a) To take a wrong road or direction; to wander or
       stray.
     (b) To depart from virtue.
     (c) To happen unfortunately; to unexpectedly cause a
       mishap or failure.
     (d) To miss success; to fail.
 
   {To let go}, to allow to depart; to quit one's hold; to
    release.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gone
   adj 1: destroyed or killed; "we are gone geese" [syn: {done
       for(p)}, {kaput(p)}, {gone(a)}]
   2: dead; "he is deceased"; "our dear departed friend" [syn:
     {asleep(p)}, {at peace(p)}, {at rest(p)}, {deceased},
     {departed}, {gone}]
   3: well in the past; former; "bygone days"; "dreams of foregone
     times"; "sweet memories of gone summers"; "relics of a
     departed era" [syn: {bygone}, {bypast}, {departed},
     {foregone}, {gone}]
   4: no longer retained; "gone with the wind"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top