Search result for

be fresh

(19 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be fresh-, *be fresh*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It has to be fresh. It has to be fresh when they take it.เขาจะต้องสดสะอาด เมื่อพวกเขามารับเขาจะต้องสดสะอาด The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Oh, maybe the eggs aren't fresh. Julia says the eggs have to be fresh.โอ้ บางทีไข่อาจจะไม่สด จูเลียบอกว่าไข่ต้องสด Julie & Julia (2009)
Yes, we may all be freshmen and new to N.Y.U.and the dorms, but that doesn't mean We have to embarrass ourselves.ใช่แล้ว เราทั้งหมดเป็นเด็กใหม่ แล้วก็ใหม่กับ NYU แล้วก็ที่หอพักนี่ แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะทำให้เราลำบากใจ The Freshmen (2009)
You can open. That way, dr. Grey will be freshคุณจะผ่าเปิด ตรงนั้น เพื่อดร.เกรย์จะได้มองเห็น I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
So with any luck, you'll be freshly compelledดีจัง แม่จะได้มีอิสระ Plan B (2010)
I got to be fresh.พ่อต้องการความสดชื่น Pilot (2010)
♪ Got to be fresh got to go downstairs ♪#ต้องสดใสต้องลงไปข้างล่าง# Prom Queen (2011)
Not too well done, served on a hot plate, and the onions should be tender, the taste should be mild and the steak tender, the cabbage must be fresh, with double cheese, salad has to be made with natural fruit sauce.มันต้องไม่ย่างจนเกรียมไป เสิร์ฟในจานร้อนๆ และหัวหอมใหญ่ต้องนุ่มด้วย รสชาดต้องไม่จัดจ้านและสเต๊กต้องไม่เหนียวเกินไป กะหล่ำปลีต้องสด เพิ่มชีสด้วยนะ Protect the Boss (2011)
♪ And he's got to be fresh from the fight ♪#และเขาต้องผ่านศึกมาอย่างโชกโชน# Dynamic Duets (2012)
♪ And he's got to be fresh from the fight ♪#และเขาต้องผ่านศึกมาอย่างโชกโชน# Dynamic Duets (2012)
The ones he talked to most recently would be freshest in his mind.อาจจะใหม่กว่า ในความทรงจำของเขา Magnificent Light (2012)
Gaius is very particular. They have to be fresh or their power is diminished.ไกอัสกำชับมาว่ามันจะต้องสดไม่งั้นพลังของมันจะอ่อนลง The Kindness of Strangers (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be freshIf you keep early hours, you may always be fresh as a daisy in the morning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สดชื่น[V] be fresh, See also: be lively, be vigorous, Syn. ชื่นบาน, ร่าเริง, มีชีวิตชีวา, แจ่มใส, Ant. โศก, โศกเศร้า
สด[V] be fresh, See also: be green, Syn. ใหม่, Ant. เก่า, เหี่ยว, Example: ผลไม้ร้านนี้สดกว่าร้านอื่นๆ, Thai definition: ลักษณะของสิ่งต่างๆ ที่ได้มาหรือผลิตขึ้นใหม่ๆ ยังไม่ทันเสื่อมหรือเสียคุณภาพของสิ่งนั้น คือ ไม่เหี่ยวแห้ง ซีดจาง และอาจบริโภคหรือใช้ได้ดีในสภาพของขณะนั้น
สะอาด[V] be clean, See also: be fresh, be pure, be immaculate, be spotless, Syn. บริสุทธิ์, Ant. สกปรก, Example: บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่นั่นสงบและสะอาดดี, Thai definition: ไม่มีสิ่งเปรอะเปื้อน
สดๆ[V] be fresh, See also: be live, be green, Syn. ใหม่ๆ, Example: อาหารทะเลเหล่านี้ยังสดๆ อยู่เลย รสชาติถึงได้อร่อยขนาดนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขียวชอุ่ม[v. exp.] (khīo cha-um) EN: be verdant ; be green ; be fresh ; be grassy ; be leafy   
ทะลึ่ง[v.] (thaleung) EN: be insolent ; be rude; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top