ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รูม่านตา

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รูม่านตา-, *รูม่านตา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูม่านตา[N] pupil, Example: การเพ่งสายตาในที่ที่มีแสงน้อย จะทำให้รูม่านตาขยายมากขึ้น เป็นเหตุให้เพลียสายตาได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pupil (of eye)รูม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mydriasisรูม่านตาขยาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, fixedรูม่านตาค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fixed pupilรูม่านตาค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, artificialรูม่านตาทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial pupilรูม่านตาทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corectopia; ectopia pupillae congenitaรูม่านตาผิดที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ectopia pupillae congenita; corectopiaรูม่านตาผิดที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dyscoriaรูม่านตาผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupil, secludedรูม่านตายึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cat's Eyes, Amauroticรูม่านตาเป็นสีขาววาวๆคล้ายตาแมว [การแพทย์]
pupilรูม่านตา, ช่องกลมตรงกลางม่านตา ซึ่งสามารถปรับให้มีขนาดแคบลงหรือกว้างขึ้นได้เพื่อควบคุมแสงที่เข้าสู่เลนส์ตาให้มีปริมาณพอเหมาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Leukocoriaรูม่านตาเป็นสีขาว [การแพทย์]
Miosisรูม่านตาเล็ก, ม่านตาแคบ, ม่านตามีขนาดเล็ก, ม่านตาหด, ม่านตาหรี่, ม่านตาหรี่เล็กลง, รูม่านตาเล็ก, การหดม่านตา, หดตัว [การแพทย์]
Miosis, Fixedรูม่านตาหดตายตัว [การแพทย์]
Mydriasis, Fixedรูม่านตาขยายตายตัว [การแพทย์]
Myosisรูม่านตาเล็กลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Slight pupil constriction.รูม่านตาหดลงเล็กน้อย I Am Legend (2007)
No change in respiration,pupils un-dilated,no flushing of the chest.ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ ระบบหายใจ รูม่านตา หรือสีของหน้า The Bad Fish Paradigm (2008)
Them If his pupils dilated, If his pupils were fixed, if there was a twitch...ถ้าเขาเบิกรูม่านตา, ถ้ารูม่านตา ที่ได้รับการรักษาแล้ว, ถ้ายังกระตุก.. Not Cancer (2008)
I can't see his face, can't see the twitch,ฉันไม่เห็นหน้าเขา ไม่เห็นมีอาการกระตุก มองไม่เห็นรูม่านตา Not Cancer (2008)
Pupils were dilated.รูม่านตาขยาย Not Cancer (2008)
Your heart's racing; pupils dilated; skin's flushed.หัวใจของคุณเต้นรัว รูม่านตาขยาย เลือดสูบชีดตามผิวหนัง Chuck Versus the Ring: Part II (2010)
Dilated pupils.รูม่านตาขยาย The Sniffles (2010)
- Pupil's blown on left. - Bp dropping. 80 over 40.- รูม่านตาด้านซ้ายขยาย\ ความดันลดต่ำ Us or Them (2011)
Pupils fixed and dilated.รูม่านตาคงที่และกำลังขยายออก Us or Them (2011)
It's just the flap over the pupil.มันก็แค่การขยับของรูม่านตา Picture This (2011)
- Hey. - Pupils dilated.รูม่านตาขยาย Devil's Cherry (2012)
Have the cornea or pupils been harmed in any way?กระจกตาหรือรูม่านตา เสียหายบ้างรึเปล่า Magnum Opus (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูม่านตา[n.] (rū māntā) EN: pupil   FR: pupille [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apple of one's eye[N] รูม่านตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment ###A. rigid
amydriasisภาวะที่เกิดการตีบของรูม่านตา
atropine(เอ'โทรฟิน) n. แอลกาลอยด์พิษจากต้น belladonna ใช้ลดอาการชักเกรง ลดการคัดหลั่งทำให้รูม่านตาขยาย a poisonous alkaloid
miosis(ไมโอ'ซิส) n. ภาวะที่รูม่านตาตีบตัวเล็กกว่าปกติ, See also: miotic adj
mydriasisรูม่านตาขยาย
pupil(พิว'พิล) n. นักเรียน,ลูกศิษย์,ผู้เยาว์,รูม่านตา,ช่องตาดำ, See also: pupilise vt. pupilisze vt. pupillise vt. pupillisze, Syn. student

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top