ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่รู้สึกตัว

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่รู้สึกตัว-, *ไม่รู้สึกตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่รู้สึกตัว[V] be senseless, See also: lose consciousness, be unconscious, Syn. ขาดสติ, ไม่มีสติ, ไม่รู้ตัว, Example: เขาไม่รู้สึกตัวแล้วรีบพาส่งโรงพยาบาลก่อนดีกว่า, Thai definition: ขาดความรู้สึกเพราะหมดสติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Black Outไม่รู้สึกตัว [การแพทย์]
Coma, Unconsciousไม่รู้สึกตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was comatose when we got to her.เธอเป็นคนที่ไม่รู้สึกตัวเมื่อเรา ได้ให้กับเธอ 2010: The Year We Make Contact (1984)
She has been comatose since her admission and is unable to have spontaneous respiration.เธอยังคงไม่รู้สึกตัว นับตั้งแต่เข้ารับการรักษาของ เธอและไม่สามารถ ที่จะมีการหายใจที่เกิดขึ้นเอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
His vital signs seem stable, but he's unresponsive to stimuli.ระบบร่างกายปกติ แต่เขาไม่รู้สึกตัวเลย Event Horizon (1997)
A security guard was found unconscious late last night... by a colleague at the office of appliance maker, Ceymix.ตอนนี้เราพบ รปภ. ที่ไม่รู้สึกตัวเมื่อคืนแล้วครับ โดยผู้ร่วมงานที่ทำงานของเขาเอง Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
He showed no injuries but remains unconscious.และเขานั้นไม่มีบาดแผลใดๆ แต่ว่าเขาก็ยังไม่รู้สึกตัว Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Heard from somewhere that he fell unconscious five times and has metal parts all over his body.ได้ยินมาจากที่ไหนซักที่แหละ ว่าเค้าไม่รู้สึกตัวถึงห้าครั้ง และมีชิ้นส่วนเหล็กอยู่ทั่วทั้งตัวเลย Almost Love (2006)
My goal is to fall unconscious six times and be a Robocop!เป้าหมายของชั้นคือ ไม่รู้สึกตัวซักหกครั้ง และกลายเป็นRobocop! Almost Love (2006)
I was unconsciously becoming her little by little.ผมไม่รู้สึกตัวว่าเป็นเธอไปทีละนิด ละนิด Apt. (2006)
Even though the body was found in time, kept her alive, but... but her consciousness has not recovered.ถึงจะเจอร่างของเธอทันเวลา ทำให้เธอยังมีชีวิตอยู่แต่... .. แต่เธอก็ไม่รู้สึกตัว One Missed Call Final (2006)
See, she'd go into these unconscious states where, um...เปล่า เธอไม่รู้สึกตัว Bedtime Stories (2007)
So close but you don't realizeใกล้มาเสียจนไม่รู้สึกตัว Lovely Complex (2007)
God, aren't I supposed to be out for all this?พระเจ้า ผมควรจะไม่รู้สึกตัวแล้วนิ Awake (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be out[PHRV] ไม่รู้สึกตัว, See also: หมดสติ, Syn. knock out
go into[PHRV] ไม่รู้สึกตัว (เพราะจิตว่างหรือถูกครอบงำจิตใจ)
go out[PHRV] หมดสติ, See also: ไม่รู้สึกตัว, Syn. knock out
go under[PHRV] หมดสติ, See also: ไม่รู้สึกตัว
out cold[IDM] ไม่รู้สึกตัว, See also: หลับ, Syn. out like a light, Ant. out like a light
out like a light[IDM] ไม่รู้สึกตัว, See also: หลับ, Syn. out cold, Ant. out cold
pass out[PHRV] หมดสติ, See also: ไม่รู้สึกตัว, Syn. black out
put off[PHRV] หมดสติ (เช่น หลับ), See also: ไม่รู้สึกตัว, Syn. doze off
coo-coo[SL] หมดสติ, See also: ไม่รู้สึกตัว
cuckoo[SL] หมดสติ, See also: ไม่รู้สึกตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anesthetic(แอนเนสเธท' ทิค) n.,adj. เกี่ยวกับหรือสามารถทำให้เกิดการชาหรือไม่รู้สึกตัว, ยาชา, ยาระงับความรู้สึก, ยาสลบ, Syn. anodyne, analgesic)
comatose(คอม'มะโทส) adj. หมดสติ,สลบ,ไม่รู้สึกตัว,โคม่า,เฉื่อยชา,ไร้พลัง,ขาดความว่องไว, Syn. unconscious
insensible(อินเซน'ซะเบิล) adj. ไม่มีความรู้สึก,ไม่รู้สึกตัว,สลบ,ตายด้าน., See also: insensibly adv., Syn. unconscious
trance(ทรานซฺ) n.,vt. (ทำให้เกิด) ความมึนงง,ความมึนตึง,สภาพจิตของคนเข้าฌาณหรือทรงเจ้า,จิตในภวังค์,อาการง่วงหลับ,อาการไม่รู้สึกตัว., See also: trancedly adv., Syn. dream,daze
unconscious(อันคอน'เชิส) adj. ไม่ได้สติ,ไม่รู้สึกตัว,สลบ,ไม่รู้,n. ส่วนของจิตที่ขาดจิตสำนึก, See also: unconsciously adv. unconsciousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
coma(n) ความไม่รู้สึกตัว,อาการสลบ,อาการหมดสติ,อาการโคม่า
stupefaction(n) ความงงงวย,ความมึนงง,ความไม่รู้สึกตัว
stupefy(vt) ทำให้มึนงง,ทำให้งง,ทำให้ไม่รู้สึกตัว
stupor(n) ความมึนงง,ความงง,ความไม่รู้สึกตัว
unconsciousness(n) การหมดสติ,การสลบ,ความไม่รู้สึกตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top