ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

光头

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -光头-, *光头*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光头[guāng tóu, ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, / ] bald headed person (disrespectful); having a score of zero in a game; to be skunked (game), #13,571 [Add to Longdo]
光头[tì guāng tóu, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, / ] to shave the whole head clean; crushing defeat, #59,454 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The U.S. super sleuth, Kodojak, who was demoted from inspector to sergeant and lost all his hair because of White Glove.[CN] 美国的光头神探 他为了抓白手套 由局长被贬为厕所所长 从黑头变成光头 同时他的上司命令他 Mad Mission (1982)
Oh, yes. She will, after I'm through with her.[CN] 什么 要杀死光头神探 Mad Mission (1982)
Come near me again, I'm gonna snatch you baldheaded.[CN] 你要是再靠近我 我就把你剃成光头 我警告你 Midnight Cowboy (1969)
Mad Max wants to get Baldy?[CN] 如果他敢碰一下光头神探 我就宰了他 Mad Mission (1982)
The one in the hat is Bluejay, the bald one is his chief of staff, codenamed Housemartin.[CN] 戴帽子的就是"布鲁杰" 光头的是他的办公厅主任 代号"豪斯马丁" The Ipcress File (1965)
Go back and think deeply about it[CN] 快快活活傲光头 Fo tiao qiang (1977)
I'm Kodojak, the famous No. 1 Chinese inspector in the U.S.![CN] 我就是美国留学苏格兰场 第一名的华藉光头神探 Mad Mission (1982)
Kodojak is arriving from the States today.[CN] 真的就是美国光头神探今天来香港 Mad Mission (1982)
We'll bring Kodojak here since he is most keen on getting White Glove.[CN] 所以我们就决定请光头神探来香港 因为他是最热心抓白手套的人 Mad Mission (1982)
Are you going to meet Kodojak?[CN] 何警官 你来接光头神探的飞机 Mad Mission (1982)
Little girl from Nevers with shaven head, this evening I relinquish you to oblivion.[CN] 被剃了光头的内韦尔的小姑娘 今晚我要把你遗忘 Hiroshima Mon Amour (1959)
... to assist Kodojak on this case.[CN] 我们就派她协助光头神探办理这案子 Mad Mission (1982)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top