ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสียของ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสียของ-, *เสียของ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He made me dip my fingers in the excrement and feed it to him like a babyเขาทำฉันการจุ่มนิ้วมือของฉัน in the ของเสียของร่างกาย... ...และใส่มันให้เขาชอบทารก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
For example, we put containers in the latrines to collect all excrement so that nothing goes to wasteเป็นต้นว่า, เราใส่ที่ใส่ในที่จะรวบรวมของเสียของร่างกายทั้งหมด... ...เพื่อว่าไม่มีสิ่งใดไปที่ของเสีย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Tryin' to make people lose their mind Now, be careful you don't lose yoursพยายามที่จะทำให้คนสูญเสียจิตใจ ระวังอย่าสูญเสียของคุณ The Blues Brothers (1980)
It will reduce our loss.มันจะลดการสูญเสียของเรา. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I'd hate to waste 2 of them as targets.การฝึก GLG-20s ไม่ใช่เรื่องง่าย ผมไม่อยากเสียของ Spies Like Us (1985)
As long as it doesn't go to waste. That's the main thing.อย่าให้มันเสียของเป็นพอ The Cement Garden (1993)
- [ Vincent ] Hurry up.- [วิน] รีบขึ้น เรากำลังสูญเสียของเธอ! Pulp Fiction (1994)
You learn to expect the worst in people, and you get it.เราต้องเรียนรู้ที่จะคาดหวัง ในข้อเสียของแต่ละคน In the Mouth of Madness (1994)
None of this animal goes to waste.อย่าให้เสียของ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
That our chances of making a good marriage have been materially damaged by Lydia's disgrace.และโอกาสของเราที่จะได้แต่งงานดีๆ ก็สูญสลายไป เพราะความเสื่อมเสียของลิเดีย Episode #1.5 (1995)
If only I hadn't lost the gift from the dark forces.ถ้าเพียงข้าไม่เสียของขวัญ จากอำนาจมืดไป Anastasia (1997)
I don't consider what could be the most important human discovery nonsense!เสียของขวัญของคุณใน เรื่องไร้สาระนี้ ฉันไม่คิดว่าสิ่งที่อาจจะ ที่สำคัญที่สุดเรื่องไร้สาระ การค้นพบมนุษย์! Contact (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียของ[v. exp.] (sīa khøng) EN: waste ; spoil   FR: gaspiller

English-Thai: Longdo Dictionary
bedpan(n) กระโถนสำหรับถ่ายของเสียของผู้ป่วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excrement(เอคซฺ'คระเมินทฺ) n. ของเสียของร่างกาย,อุจจาระ,มูล., See also: excremental adj. ด6excrement excrementitious adj. ดูexcrement, Syn. waste
interpreterตัวแปลภาษาเป็นโปรแกรมตัวแปลที่อ่านคำสั่งในโปรแกรมทีละคำสั่ง (ไม่รอจนจบโปรแกรมเหมือนตัวแปลอื่น) แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเลย เช่น ตัวแปลที่ใช้แปลโปรแกรมภาษาเบสิก (BASIC) การเรียนวิธีเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวแปลประเภทนี้ ผู้เรียนจะรู้สึกว่าง่ายและทันใจ เพราะพอใส่คำสั่งเข้าไป เครื่องก็จะรายงานได้ทันทีว่า คำสั่งนั้นถูกหรือผิด ถ้าสั่งให้ทำอะไร ก็จะทำให้เลย ข้อเสียของตัวแปลประเภทนี้ ก็คือ คอมพิวเตอร์จะไม่เก็บคำแปลไว้ หากจะต้องย้อนกลับไปทำคำสั่งนั้นอีก ก็จะต้องแปลใหม่อีกทุกครั้ง ดู compiler ประกอบ
magnetic tapeแถบบันทึกแม่เหล็กหมายถึง แถบที่ทำด้วยพลาสติกฉาบออกไซด์ของโลหะ มีลักษณะคล้ายเทปหรือแถบบันทึกเสียง ม้วนอยู่บนวงล้อ มีหลายขนาด เป็นต้นว่า ขนาดยาว 2,400 ฟุต 1,200 ฟุต และ 600 ฟุต ตัวเทปกว้าง ? นิ้ว บันทึกข้อมูลได้ประมาณ 800-1,600 ตัวอักษรต่อความยาวของเนื้อเทป 1 นิ้ว เทปหรือแถบบันทึกนี้สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล คอมพิวเตอร์จะมีเครื่องมือที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลลงในเทป เรียกว่า หน่วยขับเทป (tape drive) เราสามารถบันทึกข้อมูลใหม่ลงทับบนข้อมูลเก่าได้เหมือนการบันทึกเพลง ข้อมูลเดิมจะหายไปโดยอัตโนมัติ ข้อเสียของเทปก็คือ การค้นหาข้อมูลทำได้ช้า เพราะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเทปเสมอ ถ้าข้อมูลอยู่ปลายเทป ก็จะเสียเวลานาน การค้นหาแบบนี้เรียกว่าการเข้าถึงแบบเรียงลำดับ (sequential access) ซึ่งตรงข้ามกับการเข้าถึงแบบสุ่ม (direct access) ของจานบันทึก
phthisis(ไธ'ซิส,ธิส'ซิส) n. วัณโรคปอด,การเสื่อมเสียของร่างกาย หรือส่วนของร่างกาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top