Search result for

เอี่ยม

(39 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอี่ยม-, *เอี่ยม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอี่ยม[ADV] newly, See also: freshly, recently, Syn. ใหม่เอี่ยม, ใหม่, เรี่ยม, Example: ในตู้มีของสวยของงามอยู่มากมาย ทั้งถ้วยโถโอชาม ของตกแต่งประดับประดาล้วนสดใสใหม่เอี่ยมเรียงรายอยู่, Thai definition: ยังไม่ได้ใช้
เอี่ยม[V] clean, Syn. สะอาด, Ant. สกปรก, Example: หล่อนปัดเศษผงออกจากชุดขาวจนเอี่ยมบริสุทธิ์
เอี่ยม[ADJ] bright, See also: clear, Syn. ผ่อง
เอี่ยม[V] be unused, See also: be brand-new, Syn. ใหม่เอี่ยม, ใหม่, เรี่ยม, Ant. เก่า, Thai definition: ยังไม่ได้ใช้
เอี่ยมอ่อง[ADJ] new, See also: novel, brand-new, Syn. ใหม่, เอี่ยม, Ant. เก่า, Example: เขาปรากฏตัวในชุดสูทเอี่ยมอ่องสีเขียวในศาล เมื่อผู้พิพากษาขึ้นพิจารณา, Thai definition: ไม่หมองมัว
เอี่ยมอ่อง[ADJ] cleanly, See also: spotlessly, Syn. สะอาด, สดใส, Example: ห้องน้ำสาธารณะนั้นไม่สะอาดเอี่ยมอ่อง เจริญตาเจริญใจเท่าใดนัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เอี่ยมว. ยังไม่ได้ใช้ เช่น ใหม่เอี่ยม, เรี่ยม เช่น แต่งตัวเอี่ยม หน้าตาเอี่ยม.
เอี๊ยมน. แผ่นผ้าสำหรับคาดหน้าอกเด็กเล็ก ๆ, เต่า ก็ว่า.
เอี้ยมจุ๊นน. ชื่อเรือขนาดใหญ่ ต่อด้วยไม้ ท้องเรือเป็นสัน สำหรับขนถ่ายและบรรทุกสินค้า.
เอี่ยมอ่องว. ใหม่ผุดผ่อง เช่น เสื้อผ้าเอี่ยมอ่อง
เอี่ยมอ่องสะอาดสดใส, ไม่หมองมัว, เช่น หน้าตาเอี่ยมอ่อง.
เอี้ยมเฟี้ยมว. อาการที่นั่งเก็บมือเก็บเท้าอย่างเรียบร้อย, อาการที่หมอบเฝ้าหรือหมอบคอยรับใช้อย่างเรียบร้อย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(Kutner) his place was clean.บ้านเค้าสะอาดเอี่ยม Adverse Events (2008)
Nice bidet, by the way. Very refreshing.โถปัสสาวะหญิง สะอาดเอี่ยม Lucky Thirteen (2008)
Those socks are clean! Of course I'm proud of them.ถุงเท้านั่นสะอาดเอี่ยม นั่นแหล่ะที่ทำให้ข้าภูมิใจ Excalibur (2008)
It's clean.ดูเอี่ยม Wanted (2008)
Yep, freshly scrubbed.อื้ม ขัดได้เอี่ยมดี The Hidden Enemy (2009)
This is the newest product.นี่มันตัวใหม่เอี่ยมเลยนะเนี่ย Episode #1.3 (2009)
His shoes are clean as a whistle. They never touched dirt.รองเท้าของเขาสะอาดเอี่ยม แทบไม่เคยพบความสกปรก Out of Time (2009)
Sir,I know the hostage taker's van looks dirty, but it's clean as a whistle.รถของคนร้ายดูสกปรก แต่มันถูกทำความสะอาดจนเอี่ยม Hostile Takeover (2009)
my mint in-package Wesley Crusher action figure..บนกล่องหุ่น เวสลี่ย์ ครัชเชอร์ สภาพใหม่เอี่ยม The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
What kind of offer is that? These are mint-condition issues.ของพวกนี้สภาพเอี่ยมเลยนะ Home Economics (2009)
And my dad's on the roof skeet-shooting her Franklin Mint collectible plates.และพ่อ อยู่บนหลังคายิง คอลเลคชั่นจานแฟรงคลินใหม่เอี่ยมของแม่ The Guitarist Amplification (2009)
Hey, if you happen to find a brand-new factory-issued oil pan, holler.เฮ้ย.. ถ้าแกเจออ่างน้ำมันเครื่อง อันใหม่เอี่ยมจากโรงงาน, ค่อยตะโกนบอก Carriers (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอี่ยม[adj.] (īem ) EN: brand-new ; new   FR: tout neuf ; tout nouveau
เอี่ยม[adv.] (īem ) EN: newly ; freshly ; recently   
เอี๊ยม[n.] (īem ) EN: bib ; infant's apron   FR: bavoir [m] ; bavette [f]
เอี่ยมอ่อง[adj.] (īem-ǿng) EN: new ; novel ; brand-new   FR: neuf
เอี่ยมอ่อง[adv.] (īem-ǿng) EN: cleanly ; spotlessly   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brand-new[ADJ] เอี่ยมอ่อง, See also: ใหม่เอี่ยม, ใหม่ถอดด้าม, Syn. in mint condition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bran-new(แบรน'นิว) adj. ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม, Syn. brand-new
brand-new(แบรน'นิว) adj. ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม, See also: brand-newness n. ดูbrand-new, Syn. bran-new,new
burn inระยะทดลอง <คำแปล>กระบวนการที่ใช้ในระหว่างการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถใช้การได้ดีจริง ๆ เช่น เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เอี่ยมมา ก็ควรจะลองเปิดเครื่องทิ้งไวัสัก 48 ชั่วโมง ถ้าอะไรจะเสียหรือใช้การไม่ได้ดี ก็จะได้รู้ ช่วงเวลาที่ลองใช้นี้ เรียกว่าระยะ burn in (ถ้าเป็น รถยนต์เรียกว่า run in)
hot(ฮอท) n. ร้อน,เร่าร้อน,ใจร้อน,เผ็ดร้อน,มีความรู้สึกรุนแรง,เต็มไปด้วยราคะ,ใหม่สุด,ใหม่เอี่ยม,ใกล้ชิด,ซึ่งติดตามอย่างใกล้ชิด,เป็นที่นิยมมาก,ตลก,แปลกประหลาด,น่าตื่นเต้นที่สุด,น่าสนใจที่สุด,เร้าอารมณ์มาก (ดนตรี), Syn. burning,torrid,p
last(ลาสทฺ) {lasted,lasting,lasts} adj.,adv. สุดท้าย,ล่าสุด,สายสุด,โดยสรุป,ในที่สุด,ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว,ก่อนสิ้นชีพ,ที่สุด,อย่างยิ่ง,คนเดียว,โดดเดี่ยว,ล่าสุด,ใหม่เอี่ยม,แต่ละ n. คนสุดท้าย,ตอนจบ,ข้อสรุป v. ต่อไป,ต่อเนื่อง,ยืนหยัด,ทนทาน. คำศัพท์ย่อย:
originality(ออริจ'จะแนล'ลิที) n. ความคิดริเริ่ม,ลักษณะที่ริเริ่ม,ความใหม่เอี่ยม,ความไม่ซ้ำแบบใคร, Syn. creativity

English-Thai: Nontri Dictionary
BRAND-brand-new(adj) ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม,ใหม่แกะกล่อง
newly(adv) ใหม่เอี่ยม,ใหม่,เมื่อเร็วๆนี้

German-Thai: Longdo Dictionary
nagelneu(adj) ใหม่เอี่ยม, ใหม่จากโรงงาน (ต่างกับ neu ตรงที่ neu อาจหมายถึงของที่ใช้แล้วแต่เราเพิ่งซื้อมาใหม่ นั่นคือ ใหม่สำหรับเราคนเดียว), See also: Related: neu

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top