หรือคุณหมายถึง %spotleß%?
Search result for

*spotless*

(65 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: spotless, -spotless-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spotless[ADJ] ซึ่งไม่มีจุดด่าง, Syn. stainless, without blemish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spotless(สพอท'ลิส) adj. ไม่มีจุด,ไม่มีแต้ม,ไม่มีรอยเปรอะเปื้อน,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์, See also: spotlessness n.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Checkbook balanced, place spotless.บันทึกความสมดุลของสถานที่ ดูเป็นจุดๆ Emancipation (2008)
The last tenants left the place in terrific shape. It's just spotless.ผู้เช่ารายก่อนทิ้งมันเอาไว้ ในสภาพดีมาก ยอดเลย Duplicity (2009)
Spotless.ไม่มีจุดด่างพร้อยเลย I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Up until 4 months ago, his record's spotless-จนกระทั่งสี่เดือนที่แล้ว ข้อมูลของเขาชี้ว่า Demonology (2009)
I abjure you in the name of the spotless-ข้าขอขับไล่แก ในนามของ... Demonology (2009)
Gone until the next rehearsal. Keep the room spotless.ไม่อยู่จนกว่าจะถึงซ้อมหนหน้า ห้ามทำห้องเลอะล่ะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
My coat, my shoes, my spotless gloves.เสื้อคลุม, รองเท้า, ถุงมือของฉัน Watchmen (2009)
Got a cop of almost 30 years, spotless service... and there's not one person who can explain his instability without lying.(หัวเราะ) (ไอ) Edge of Darkness (2010)
Do you believe all good selection of Congress Member will be spotless?คุณเชื่อว่าการเลือกสมาชิกสภาที่ดีนี่ไม่มีด่างพร้อยหรือ Dae Mul (2010)
Anyway, I checked his record... spotless.ฉันตรวจสอบประวัติของเขา มันขาวสะอาด Mannequin 3: The Reckoning (2011)
- Go. It doesn't have to be spotless.-ไป ไม่ต้องถึงกับให้เนี้ยบก็ได้ Children Shouldn't Play with Undead Things (2011)
The car's washed, spotless inside, there's no paint separation or rust.รถถูกล้าง ไม่มีรอยด่างดำข้างใน ไม่มีรอยทาสีใหม่ หรือมีสนิมเลย Dorado Falls (2011)
I don't understand. The house is spotless.ฉันไม่เข้าใจค่ะ ฉันดูแลบ้านอย่างดี Piggy Piggy (2011)
The academy has enjoyed a spotless reputation, so the hope is to keep the investigation in house.ใช่ ทางโรงเรียนพอใจมาก ในเรื่องการไม่มีชื่อเสียงด่างพร้อย เพราะฉะนั้นก็หวังว่า จะสืบสวนกันเป็นการภายในเท่านั้น Self Fulfilling Prophecy (2011)
I want the place spotless, and I want it filled with booze.ผมต้องการให้บ้านสะอาด และมีเหล้าเต็มบ้านเลย American Reunion (2012)
Because I'd really like to see this place spotless.เพราะฉันอยากเห็นห้องครัว สะอาดไร้ที่ติ Shape Shifted (2012)
Spotless.ไร้ที่ติ Shape Shifted (2012)
King George's carriage must be spotless for tomorrow'souourney.รถม้าของพระราชาจอช จะต้องไร้ที่ติ เพื่อเดินทางวันพรุ่งนี้ 7:15 A.M. (2012)
It's spotless.มันสะอาดเอี่ยม Ka Ho' Oponopono (2012)
You think John put me under with HR because of my spotless record?คุณคิดว่าจอห์นเอาผมไว้ที่ HR เพราะประวัติ อันขาวสะอาดของผมงั้นเหรอ? Bury the Lede (2012)
"and spotless than this young creature."และสะอาดสะอ้านกว่า สิ่งมีชีวิตที่หนุ่มคนนี้ The Invisible Woman (2013)
Even the chalices were spotless.แม้กระทั่งถ้วยเหล้าองุ่น ยังไม่มีรอย Odd Thomas (2013)
Listen, I know my record isn't spotless, especially with you,ฟังนะ ผมรู้ประวัติผมไม่ได้ขาวสะอาด โดยเฉพาะเรื่องคุณ Hot Water (2013)
Well, James is a cop with a spotless record.เจมส์เป็นตำรวจที่มีประวัติขาวสะอาด Man's Best Friend with Benefits (2013)
The one way to avoid her attention was to keep everything spotless, everything perfect.วิธีนึงที่ทำให้เธอไม่สนใจคือทำให้ทุกอย่างไร้ที่ติ เนี้ยบทุกอย่าง Split (2016)
I'll have this place spotless in no time.ข้าจะเช็ดถูให้สะอาดเอี่ยมโดยไว Beauty and the Beast (2017)
Make sure everything's spotless. It's more important than cooking.ล้างจนแน่ใจว่าสะอาดนะ ภาระกิจนี่ยิ่งใหญ่ กว่าการทำอาหารอีก My Little Bride (2004)
Spotless. It's almost too clean.ไม่มีรอยอะไรเลย มันแทบจะสะอาดเกินไปด้วยซ้ำ Pilot (2005)
I want this vehicle spotless both inside and out. Right?ฉันอยากให้รถเนี่ยไม่มีรอย ทั้งข้างนอก และข้างใน The Water Horse (2007)
I'm spotless!ฉันไร้รอยตำหนิ! Snow Buddies (2008)
You're so clean. Your coat is spotless.ลูกช่างสะอาดเอี่ยม ขนไม่มีรอยเปื้อนเลย Snow Buddies (2008)
So I have come up with this killer idea for the Spotless Scrub campaign.Ich habe eine Wahnsinns-Idee für die Spotless-Scrub-Kampagne. - Toll. Anything You Can Do (2004)
OK. The single greatest obstacle facing Spotless Scrub is a lack of visibility.Das größte Hindernis für den Spotless Scrub ist die fehlende Sichtbarkeit. Anything You Can Do (2004)
Picture Spotless Scrub ads on the side of every mother's shopping cart.Stellen Sie sich Spotless-Scrub-Werbung auf den Einkaufswagen jeder Mutter vor. Anything You Can Do (2004)
# Spotless Lamb of God was He~ Spotless Lamb of God was He ~ Thunderbolt and Lightfoot (1974)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะอาด[V] be clean, See also: be fresh, be pure, be immaculate, be spotless, Syn. บริสุทธิ์, Ant. สกปรก, Example: บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่นั่นสงบและสะอาดดี, Thai definition: ไม่มีสิ่งเปรอะเปื้อน
แผ้ว[ADJ] clean, See also: shinning, bright, clear, spotless unblemished, Syn. สดใส, สะอาด, หมดจด, บริสุทธิ์, ผ่องแผ้ว, แผ้วผ่อง, Example: เด็กคนนี้หน้าตาแผ้วผ่องใสดี ท่านคงจะชอบ
อ่อง[ADV] spotlessly, See also: immaculately, Syn. เอี่ยม, เอี่ยมอ่อง, Example: เหตุไฉนรถราคันใหม่เอี่ยมอ่องราคาเรือนแสนเรือนล้านจึงถูกฉกฉวยเอาไปจากลานจอดรถศูนย์การค้าอย่างง่ายดาย, Thai definition: ผุดผ่อง, เปล่งปลั่ง
เอี่ยมอ่อง[ADJ] cleanly, See also: spotlessly, Syn. สะอาด, สดใส, Example: ห้องน้ำสาธารณะนั้นไม่สะอาดเอี่ยมอ่อง เจริญตาเจริญใจเท่าใดนัก
นฤมล[ADJ] pure, See also: immaculate, flawless, virgin, innocent, spotless, stainless, unspotted, Syn. บริสุทธิ์, ไร้มลทิน, Thai definition: ไม่มีมลทิน
สะอาด[ADJ] clean, See also: immaculate, spotless, unblemished, flawless, pure, unpolluted, untainted, Ant. สกปรก, Example: บาดแผลบริเวณหน้าท้องควรกดบนแผลด้วยผ้าสะอาดเพื่อห้ามเลือด
สะอาดสะอ้าน[V] clean, See also: tidy, spick-and-span, spotless, Syn. สะอาด, หมดจด, Ant. สกปรก, โสโครก, Example: กระดานไม้แผ่นนี้สะอาดสะอ้าน บอกถึงความเอาใจใส่ของคนดูแล
สะอาด[ADJ] clean, See also: immaculate, spotless, unblemished, flawless, pure, unpolluted, untainted, Ant. สกปรก, Example: บาดแผลบริเวณหน้าท้องควรกดบนแผลด้วยผ้าสะอาดเพื่อห้ามเลือด
สะอาดสะอ้าน[V] clean, See also: tidy, spick-and-span, spotless, Syn. สะอาด, หมดจด, Ant. สกปรก, โสโครก, Example: กระดานไม้แผ่นนี้สะอาดสะอ้าน บอกถึงความเอาใจใส่ของคนดูแล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอี่ยมอ่อง[adv.] (īem-ǿng) EN: cleanly ; spotlessly   
อ่อง[adj.] (ǿng) EN: spotless; brand-new   FR: immaculé
อ่อง[adv.] (ǿng) EN: spotlessly ; immaculately   
สะอาด[adj.] (sa-āt) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted   FR: propre ; net

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOTLESS    S P AA1 T L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spotless    (j) (s p o1 t l @ s)
spotlessly    (a) (s p o1 t l @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Makellosigkeit {f}spotlessness [Add to Longdo]
fleckenlos; makellos {adj}spotless [Add to Longdo]
fleckenlos; makellos {adv}spotlessly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シロザメ[, shirozame] (n) spotless smooth-hound (Mustelus griseus, species of houndshark from the northwest Pacific) [Add to Longdo]
清浄無垢[せいじょうむく, seijoumuku] (n) purity; spotlessness [Add to Longdo]
無傷[むきず, mukizu] (adj-na,n,adj-no) unhurt; uninjured; unwounded; flawless; spotless; sound; perfect; (P) [Add to Longdo]
綺麗さっぱり;奇麗さっぱり[きれいさっぱり, kireisappari] (adv,adv-to,vs,adj-na) (1) (uk) once and for all; (adv,adv-to,vs) (2) spotlessly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洁操[jié cāo, ㄐㄧㄝˊ ㄘㄠ, / ] unimpeachable conduct; noble behavior; spotless personal integrity [Add to Longdo]
洁净无瑕[jié jìng wú xiá, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ ˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] clean and spotless [Add to Longdo]
洁白[jié bái, ㄐㄧㄝˊ ㄅㄞˊ, / ] spotlessly white; pure white [Add to Longdo]
皓白[hào bái, ㄏㄠˋ ㄅㄞˊ, ] snow-white; spotless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spotless \Spot"less\, a.
   Without a spot; especially, free from reproach or impurity;
   pure; untainted; innocent; as, a spotless mind; spotless
   behavior.
   [1913 Webster]
 
      A spotless virgin, and a faultless wife. --Waller.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Blameless; unspotted; unblemished; pure; immaculate;
     irreproachable. See {Blameless}.
     [1913 Webster] -- {Spot"less*ly}, adv. --
     {Spot"less*ness}, n.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top