ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เปลืองเวลา

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปลืองเวลา-, *เปลืองเวลา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลืองเวลา[V] waste time, See also: take much time, lose time, Syn. เสียเวลา, Example: งานนี้เปลืองเวลามาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[Audrey's thoughts, very garbled] [thinking] Come on, Parkman, I need this more than you do.อย่ามายื้อ ให้เปลืองเวลานะ โธ่เอ๊ย ปาร์คแมน Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
And waste valuable airtime?แล้วเปลืองเวลาออกอากาศอันมีค่าหนะหรือ? We're So Happy You're So Happy (2008)
But let's not dilly-dally, eh?แต่อย่าเปลืองเวลาเลย Into the Dark (2012)
What if you lose time and hurt yourself?แล้วถ้าเกิดคุณเปลืองเวลา และทำร้ายตัวเองขึ้นมาล่ะ Trou Normand (2013)
It's a colossal waste of time and resources.มันเป็นเรื่องใหญ่ เปลืองเวลาและทรัพยากร A Wanted (Inhu)Man (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปลืองเวลา[v. exp.] (pleūang wēlā) EN: waste time ; take much time ; lose time   FR: demander du temps ; gaspiller le temps ; perdre du temps

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dally(แดล'ลี) {dallied,dallying,dallies} vi. หยอกล้อ,เกี้ยวเล่น,ฆ่าเวลา vt.ทำให้หมดเปลืองเวลา, See also: dallier n. ดูdally dallyingly adv. ดูdally, Syn. idle

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top