ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

papille

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -papille-, *papille*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
papille[N] หัวนม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
papilledema; disc, choked; disk, choked; papilloedemaจานประสาทตาบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We checked his eyes before the surgery. No papilledema.เราตรวจตาเขาก่อนผ่าตัด ไม่มีpapilledema. House Divided (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papille {f} | Papillen {pl}papilla | papillae [Add to Longdo]
Papillenödem {n} [med.]papilloedema [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Papille /papilə/ 
   papilla

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top