ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แย้ม

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แย้ม-, *แย้ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แย้ม[V] blossom, See also: bloom, Ant. หุบ
แย้ม[V] reveal, See also: disclose, divulge, Syn. บอก, เปรย, เผย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แย้มก. เผยอ, คลี่, บานแต่น้อย ๆ, เช่น กุหลาบแย้มกลีบ, เผยอริมฝีปากน้อย ๆ ไม่ถึงกับยิ้ม เช่น พระพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์, แย้มพราย.
แย้มพรายก. เผยให้เห็นวี่แวว เช่น เขาแย้มพรายเรื่องของเขาให้ทราบ, แย้ม ก็ว่า.
แย้มยิ้มก. ยิ้มอย่างชื่นบาน, ยิ้มแย้ม หรือ ยิ้มแย้มแจ่มใส ก็ว่า.
แย้มสรวลก. ยิ้มแย้ม ร่าเริง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Always smiling.ยิ้มแย้มอยู่เสมอ. Cinema Paradiso (1988)
That the Pumpkin King with the skeleton grinว่าราชาฟัทอง / ผู้ยิ้มแย้มด้วยโครงกระดูก The Nightmare Before Christmas (1993)
- Good news- ยิ้มแย้มผ่านทางหน้าต่าง James and the Giant Peach (1996)
- Good news- ยิ้มแย้มผ่านทางหน้าต่าง James and the Giant Peach (1996)
And first the sadness cells die, so you smile real big.ทีแรกเซลล์เศร้าตายก่อน เราจึงยิ้มแย้ม The Legend of Bagger Vance (2000)
You're positively beaming, boss.คุณดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะ หัวหน้า Allen (2005)
She was just as sweet-smelling.ใบหน้าที่ยิ้มแย้มของนางช่างอ่อนหวาน Episode #1.9 (2006)
You see, Sean had worked out the connection between the smiling faces of the girls in the magazines and the fact that they were naked.เห็นมะ ชอนได้ทำการเชื่อมต่อ ระหว่างหน้ายิ้มแย้มของ สาวในนิตยสาร และความจริงที่พวกหล่อนเปลือย Cashback (2006)
Everything I've worked for is riding on our family being able to sit through a single meal together and smile.ทุกอย่างที่ฉันทำมาตอนนี้ขึ้นอยู่กับครอบครัว ด้วยการนั่งทานอาหารอย่างยิ้มแย้มด้วยกัน Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
I have to keep a smiling face to people whom I don't like.ชั้นต้องทนยิ้มแย้มกับคนที่ชั้นไม่ชอบ Flowers for My Life (2007)
How he smiles in the light.แย้มยิ้มเมื่อต้องแสง Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
And pretty as a rosebud.งดงามดั่งกุหลาบแรกแย้ม Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แย้ม[v.] (yaēm) EN: blossom ; bloom ; open slightly ; bud   FR: s'épanouir ; s'ouvrir
แย้ม[v.] (yaēm) EN: disclose ; reveal ; divulge   
แย้มปีนัง [n. exp.] (yaēm Pīnang) EN: Climbing oleander ; Cream fruit   
แย่มาก[adj.] (yaē māk) EN: terrible ; it's terrible ! ; it's awful !   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allude(อะลูด') vi. พูดถึง, พูดเป็นนัย, พาดพิงถึง, แย้ม, หมายถึง, Syn. refer, hint , indicate
beaming(บีม'มิง) adj. ปิติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส,เปล่งแสง,ฉายแสง, Syn. radiant ###A. gloomy
blankly(แบลง'คลี) adj. ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส,มีใบหน้าที่เฉยเมย,ทั้งหมด,ทุกแง่ทุกมุม, Syn. fully
conbrio(คอนบรี'โอ) ด้วยความแรง,ยิ้มแย้มสนุกสนาน
frigid(ฟริด'จิด) adj.,เย็นชา,ไม่ยิ้มแย้ม,จืดชืด,แข็งกระด้าง, See also: frigidity,frigidness n. frigidly adv., Syn. stiff,cold,frosty,dull,lifeless,cold-hearted ###A. melting,warm
hint(ฮินทฺ) vt.,n. (การ) บอกใบ้,พูดเป็นนัย,แย้ม,พูดเปรย., See also: hinter n. hintingly adv., Syn. tip,trace,allude
insinuate(อินเซีย'นุเอท) vt.,vi. บอกเป็นนัย,พูดเป็นเชิง,แย้ม,สอดแทรก., See also: insinuatory adj. insinuately adv. insinuator n. - S. intimate,suggest
insinuating(อินซิน'นิวเอททิง) adj. เป็นนัย,แย้ม,ประจบประแจง,น่าสงสัย, Syn. doubtful
insinuation(อินซินนิวเอ'เชิน) n. การพูดเป็นนัย,การพูดเป็นเชิง,การแย้ม,การประจบประแจง, Syn. implication,allusion
intimateอิน'ทะเมท) adj. คุ้นเคย,ใกล้ชิด,สนิทสนม,ละเอียด,ส่วนตัว,สนิทสนมในทางเพศ,ในสุด,ลึกซึ้ง,แก่นแท้. n. เพื่อนสนิท., See also: intimately adv. intimateness n. vt. แนะนำ,ชี้แนะ,แย้ม,บอกเป็นนัย,ประกาศ,แจ้ง. intimater n. intimation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
beaming(adj) เปล่งแสง,ฉายแสง,ปีติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส
frigid(adj) หนาวจัด,เย็นชา,เยือกเย็น,ไม่ยิ้มแย้ม,ไม่ต้อนรับขับสู้,จืดชืด
hint(vt) แนะ,บอกใบ้,พูดเปรย,แย้ม
smile(n) การแย้มสรวล,การยิ้ม
smile(vi) แย้มสรวล,ยิ้ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top