Search result for

lion

(116 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lion-, *lion*
English-Thai: Longdo Dictionary
Pygmalion(n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น
pavilion(n) ซุ้ม, ศาลา เช่น Visit a festive pavilion with an active marketplace, music and dining, and enjoy the delightful Gran Fiesta Tour.,
trillion(n ) ล้านล้าน (อเมริกัน) หรือ ล้านล้านล้าน (อังกฤษสมัยเก่า) , http://en.wikipedia.org/wiki/Long_and_short_scales

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lion[N] ชายที่แข็งแรงและกล้าหาญ
lion[N] บุคคลสำคัญ, See also: ผู้มีชื่อเสียง, Syn. celebrity
lion[N] สิงโต, See also: ราชสีห์
lioness[N] สิงโตตัวเมีย
lionize[VT] ยกย่องเป็นผู้มีชื่อเสียง, Syn. dignify, celebrate
lion's share[N] ส่วนแบ่งที่มากที่สุด, See also: ส่วนแบ่งที่ดีที่สุด
lion-hearted[ADJ] กล้าหาญ, See also: กล้า, Syn. courageous, brave

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lion(ไล'เอิน) n. สิงโต,ราชสีห์,ชายที่แข็งแรงมากและกล้าหาญมาก,ผู้ที่มีชื่อเสียง,บุคคลสำคัญ,สิ่งสำคัญ, Syn. dignitary
lion's sharen. ส่วนแบ่งที่มากที่สุด,ส่วนแบ่งที่มากอย่างไม่สมเหตุสมผล
lionhearted(ไล'เอิน ฮาร์'ทิด) adj. กล้าหาญ,กล้า., See also: lionheartedly adv. อย่างกล้าหาญ lionheartedness ความกล้าหาญ n., Syn. courageous
antlion(แอนทฺ' ไลเอิน) n. แมลงกินมดจำพวก Myrmeleon tidae มันขุดรูอยู่ในทราย เพื่อกินมดหรือแมลง, แมลงช้าง
aphelion(อะฟี'ลิอัน, อะเฟ็ล'ลิอัน) n., (pl. aphelia) จุดไกลสุดของดาวหางหรือดาวนพเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์ (furthest from the sun)
aphidlion(เอฟิดไล'อัน) n. ตัวอ่อนหรือปรสิตบนตัว aphid
battalion(บะแทล'เยิน) n. กองพัน,กองกำลังใหญ่
billion(บิล'เยิน) n.,adj. หนึ่งพันล้าน (สหรัฐอเมริกา) ,หนึ่งล้านล้าน (อังกฤษ), See also: billionth adj.,n.
billionaire(บิล'ยะแนร์) n. ผู้มีเงินพันล้าน (ดอลลาร์,ปอนด์ ฯลฯ), Syn. multimillionaire
bullion(บูล'เยิน) n. ทองแท่ง,เงินแท่ง,ขอบลายทองหรือลายเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
lion(n) สิงโต,คนกล้า,คนสำคัญ,ผู้มีชื่อเสียง
lioness(n) สิงโตตัวเมีย,นางสิงห์,สตรีผู้มีชื่อเสียง
battalion(n) กองพัน,กองทัพ
billion(n) พันล้าน(ในอเมริกาและฝรั่งเศส),หนึ่งล้านล้าน(ในอังกฤษ)
billionaire(n) มหาเศรษฐี
bullion(n) ทองแท่ง,เงินแท่ง
medallion(n) เหรียญใหญ่,รูปแกะสลักกลมติดผนัง
million(n) หนึ่งล้าน,ล้านปอนด์,ล้านเหรียญ,ล้านบาท
millionaire(n) มหาเศรษฐี,เศรษฐี,คนมั่งมี,คนรวย
millionth(adj) ที่หนึ่งล้าน,ที่ล้าน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lion Faceหน้าสิงห์โต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, you learn that lionel kills your parents, and what do you do?คนอ่อนแอแบบคุณนี่แหล่ะที่ทำฉันแกร่งขึ้น Committed (2008)
The wings of an eagle and the body of a lion.ปีกของอินทรีและตัวเป็นของสิงโต Lancelot (2008)
The wings of an eagle and the body of a lion.ปีกของอินทรีและตัวเป็นของสิงโต Lancelot (2008)
Her father Sir William De Noir blessed the union by presenting the couple with a rare black lion.พ่อของเธอ.. เซอร์ วิลเลี่ยม เดอ นัวร์ อวยพรคู่บ่าวสาว ด้วยการมอบสิงโตสีดำ ซึ่งหาได้ยากยิ่ง The Secret of Moonacre (2008)
That will be a black lion male, sir...เจ้าสิงโตสีดำตัวนั้นไงล่ะ ท่าน The Secret of Moonacre (2008)
See the lion?เห็นสิงโตไหม๊? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Look at the lion and get the lion.มองที่สิงโตและเป็นอย่างสิงโต Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
When you're bigger, you'll be Alpha Lion, just like me.เมื่อเจ้าโตขึ้น เจ้าจะได้เป็นเจ้าป่าเหมือนพ่อ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
After I defeat you and become alpha lion, you'll have more time to spend with your pathetic son.แกจะได้มีเวลาเหลือเฟือ ที่ไว้ใช้กับลูกที่น่าเวทนาของแก Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Why do you want to become the alpha lion?ทำไมแกถึงต้องการ ที่อยากจะมาเป็นเจ้าป่า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Who's the alpha lion?- รู้รึยังว่าใครเป็นเจ้าป่า? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I'm a fish out of water Lion out of the jungleฉันเป็นปลาที่ไม่ได้อยู่ในน้ำ สิงโตที่ไม่ได้อยู่ในป่า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lionWe've got to catch the lion alive.
lionSome animals, as lions, eat meat.
lionHe is a lion at home and a mouse outside.
lionThe dog's hair bristled when it saw the lion.
lionI think that the Lions will be the champions this year.
lionI was surprised to see a lion.
lionI had not seen a lion before I was ten years old.
lionIt had the head of a woman, the body of a lion, the wings of a bird, and the tail of a serpent.
lionThis lion is very tame.
lionThe lions fought with each other to get food.
lionEvery dog is a lion at home.
lionWhat's the difference between lions and leopards?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิงห์[N] Leo, See also: lion, Syn. ราชสีห์, Count unit: ตัว
สิงห์[N] lion, Syn. สิงโต, Example: ฉันหลงอยู่ในป่าทึบ อยู่ท่ามกลางสัตว์ร้ายพวกเสือสิงห์กระทิงแรด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สิงโต[N] lion, Syn. สิงห์, Example: ในปัจจุบันการพบเห็นสิงโตในป่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีการล่าสัตว์และทำลายป่ากันมาก, Count unit: ตัว, ฝูง, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิด Panthera leo ในวงศ์ Felidae ตัวสีน้ำตาล ไม่มีลาย ตัวผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีขนสร้อยคอยาว ขนปลายหางเป็นพู่ ชอบอยู่เป็นฝูงตามทุ่งโล่ง ตัวเมียมักทำหน้าที่ล่าเหยื่อ มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาและประเทศอินเดีย
เจ้าป่า[N] king of the forest, See also: lion, big tiger, Syn. สิงโต, เสือตัวใหญ่, Example: ฉันเข้าใจว่าคงจะไม่พ้นเขี้ยวพ้นเล็บของเจ้าป่านั่นเป็นแน่
มฤคราช[N] lion, Syn. ราชสีห์, Count unit: ตัว, Notes: (สันสกฤต)
ฐานเท้าสิงห์[N] lion shaped pedestal, Syn. ฐานสิงห์, Example: เตียงนอนของพ่อมีฐานเท้าสิงห์, Count unit: ฐาน, Thai definition: ฐานรูปสิงห์แบก
เท้าสิงห์[N] design or scroll representing lion's feet, See also: lion's feet, Syn. ตีนสิงห์, Example: ์, Count unit: ข้าง, Thai definition: ขาโต๊ะที่แกะเป็นรูปตีนสิงห์
นรสีห์[N] lion-hearted man, See also: lion-man Vishnu in his fourth incarnation (when he was half man), great warrior, Syn. นรสีงห์, นคเกสรี, นฤเกสคี, นฤหริ, Count unit: คน, องค์, Thai definition: คนปานสิงห์หรือนักรบผู้มหาโยธิน, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
น่องสิงห์[N] lion-calf style, Syn. ลายน่องสิงห์, Thai definition: ชื่อลายชนิดหนึ่งมักเป็นส่วนขาหรือขอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาด[n.] (chāt) EN: cinnabar ; annatto ; rouge ; vermilion ; bright red ; maroon   
แดงเลือดนก[adj.] (daēng leūat nok) EN: vermilion ; bright red ; scarlet   FR: vermillon ; cramoisi
แดงสด [adj.] (daēng sot) EN: vermilion ; bright red ; scarlet   FR: vermillon ; écarlate
หอม[n.] (høm) EN: onion ; scallion ; spring onion (Am.) ; shallot   FR: oignon [m] ; ciboule [f] ; échalote [f]
โจมทัพ[n.] (jōmthap) EN: herd of war elephants ; war-elephant troop ; elephant batallion   
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition   FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
การจราจล[n.] (kān jarājøn) EN: rebellion ; riot ; sedition   
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion   FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
เก๋ง[n.] (keng) EN: house with a Chinese style roof ; small house ; pavilion   
ขบถ[n.] (khabot) FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LION    L AY1 AH0 N
LIONS    L AY1 AH0 N Z
LIONEL    L AY1 AH0 N AH0 L
LION'S    L AY1 AH0 N Z
LIONIZE    L AY1 AH0 N AY2 Z
LIONETTI    L IY0 AH0 N EH1 T IY0
LIONIZED    L AY1 AH0 N AY2 Z D
LIONETTI    L AY0 AH0 N EH1 T IY0
LIONHEART    L AY1 AH0 N HH AA2 R T
LIONBERGER    L AY1 AH0 N B ER0 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lion    (n) (l ai1 @ n)
lions    (n) (l ai1 @ n z)
Lionel    (n) (l ai1 @ n l)
lioness    (n) (l ai1 @ n e s)
lionize    (v) (l ai1 @ n ai z)
lionized    (v) (l ai1 @ n ai z d)
lionizes    (v) (l ai1 @ n ai z i z)
lionesses    (n) (l ai1 @ n e s i z)
lionizing    (v) (l ai1 @ n ai z i ng)
lion-hunter    (n) - (l ai1 @ n - h uh n t @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Million(n) |die, pl. Millionen| หนึ่งล้าน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Löwe {m} [zool.] | Löwen {pl} | Löwin {f} | Löwinnen {pl}lion | lions | lioness | lionesses [Add to Longdo]
Rotfeuerfisch {m} (Pterois volitans) [zool.]lion fish [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
un million(numéro) หนึ่งล้าน, 1000000

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
おばたりあん[, obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion) [Add to Longdo]
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
インドライオン;インド・ライオン[, indoraion ; indo . raion] (n) Asiatic lion (Panthera leo persica); Indian lion; Persian lion; Eurasian lion [Add to Longdo]
オタリア[, otaria] (n) South American sea lion (Otaria flavescens) (lat [Add to Longdo]
ガングリオン[, gangurion] (n) ganglion [Add to Longdo]
クリオネ[, kurione] (n) clione; sea angel [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
ゴールデンライオンタマリン[, go-rudenraiontamarin] (n) golden lion tamarin (Leontopithecus rosalia) [Add to Longdo]
スタリオン[, sutarion] (n) stallion [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shī, , / ] lion [Add to Longdo]
狮城[Shī chéng, ㄕ ㄔㄥˊ, / ] Lion city (refer to Singapore) [Add to Longdo]
狮子[shī zi, ㄕ ㄗ˙, / ] lion [Add to Longdo]
舞狮[wǔ shī, ˇ ㄕ, / ] lion dance (traditional Chinese dance form) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ミップス[みっぷす, mippusu] MIPS (million instructions per second) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lion \Li"on\ (l[imac]"[u^]n), n. [F. lion, L. leo, -onis, akin
   to Gr. le`wn. Cf. {Chameleon}, {Dandelion}, {Leopard}.]
   1. (Zool.) A large carnivorous feline mammal ({Panthera leo},
    formerly {Felis leo}), found in Southern Asia and in most
    parts of Africa, distinct varieties occurring in the
    different countries. The adult male, in most varieties,
    has a thick mane of long shaggy hair that adds to his
    apparent size, which is less than that of the largest
    tigers. The length, however, is sometimes eleven feet to
    the base of the tail. The color is a tawny yellow or
    yellowish brown; the mane is darker, and the terminal tuft
    of the tail is black. In one variety, called the {maneless
    lion}, the male has only a slight mane.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) A sign and a constellation; Leo.
    [1913 Webster]
 
   3. An object of interest and curiosity, especially a person
    who is so regarded; as, he was quite a lion in London at
    that time.
    [1913 Webster]
 
       Such society was far more enjoyable than that of
       Edinburgh, for here he was not a lion, but a man.
                          --Prof.
                          Wilson.
    [1913 Webster]
 
   {American lion} (Zool.), the puma or cougar.
 
   {Lion ant} (Zool.), the ant-lion.
 
   {Lion dog} (Zool.), a fancy dog with a flowing mane, usually
    clipped to resemble a lion's mane.
 
   {Lion lizard} (Zool.), the basilisk.
 
   {Lion's share}, all, or nearly all; the best or largest part;
    -- from Aesop's fable of the lion hunting in company with
    certain smaller beasts, and appropriating to himself all
    the prey.
 
   {Lion of Lucerne}, a famous sculptured lion at Lucerne,
    Switzerland, designed by Thorwaldsen and dedicated in 1821
    as a memorial to the Swiss Guards who fell defending Louis
    XVI. in the attack of the mob on the Tuileries, Aug. 10,
    1792. The animal, which is hewn out of the face of a rock,
    is represented as transfixed with a broken spear and
    dying, but still trying to protect with its paw a shield
    bearing the fleur-de-lis of France.
 
   {Lion of St. Mark}, a winged lion, the emblem of the
    evangelist Mark, especially that of bronze surmounting a
    granite column in the Piazzetta at Venice, and holding in
    its fore paws an open book representing St. Mark's Gospel.
    
 
   {Lion of the North}, Gustavus Adolphus (1594-1632), King of
    Sweden, the hero of the Protestant faith in the Thirty
    Years' War.
    [1913 Webster + Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lion
   n 1: large gregarious predatory feline of Africa and India
      having a tawny coat with a shaggy mane in the male [syn:
      {lion}, {king of beasts}, {Panthera leo}]
   2: a celebrity who is lionized (much sought after) [syn: {lion},
     {social lion}]
   3: (astrology) a person who is born while the sun is in Leo
     [syn: {Leo}, {Lion}]
   4: the fifth sign of the zodiac; the sun is in this sign from
     about July 23 to August 22 [syn: {Leo}, {Leo the Lion},
     {Lion}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 lion [ljõ]
   lion
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top