Search result for

bald

(127 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bald-, *bald*, bal
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bald[ADJ] ล้าน, See also: ศรีษะล้าน, Syn. hairless, Ant. hairy
bald[ADJ] โล่ง, Syn. plain, unvarnished
baldy[SL] คนหัวล้าน, Syn. baldie
baldie[SL] คนหัวล้าน, Syn. baldy
baldly[ADV] อย่างห้วนๆ
balding[ADJ] ซึ่งมีหัวล้าน, See also: หัวล้าน
baldness[N] ความล้าน, See also: ความโล่ง, Syn. hairlessness
baldfaced[ADJ] อย่างไม่ละอาย (คนชอบเล่าเรื่องโกหกโดยไม่ละอาย), See also: คนโกหก, Syn. brazen, shameless, barefaced
bald eagle[N] นกอินทรีใหญ่หัวสีขาว เป็นนกประจำชาติของอเมริกา
balderdash[N] การเขียนหรือพูดโง่ๆ (คำล้าสมัย), See also: การเขียนหรือพูดไร้สาระ, Syn. bombast, gibberish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bald(บอลดฺ) {balded,balding,balds} adj. ล้าน,โล่ง,เตียน,โจ่งแจ้ง,มีจุดขาวบนหัว vi. กลายเป็นหัวล้าน, See also: baldish adj., Syn. hairless ###A. hairy
balderdash(บอล'เดอะแดช) n. คำพูดที่เหลวไหล,ความเหลวไหล, Syn. nonsense ###A. logic,sense
baldheaded(บอล'ดฺเฮดดิด) adj. หัวล้าน
piebald(ไพ'บอลดฺ) adj. สีดำสลับขาว,ลาย,สีผสม. n. สัตว์ลาย,สัตว์พันทาง
ribald(ริบ'เบิลดฺ) adj. หยาบคาย,สามหาว n. คนหยาบคาย,คนสามหาว, See also: ribaldy adj.
ribaldry(ริบ'เบิลดรี) n. ลักษณะที่หยาบคาย,ความหยาบคาย,ความสามหาว,คำพูดที่หยาบคาย
skewbald(สคิว'บอลดฺ) adj.,n. (ม้า) มีสีน้ำตาลสลับขาว,มีสีขาวปนสีอื่น,ลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
bald(adj)
baldric(n) สายสะพายบ่า
ribald(adj) พูดสามหาว,พูดหยาบคาย,ไม่เคารพ
ribaldry(n) การพูดสามหาว,การพูดหยาบคาย,การไม่เคารพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bald tongueลิ้นเลี่ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baldnessหัวล้าน [การแพทย์]
Baldness, Frontalหัวเถิก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, this is how bald looks like.ฉันแค่อยากเห็นทุกอย่าง โอเค The Eye (2008)
- You don't say no disrespectful... - What are you gonna do, baldy?-คุณอย่าบอกว่า ไม่ใด้ นอกใจ \ แล้ว คุณทำอะไรไป ไอ้ล้าน Superhero Movie (2008)
At the end he was bald.ตัดจนสุดท้ายหัวเขาโล้น The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Bald eagle. Your favorite.นกอินทรีหัวขาว ของโปรดของคุณไง 500 Days of Summer (2009)
- I have a bald spot.- ผมฉันหายไปหย่อมหนึ่ง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Like, from now on, Ronnie Partiz will be the patron saint to all bald men.แบบว่า จากนี้ไป รอนนี่ พาร์ทิซ จะกลายเป็นนักบุญโปรดสัตว์สำหรับคนศรีษะล้าน Duplicity (2009)
- Except there won't be any bald men.-เว้นเสียแต่ว่าจะไม่เหลือคนศรีษะล้านอีกต่อไป Duplicity (2009)
- A cure for baldness?-รักษาศรีษะล้าน? Duplicity (2009)
I mean, we're sitting here on a cure for baldness and you're getting worked up about some meaningless incident.แล้วคุณนั่งอยู่ที่นั่น กับยารักษาเส้นผม เหมือนกับทองไม่รู้ร้อนซะงั้น Duplicity (2009)
Equikrom is in the home stretch on a cure for baldness!เอควิครอมสามารถรักษาเรื่องศรีษะล้านได้สำเร็จแล้ว Duplicity (2009)
You're gonna look sexy when you're bald.คุณจะดูเซ็กซี่ถ้าโกนหัว A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Though a bald head is a bit of a shocker.คิดว่าหัวโล้นจะทำให้ตกใจกลัวเสียอีก Peekaboo (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baldDon't worry too much, or you'll go bald.
baldIn fact, I've heard that long hair is more likely to go bald!
baldHe gave a bald statement of the facts.
baldI don't want to go bald when I'm still young.
baldHe started going bald quite young.
baldHe talks quiet man, a little bald on top.
baldI have a round bald spot on my head.
baldMy father was completely bald by the time he was forty.
baldMy father is getting bald.
baldHe's a quiet man, a little bald on top.
baldMy father is as bald as a billiard ball.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้าน[ADJ] bald, See also: bald-headed, hairless, Syn. โล้น, Example: ภาพของขุนรอนฯ ที่ผมจำได้ติดตาก็คือ คนแก่รูปร่างใหญ่ หัวล้านไว้หนวดเฟิ้ม, Thai definition: ลักษณะของหัวที่ผมร่วงแล้วไม่ขึ้นอีก, เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะอย่างนั้น
ง่ามถ่อ[N] bald in the middle of a head, Example: พี่ชายของฉันอายุยังไม่มากเลย แต่เริ่มมีง่ามถ่อเสียแล้ว, Count unit: อัน, Thai definition: ลักษณะหัวที่มีผมเถิกเข้าไป 2 แฉกเหมือนง่ามถ่อ
ผมบาง[ADJ] bald head, Syn. ศีรษะบาง, Example: สาเหตุของผมร่วงจนกลายเป็นคนผมบางนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง, Thai definition: ลักษณะของศีรษะที่มีผมอยู่น้อยกว่าที่ควร
โล้น[ADJ] bald, See also: hairless, shaven, Syn. ล้าน, Example: เขาก้าวเข้ามาอีกสองก้าวและเอาหัวโล้นของเขาขวิดฉัน, Thai definition: ลักษณะของหัวที่โกนผมออกหมด
กล้อน[ADJ] bald, See also: bald-headed, Syn. ล้าน, โล้น, เลี่ยน
หัวล้าน[ADJ] bald, Example: คนหัวล้านส่วนใหญ่มักจะไม่มีผมตรงตอนกลางศีรษะ, Thai definition: ที่มีผมน้อย, ที่มีผมหายไปบางส่วนหรือทั้งศีรษะ
หัวโล้น[ADJ] bald, Example: ภูเขานี้ถูกทำลายจนเป็นเขาหัวโล้นไปหมดแล้ว, Thai definition: ที่ล้านเลี่ยนเตียนโล่ง
หัวโล้น[N] bald head, Syn. หัวล้าน, Example: ใครๆ ก็มองหัวโล้นเขาว่าเป็นเรื่องตลก, Thai definition: หัวที่โกนผมหมด
เหม่ง[ADJ] bald, See also: glossy, shiny, bright, Syn. เหน่ง, ใส, Example: นกชนิดนี้เป็นนกหัวเหม่งอย่างนกตะกรุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุษบก[n.] (butsabok) EN: canopy   FR: baldaquin [m]
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped   FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald   
หัวล้าน[adj.] (hūalān) EN: bald ; bald head   FR: chauve
หัวล้านชนช้าง[n. exp.] (hūalān chonchāng) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads   
หัวโล้น[n.] (hūalōn) EN: shaven head ; bald head   FR: crâne rasé [m] ; tête d'oeuf (fam.) [f]
โกร๋น[adj.] (krōn) EN: bare ; thin ; denuded ; bald   FR: clairsemé
ล้าน[adj.] (lān) EN: bald   FR: chauve
โล้น[adj.] (lōn) EN: bald ; hairless ; shaven   FR: rasé ; tondu ; chauve
ง่ามถ่อ[n. exp.] (ngāmthø) EN: bald in the middle of a head   

CMU English Pronouncing Dictionary
BALD    B AO1 L D
BALDI    B AA1 L D IY0
BALDO    B AA1 L D OW0
BALDLY    B AO1 L D L IY0
BALDER    B AO1 L D ER0
BALDUS    B AA1 L D AH0 S
BALDUR    B AA0 L D UH1 R
BALDRY    B AO1 L D R IY0
BALDOR    B AO1 L D ER0
BALDEZ    B AA2 L D EH1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bald    (j) (b oo1 l d)
balder    (j) (b oo1 l d @ r)
baldly    (a) (b oo1 l d l ii)
Baldock    (n) (b oo1 l d o k)
baldest    (j) (b oo1 l d i s t)
baldric    (n) (b oo1 l d r i k)
baldness    (n) (b oo1 l d n @ s)
baldrics    (n) (b oo1 l d r i k s)
bald-head    (n) - (b oo1 l d - h e d)
bald-pate    (n) - (b oo1 l d - p ei t)

German-Thai: Longdo Dictionary
bald(adv) เร็วๆ นี้ เช่น Er kommt bald wieder. เขาจะกลับมาเร็วๆ นี้, so bald wie möglich เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baldrian {n} [bot.]valerian [Add to Longdo]
Glatze {f}; Glatzkopf {m} | ein Glatze haben | eine Glatze bekommen; kahl werdenbald head | to be bald | to go bald [Add to Longdo]
Platte {f}; Glatze {f}bald head; bald pate [Add to Longdo]
baldsoon [Add to Longdo]
bald; gegenwärtig {adv}presently [Add to Longdo]
bald; frühsoon [Add to Longdo]
baldig {adv}early [Add to Longdo]
baldmöglichst; zum baldmöglichsten Zeitpunktearliest possible; soonest possible [Add to Longdo]
baldmöglichst; schnellstmöglich {adv}as soon as possible (asap) [Add to Longdo]
kahl; glatzköpfig; federlos; weißköpfig {adj} | kahler | am kahlstenbald | balder | baldest [Add to Longdo]
kahle Stelle {f}bald patch [Add to Longdo]
kahlköpfig {adj}bald headed; baldheaded [Add to Longdo]
Bald danach sollte er abreisen.He was expected to depart soon thereafter. [Add to Longdo]
Weißköpfiger Seeadler {m} [ornith.]Bald Eagle [Add to Longdo]
Kahlkopfrapp {m} [ornith.]Bald Ibis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃりっぱげ[, jarippage] (n) (col) (obsc) bald spot (e.g. on a pet due to injury, stress, etc.); bald patch [Add to Longdo]
はげ上がる;禿げ上がる;禿上がる(io);禿げ上る[はげあがる, hageagaru] (v5r) to become bald from the forehead; to recede [Add to Longdo]
ガリバルディ[, garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California [Add to Longdo]
バーコード頭[バーコードあたま, ba-ko-do atama] (n) someone with hair combed in stripes across their bald spot (from barcode head) [Add to Longdo]
丸禿[まるはげ, maruhage] (n) complete baldness [Add to Longdo]
丸坊主[まるぼうず, marubouzu] (n) close-cropped head; bald hill [Add to Longdo]
光頭[こうとう, koutou] (n) bald-headed [Add to Longdo]
若禿げ[わかはげ, wakahage] (n) premature baldness [Add to Longdo]
沼杉[ぬますぎ;ヌマスギ, numasugi ; numasugi] (n) (See 落羽松) bald Cypress (Taxodium distichum) [Add to Longdo]
大入道[おおにゅうどう, oonyuudou] (n) large, bald-headed monster; a giant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光头[guāng tóu, ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, / ] bald headed person (disrespectful); having a score of zero in a game; to be skunked (game), #13,571 [Add to Longdo]
[tū, ㄊㄨ, / 禿] bald; blunt, #15,749 [Add to Longdo]
脱发[tuō fà, ㄊㄨㄛ ㄈㄚˋ, / ] baldness; to lose hair or feathers; to molt; depilation, #20,476 [Add to Longdo]
秃头[tū tóu, ㄊㄨ ㄊㄡˊ, / 禿] baldness, #35,743 [Add to Longdo]
光秃秃[guāng tū tū, ㄍㄨㄤ ㄊㄨ ㄊㄨ, / 禿禿] bald, #38,708 [Add to Longdo]
秃顶[tū dǐng, ㄊㄨ ㄉㄧㄥˇ, / 禿] bald head, #40,719 [Add to Longdo]
兀鹰[wù yīng, ˋ , / ] bald eagle, #110,660 [Add to Longdo]
博尔德[bó ěr dé, ㄅㄛˊ ㄦˇ ㄉㄜˊ, / ] Baldr or Baldur, god of light in Norse mythology, #367,297 [Add to Longdo]
白头鹰[bái tóu yīng, ㄅㄞˊ ㄊㄡˊ , / ] bald eagle [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] bald; scabby [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] bald_froh,bald_traurig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bald \Bald\ (b[add]ld), a. [OE. balled, ballid, perh. the p. p.
   of ball to reduce to the roundness or smoothness of a ball,
   by removing hair. [root]85. But cf. W. bali whiteness in a
   horse's forehead.]
   1. Destitute of the natural or common covering on the head or
    top, as of hair, feathers, foliage, trees, etc.; as, a
    bald head; a bald oak.
    [1913 Webster]
 
       On the bald top of an eminence.    --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. Destitute of ornament; unadorned; bare; literal.
    [1913 Webster]
 
       In the preface to his own bald translation.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Undisguised. " Bald egotism." --Lowell.
    [1913 Webster]
 
   4. Destitute of dignity or value; paltry; mean. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   5. (Bot.) Destitute of a beard or awn; as, bald wheat.
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.)
    (a) Destitute of the natural covering.
    (b) Marked with a white spot on the head; bald-faced.
      [1913 Webster]
 
   {Bald buzzard} (Zool.), the fishhawk or osprey.
 
   {Bald coot} (Zool.), a name of the European coot ({Fulica
    atra}), alluding to the bare patch on the front of the
    head.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 baldheaded \bald"head`ed\, bald-headed \bald"-head`ed\, a.
   Having a bald head; lacking hair on all or most of the scalp;
   -- alsp called {bald} and {bald-pated}; as, a bald-headed
   gentleman.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bald
   adj 1: with no effort to conceal; "a barefaced lie" [syn:
       {bald}, {barefaced}]
   2: lacking hair on all or most of the scalp; "a bald pate"; "a
     bald-headed gentleman" [syn: {bald}, {bald-headed}, {bald-
     pated}]
   3: without the natural or usual covering; "a bald spot on the
     lawn"; "bare hills" [syn: {bald}, {denuded}, {denudate}]
   v 1: grow bald; lose hair on one's head; "He is balding already"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 bald [balt]
   presently; shortly; soon
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top