Search result for

*pille*

(128 entries)
(0.0383 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pille, -pille-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
papille[N] หัวนม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pilule; pilletยาเม็ดเล็ก [มีความหมายเหมือนกับ pellet ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papilledema; disc, choked; disk, choked; papilloedemaจานประสาทตาบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papilloedema; disc, choked; disk, choked; papilledemaจานประสาทตาบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pillet; piluleยาเม็ดเล็ก [มีความหมายเหมือนกับ pellet ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
choked disc; papilledema; papilloedemaจานประสาทตาบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disc, choked; papilledema; papilloedemaจานประสาทตาบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We served time. We lost brothers. We spilled a lot of blood.พวกเราติดคุก พวกเราสูญเสียพี่น้อง พวกเราสูญเสียเลือดเนื้อมามาก Pilot (2008)
He spilled something on it, so it's hard to read, mom.เขาทำอะไรหกใส่ มันอ่านได้ยาก แม่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And not a drop of ours spilled, thanks entirely to our girl RIPLEY.เราไม่ต้องเสียเหงื่อซักหยด ต้องขอบใจสาวน้อย ริปลี่ WarGames: The Dead Code (2008)
As they were dumping, two drums opened and spilled on a truck driver.ขับเป็นป่ะ ? ไม่เป็นสักคน Gomorrah (2008)
There's a lot of blood being spilledมันเริ่มจะมีการหลั่งเลือดกันแล้วนิ The Price (2008)
We checked his eyes before the surgery. No papilledema.เราตรวจตาเขาก่อนผ่าตัด ไม่มีpapilledema. House Divided (2009)
I'm surprised it hasn't spilled them outฉันแปลกใจว่ามันไม่ล้นออกมาจน Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Walter spilled the bag.วอลเทอร์ทำกระเป๋าหล่นไป Bad Seed (2009)
He must have spilled some in the book.คงทำหกไว้บนหนังสือ August (2009)
This isn't a simple spilled slushy.นี่มันไม่ใช่ทำไปด้วยอารมณ์ Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
- So Ken, another whitey photographer making money off the spilled blood of Africans, eh?ภาพหนึ่งใบทำเงินได้มหาศาลเลยนะ เช่น ภาพคนอัฟริกันเลือดนอง The Bang Bang Club (2010)
- You spilled my fucking drink.นายทำเหล้าฉันหกหมดนะ The Bang Bang Club (2010)
Now that blood has been spilled, he'll be back.แล้วเลือดจะไหลนอง เขาจะกลับมาแล้ว In This Home on Ice (2010)
Now that blood has been spilled again,- เลือดจะไหลเจิ่งนองอีกครั้ง In This Home on Ice (2010)
Thracian blood, spilled in the arena.เลือดเทรเชี่ยนจะสาดไปทั่วลานประลอง The Red Serpent (2010)
And gifts of blood, to be spilled in the arena!ให้มอบเลือดที่จะเต็มไปทั้งลานประลอง The Red Serpent (2010)
Once your blood is spilled?ว่าเลือกของแก จะกระจายไปทั่วอย่างนั้นรึ The Thing in the Pit (2010)
I would hear truth spilled from his mouth.ข้าอยากฟังความจากปากของมัน Delicate Things (2010)
It spilled! Just give me a sec!มันหล่นอยู่ แป๊บเดียว I Smell a Rat (2010)
I spilled some lemonade on my pants.ผมทำน้ำมะนาวหกใส่กางเกง Evil Is Going On (2010)
Your mother was just helping me with my sermon when I spilled the lemonade.แต่ฉันทำน้ำมะนาวหก Evil Is Going On (2010)
He'll be back, now that blood's been spilled again.เขาจะกลับมาแล้ว และเลือดจะไหลเจิงนองอีกครั้ง Polly Wants a Crack at Her (2010)
Big Dave spilled the blood, and brought the darkness back.บิ๊กเดฟมือเปื้อนเลือด แล้วนำพาความดำมืดเข้ามา Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
Uh, the light seems to be emitting from a spilled liquid.อ่า ดูเหมือนแสงที่สว่างออกมาจะมาจากของเหลวที่พุ่งออกมา The X in the File (2010)
It's lucky Spiller found me.โชคดีที่ สปินเลอร์ มาเจอเข้า Arrietty (2010)
I'll see to your father. Get Spiller a cup of tea.แม่ดูแลต่อเอง ลูกไปเอาชาให้ สปินเลอร์ ละกัน Arrietty (2010)
Thank you Spiller. Papa's so lucky you came along.ขอบคุณนะคะ คุณพ่อโชคดีมากที่คุณมาเจอพอดี Arrietty (2010)
I tripped and fell. Couldn't move. Then Spiller came.ชั้นสะดุดล้มลง ไปไหนไม่ได้ และสปินเลอร์ก็มาช่วยไว้ Arrietty (2010)
Do you have friends and family, Spiller?คุณมีเพื่อนหรือครอบครัวไหม สปินเลอร์ Arrietty (2010)
There's lots more of us. Spiller said so!พวกเรามีจำนานมาก สปินเลอร์บอกชั้น Arrietty (2010)
Spiller?สปินเลอร์? Arrietty (2010)
How far is it to where we're meeting Spiller?อีกไกลไหมกว่าที่เราจะได้เจอ สปินเลอร์? Arrietty (2010)
Spiller!สปินเลอร์ Arrietty (2010)
Innocent bloo spilled in god's name.เลือดผู้บริสุทธิ์ ต้องหลั่ง ในนามของพระผู้เป็นเจ้า 99 Problems (2010)
Must have spilled out when he dumped her.เธอเป็น.. Solitary Man (2010)
Yeah, you know, like, just stuff gets spilled.ใช่ คุณรู้นะ เหมือนกับ แค่ที่มันระเหยออกไป Fly (2010)
Nothing gets spilled.ไม่มีอะไรระเหยทั้งนั้น Fly (2010)
Nothing gets spilled.ไม่มีอะไรระเหยทั้งนั้น Fly (2010)
The drink spilled on the lady in front. She got mad.เครื่้องดื่มหกรดผู้หญิงนั่งหน้า เธอเลยโมโห Goodbye Yellow Brick Road (2010)
I mean, there isn't a surface that isn't covered in spilled soda, so you'd think it'd be a nightmare for me, right?คะ ฉันรู้ว่า The Rocky Horror Glee Show (2010)
My phone died, drowned by a spilled latte.เจ๊งน่ะ ลาเต้หกรด Touch of Eva (2010)
So that you could have your blood spilled over some silly little rock.เพื่อให้เลือดของเธอไหลน้ยกว่าหินเล็กๆนั่น Katerina (2010)
Semi jackknifed and spilled its payload onto the road.รถพวงพลิกคว่ำและ ของที่บรรทุกหกบนถนน Protect Them from the Truth (2010)
The three that escaped, they were in the room with him when the jungle juice spilled.พวก 3 คนที่หนีไป เป็นคนที่อยู่ในห้องพร้อมเขา ตอนที่น้ำยานั่นกระเด็น Harmony (2010)
You think Fauzi spilled everything he knows?คุณคิดว่านายเฟาซี่คายทุกอย่าง ที่เขารู้แล้วเหรอ Practically Perfect (2010)
It's almost like someone spilled nail polish on the page.มันเหมือนมีคนทำยาทาเล็บหกใส่บนกระดาษ Fallen (2010)
Running pumps the heart faster, and more blood is spilled.การวิ่งทำให้หัวใจสูบฉีดเร็วขึ้น และทำให้เลือดก็สาดมากขึ้น Everything Is Illumenated (2010)
Because I spilled champagne on myself?เพราะฉันทำแชมเปญหก ใส่ตัวเองนี่นะ? Sudden Death (2010)
Yeah, hosing off the spilled wine and pâté.ใช่ เช็ดรอยไวน์หก แล้วก็ พวก.. Sketchy (2010)
Your blood will not be spilled in vain, but in victory.เลือดของเจ้าจะไม่ได้หยาดหยด แต่จะได้ชัยชนะ The Coming of Arthur: Part One (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pille400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
pilleAll of the milk was spilled.
pilleDon't cry over spilled milk. [Proverb]
pilleI'm afraid I spilled coffee on the tablecloth.
pilleI spilled coffee on your tablecloth.
pilleI spilled egg on the floor.
pilleI spilled my coffee on the carpet.
pilleI spilled some fruit juice on my new shirt.
pilleOil often spilled by tankers also adds to water pollution.
pilleThe cloth absorbed the ink I had spilled.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chaijāi ngoen fumfeūay) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away   FR: gaspiller l'argent
จี้[v.] (jī) EN: rob ; loot ; plunder ; hold up   FR: voler ; dérober ; dévaliser ; piller
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke   FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: be scattered ; be widespread   FR: joncher ; parsemer ; s'éparpiller
เกลื่อนกลาด[adj.] (kleūoenklāt) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; spread all about   FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
กระจาย[v.] (krajāi) EN: spread ; spread out ; broadcast ; scatter ; distribute ; disperse ; be dispersed   FR: répandre ; éparpiller ; disperser
หลับ[v.] (lap) EN: sleep   FR: dormir ; sommeiller ; somnoler ; roupiller (fam.)
ลูกตาดำ[n.] (lūk tā dam) EN: pupil   FR: pupille [f]
มือบอน[v.] (meūbøn) EN: pick up things restlessly   FR: grappiller
นอนหลับ[v.] (nønlap) EN: sleep ; go to bed : slumber   FR: dormir ; roupiller (fam.) ; s'endormir
ผลาญทรัพย์[v. exp.] (phlān sap) FR: gaspiller
ผู้ผลาญทรัพย์[n. exp.] (phū phlān sap) FR: gaspilleur [m] ; gaspilleuse [f]
เปลือง[v.] (pleūang) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with   FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
เปลืองเงิน[v. exp.] (pleūang ngoen) EN: waste money ; squander money ; dissipate money   FR: dilapider l'argent ; dilapider les finances ; gaspiller l'argent
เปลืองเวลา[v. exp.] (pleūang wēlā) EN: waste time ; take much time ; lose time   FR: demander du temps ; gaspiller le temps ; perdre du temps
ปล้น[v.] (plon) EN: rob ; plunder ; pillage ; loot ; burgle ; maraud ; ransack ; raid ; hijack   FR: piller ; dépouiller ; dévaliser
ประทับตรา[v.] (prathaptrā) EN: seal ; affix a seal ; stamp   FR: estampiller ; tamponnner
โปรย[v.] (prōi) EN: spread ; sprinkle ; scatter ; strew ; disseminate ; shower ; distribute   FR: répandre ; éparpiller
โรย[v.] (roi) EN: scatter ; shower ; spread ; sprinkle ; strew ; disseminate ; fling ; pave ; dress   FR: épandre ; répandre ; éparpiller ; saupoudrer ; pulvériser
รูม่านตา[n.] (rū māntā) EN: pupil   FR: pupille [f]
สะดม[v.] (sadom) EN: pillage ; sack ; plunder ; commit gang robbery   FR: piller ; dépouiller
เสีย[v.] (sīa) EN: waste ; use up   FR: gaspiller
เสียของ[v. exp.] (sīa khøng) EN: waste ; spoil   FR: gaspiller
เสียเงิน[v. exp.] (sīa ngoen) EN: waste money ; lose's one money   FR: gaspiller son argent
สูญเสียเวลา[v. exp.] (sūnsīa wēlā) EN: lose time ; waste time   FR: perdre du temps ; gaspiller son temps
สุรุ่ยสุร่าย[v.] (suruisurāi) EN: waste ; squander   FR: gaspiller
ถลุง[v.] (thalung) EN: squander ; waste ; use up ; lavish ; spend   FR: gaspiller ; dilapider
ทำการปล้น[v.] (tham kān plon) EN: maraud ; plunder   FR: piller
ตีตรา[v.] (tītrā) EN: seal ; stamp ; chop   FR: timbrer ; estampiller

CMU English Pronouncing Dictionary
PILLE    P IH1 L
PILLER    P IH1 L ER0
PILLEY    P IH1 L IY0
SPILLER    S P IH1 L ER0
SPILLED    S P IH1 L D
SPILLERS    S P IH1 L ER0 Z
CATERPILLER    K AE1 T ER0 P IH2 L ER0
CATERPILLER    K AE1 T AH0 P IH2 L ER0
CATERPILLER'S    K AE1 T ER0 P IH2 L ER0 Z
CATERPILLER'S    K AE1 T AH0 P IH2 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spilled    (v) (s p i1 l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abmagerungspille {f}; Appetitzügler {m} (Kombination aus Fenfluramin und Phentermin)fen-phen (diet pill containing fenfluramine and phentermine) [Add to Longdo]
Abtreibungspille {f}morning-after pill [Add to Longdo]
Antibabypille {f}; Pille {f}birth control pill; the pill [Add to Longdo]
Besänftigungsmittel {n}; Beruhigungspille {f}sop [Add to Longdo]
Papille {f} | Papillen {pl}papilla | papillae [Add to Longdo]
Pille {f}; Medikament {n} | Pillen {pl} | die Pille nehmen | die bittere Pille schlucken [ugs.] | Pille danachpill; tablet | pills; tablets | to take (be on; go on) the pill | to bite the bullet [fig.] | morning-after pill [Add to Longdo]
Pillenknick {m}sudden drop in birthrates [Add to Longdo]
Pupille {f} [anat.]pupil [Add to Longdo]
überlaufen | überlaufendto spill {spilled, spilt; spilled, spilt} | spilling [Add to Longdo]
verschütten; umschütten | verschüttend; umschüttend | verschüttet; umgeschüttet | verschüttet | verschütteteto spill {spilled, spilt; spilled, spilt} | spilling | spilt; spilled | spills | spilt [Add to Longdo]
Anisokorie {f}; ungleiche Weite der Pupillen [med.]anisocoria [Add to Longdo]
Mydriatikum {n}; pupillenerweiternde Substanz {f} [med.]mydriatic [Add to Longdo]
Papillitis {f}; Entzündung einer Papille [med.]papillitis [Add to Longdo]
Papillenödem {n} [med.]papilloedema [Add to Longdo]
Pupillenerweiterung {f}; Mydriasis {f} [med.]pupil dilation; pupillary dilation; mydriasis [Add to Longdo]
Pupillenverengung {f}; Myosis {f} [med.]miosis [Add to Longdo]
miotisch; pupillenverengend {adj} [med.]miotic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
落花枝に帰らず破鏡再び照らさず[らっかえだにかえらずはきょうふたたびてらさず, rakkaedanikaerazuhakyoufutatabiterasazu] (exp) fallen blossom doesn't return to the branch, a broken mirror can not be made to shine; what's done is done; there's no use crying over spilled milk [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丸薬[がにゃく, ganyaku] Pille [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

  pille
     pill
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Pille [pilə] (n) , s.(f )
     pill
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top