ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสียเงิน

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสียเงิน-, *เสียเงิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียเงิน[V] lose one's money, Syn. เสียเงินเสียทอง, Example: ทางร้านต้องยอมเสียเงินให้ตำรวจที่คุมพื้นที่นี้อยู่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We lost enough money last week.เราสูญเสียเงินมากพอที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว The Godfather (1972)
What will it cost, man? What will it cost?จะต้องเสียเงินเท่าไหร่กัน Blazing Saddles (1974)
I do not enjoy wasting money.ฉันไม่สนุกกับการสูญเสียเงิน Mad Max (1979)
I hate to lose money.ฉันไม่ชอบเสียเงินนะ An American Tail (1986)
I don't know.ผมไม่ทราบว่า มันโง่ที่จะสูญเสียเงินในธุรกิจ ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Miss Marron's paid enough for the property, she ought to be able to see it.เสียเงินซื้อบ้านตั้งเยอะแยะ น่าได้เห็นวิวสวยๆ บ้าง The Bodyguard (1992)
Every day that goes by, I'm losing money. Every worker that is shot costs me money.แต่ละวันผมเสียเงินเปล่าๆ Schindler's List (1993)
Pass them off as ours.คุณเสียเงินอยู่ดี Schindler's List (1993)
Waste of money, if you ask me.เสียเงินถ้าคุณถามฉัน The Shawshank Redemption (1994)
People pay money to feel like that? It's cute.คนอ่านเสียเงินเพื่ออย่างงี้น่ะเหรอ น่ารักจริงๆ In the Mouth of Madness (1994)
I know what trouble and what mortification it must have cost you.ฉันรู้ว่าปัญหาและความเสียใจพวกนี้ ทำให้คุณเสียเงินไปมาก Episode #1.6 (1995)
We must stop wasting money on pie-in-the-sky abstractions and spend it on practical, measurable ways to improve the lives of the people who are paying.เราต้องหยุดการสูญเสียเงินใน การนามธรรมพายในท้องฟ้า และใช้มันในทาง ปฏิบัติวิธีที่สามารถวัดได้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ชีวิตของผู้คนที่จะจ่ายเงิน Contact (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียเงิน[v. exp.] (sīa ngoen) EN: spend money ; pay   FR: dépenser de l'argent ;
เสียเงิน[v. exp.] (sīa ngoen) EN: waste money ; lose's one money   FR: gaspiller son argent
เสียเงินเสียทอง[xp] (sīa ngoen sīa thøng) EN: lose one's money ; lose money   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiddle away[PHRV] สูญเสียเงินหรือเวลา (คำไม่เป็นทางการ), See also: เสียเงินหรือเวลาโดยเปล่าประโยชน์
gamble away[PHRV] เสียเงิน (เพราะการเล่นไพ่), See also: สูญเงิน, Syn. game away
throw good money after bad[IDM] เสียเงินเพิ่มหลังจากเคยเสียมาแล้วครั้งหนึ่ง
shell-out[SL] เสียเงินไปกับ, See also: จ่ายเงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
integratd programชุดคำสั่งเบ็ดเสร็จหมายถึง โปรแกรมที่ผู้ผลิต ผลิตออกมาเป็นชุดเดียวกัน สามารถทำงานได้หลาย โดยเฉพาะงานสำนักงานทั่วไป ที่ใช้กันมาก ได้แก่ โปรแกรมการประมวลผลคำ ตารางจัดการ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร เป็นต้น โดยปกติโปรแกรมประเภทนี้จะทำงานแต่ละอย่างได้ไม่ดีนัก แต่ถ้าต้องเสียเงินซื้อก็จะถูกกว่าไปจ้างเขาเขียน
integrated softwareซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จส่วนชุดคำสั่งเบ็ดเสร็จหมายถึง โปรแกรมที่ผู้ผลิต ผลิตออกมาเป็นชุดเดียวกัน สามารถทำงานได้หลาย โดยเฉพาะงานสำนักงานทั่วไป ที่ใช้กันมาก ได้แก่ โปรแกรมการประมวลผลคำ ตารางจัดการ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร เป็นต้น โดยปกติโปรแกรมประเภทนี้จะทำงานแต่ละอย่างได้ไม่ดีนัก แต่ถ้าต้องเสียเงินซื้อก็จะถูกกว่าไปจ้างเขาเขียน
recuperable(รีคิว'เพอระเบิล) adj. ฟื้นตัวได้,ฟื้นตัวจากการสูญเสียเงินได้ -ability n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top