Search result for

โสโครก

(41 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โสโครก-, *โสโครก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โสโครก[ADJ] dirty, See also: soiled, unclean, Syn. สกปรก, เปรอะเปื้อน, มอมแมม, Ant. สะอาด, Example: พวกเราต้องหลับนอน, อาบน้ำและแต่งตัวกันภายในห้องเพียงสองหรือสามห้องที่แสนจะโสโครกและก็อับชื้นให้เกินไป, Thai definition: เปรอะเปื้อนน่ารังเกียจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โสโครก(โสโคฺรก) ว. สกปรก, เปื้อนเปรอะน่ารังเกียจ, โดยปริยายหมายความว่า เลว เช่น คนโสโครก ของโสโครก เรื่องโสโครก.
โสโครก(โสโคฺรก) น. เรียกแนวพืดหินหรือโขดหินใต้นํ้าใกล้ ๆ ผิวพื้นน้ำทะเล อาจมีบางส่วนโผล่พ้นน้ำหรือปริ่มน้ำก็ได้ เป็นอันตรายแก่การเดินเรือ ว่า หินโสโครก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get lost, you filthไปให้ไกลๆ ไอ้โสโครก Portrait of a Beauty (2008)
They gave me the specs for the sewage, drainage, gas and power lines.พวกเขาให้รายละเอียดผมมาสำหรับ น้ำโสโครก การระบายน้ำ แก๊ส และพลังงาน The Bank Job (2008)
Get your hands off me, you rotten Russki son of a bitch!เอามือออกไป ไอ้พวกรัสเซียโสโครกIndiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
18 ratty dollars and a filthy diaper!18 เหรียญ์สกปรกกับผ้าอ้อมโสโครกผืนเดียว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
James McCullen, you Scottish pig, you've been found guilty of treason for the sale of military arms to the enemies of our Lord, King Louis XIII, even whilst you sold arms to our Lord himself.เจมส์ แม็คคัลเลน,เจ้าสก๊อตโสโครก เจ้ามีความผิดในข้อหากบฏ ที่ขายอาวุธทางการทหาร ให้กับศัตรูของพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Maybe because her dad called her a dirty little whoreอาจเพราะพ่อของเธอ เรียกเธอว่า นังกะหรี่โสโครก Family Remains (2009)
Sailors would chase them, completely ignoring the rocky shores, and dash themselves to pieces.ต่างไม่สนใจกับหินโสโครก จากนั้นเรือก็อับปางลง Sex and Violence (2009)
See, you're just filthy scavengers, Feeding off the dead, taking the form of the last corpse you choke down.เห็นไหม แกมันก็แค่สวะโสโครก กินซากศพ ใช้ร่างของคนสุดท้ายที่แกกิน Jump the Shark (2009)
That you weren't one of the filthy things that we hunt.แกล้งทำเเป็นว่านายไม่ใช่\ พวกตัวโสโครกที่เราเคยล่า When the Levee Breaks (2009)
Now, wash your hands, you dirty bugger.ตอนนี้ ล้างมือได้แล้ว ไอ้โสโครก Nowhere Boy (2009)
Dirty laundry aired on "gossip girl."โสโครกกระจายอยู่บน กอสซิบบเกิร์ลซะอีก The Grandfather (2009)
It's a ball of shit.มันคือตัวโสโครก Pilot (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โสโครก[adj.] (sōkhrōk) EN: dirty ; soiled ; unclean ; foul ; nasty   FR: dégoûtant ; immonde

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filthy[ADJ] สกปรกที่สุด, See also: โสโครก, Syn. dirty, dusty, muddy, spotty, Ant. clean
grubbiness[N] สิ่งสกปรก, See also: โสโครก, Syn. dirt
grubby[ADJ] สกปรก, See also: โสโครก, Syn. dirty, grimy, slovenly
cacky[SL] สกปรก, See also: โสโครก
sleazy[ADJ] สกปรก, See also: โสโครก, Syn. shabby, shoddy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cloaca(โคลเอ'คะ) n. ท่อโสโครก,ท่อใต้ดิน
defecate(เดฟ'ฟะเคท) vi. ถ่ายอุจจาระ. vt. ขจัดสิ่งโสโครกออก., See also: defecation n. ดูdefecate defecator n. ดูdefecate
filth(ฟิลธฺ) n. สิ่งโสโครก,สิ่งสกปรก,ของสกปรก,ความโสโครก,ความโสมม,ความลามก,ความอนาจาร,ความหยาบโลน,ความทุจริต, Syn. dirt,dung,indecency,vileness
grubby(กรับ'บี) adj. สกปรก,โสโครก,เต็มไปด้วยตัวด้วง,น่าชัง,น่าดูถูก., See also: grubbily adv. grubbiness n., Syn. messy,dirty
reef(รีฟ) n. หินโสโครก,โขดหินใต้น้ำหรือสูงขึ้นมาเกือบพันระดับน้ำทะเล,ทางแร่
rock(รอค) n. หิน,โขดหิน,ก้อนหิน,หินโสโครก,อันตราย,ภัยพิบัติ,รากฐานอันมั่นคง,เพชร,พลอย vi.,vt.,n. (การ) โยก,แกว่ง,ไกว,เขย่า,ทำให้สั่นสะเทือน,ร่อนแร่,โคลงเคลง,ปลอบโยน adj. โยกไปมา -Phr. (on the rocks สู่ความหายนะสู่ภัยพิบัติ,ล้มละลาย,ไม่มีเงิน)
sewage(ซู'อิจฺ) n. สิ่งโสโครก,น้ำเสีย,น้ำเน่า (ที่ไหลผ่านท่อโสโครก) ., Syn. sewerage
sewerage(ซู'เออริจ) n. การปล่อยของเสียออกทางท่อระบาย,การขับถ่ายน้ำเสีย,ระบท่อน้ำเสีย,น้ำเสีย,สิ่งโสโครก,คำพูดสกปรก,ความคิดสกปรก
slush(สลัช) n. หิมะกึ่งละลาย,เลน,โคลน,ปลักตม,น้ำโสโครกจากห้องครัว,ส่วนผสมน้ำมันหล่อลื่นกับสารอื่น,น้ำมันผสมน้ำในอ่างเครื่องยนต์,ของเหลวที่เละเหนียว,คำพูดที่เหลวไหล.vt.สาดหรือทำให้เปื้อนด้วยของเหลวดังกล่าว,โปะด้วยซีเมนต์,ชะล้างโดยการสาดน้ำจำนวนมาก
slut(สลัท) n. หญิงโสโครก,หญิงสกปรก,หญิงโสมม,หญิงรุ่มร่าม,หญิงโสเภณี,หญิงมั่วโลกีย์, See also: sluttish adj. sluttishly adv. sluttishness n., Syn. sloven,slattern

English-Thai: Nontri Dictionary
filth(n) สิ่งปฏิกูล,ของสกปรก,สิ่งโสโครก,ความลามก,ความโสมม
filthiness(n) ความโสโครก,ความลามก,ความสกปรก,ความหยาบคาย
filthy(adj) โสโครก,สกปรก,โสมม,ลามก,หยาบ
frowzy(adj) โสโครก,ไม่เรียบร้อย,ยับยู่ยี่,เหม็นอับ,ปอน
moraine(n) หินหรือของโสโครก
reef(n) หินโสโครก,หน้าผา,ทางแร่
sewage(n) น้ำเน่า,ของโสโครก,สิ่งสกปรก
sewer(n) เครื่องเย็บ,ท่อระบายของโสโครก
shoal(n) สันดอน,ที่ตื้น,หินโสโครก,ฝูง
slush(n) โคลน,ดินเลน,ตม,ปลัก,น้ำโสโครก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top