ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mime*

M AY1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mime, -mime-
Possible hiragana form: みめ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mime(n) การแสดงโดยไม่ใช้คำพูด, See also: ละครใบ้, Syn. pantomime
mime(vi) แสดงท่าทางโดยไม่ใช้คำพูด, See also: แสดงละครใบ้
mime(vt) แสดงล้อเลียน, See also: ล้อเลียน, Syn. mimic, imitate
mime(n) นักแสดงที่ใช้ท่าทางและสีหน้าแทนคำพูด, See also: คนแสดงละครใบ้, Syn. mime artist
mime(n) นักแสดงล้อเลียน, Syn. mimic
mime(n) ตัวตลก, See also: นักแสดงละครตลก, Syn. jester, comedian, clown
mimer(n) ผู้แสดงละครใบ้
mimesis(n) การทำสำเนา
mimetic(adj) ซึ่งล้อเลียน
pantomime(n) ละครใบ้, Syn. dumb show, mimcry, charade
mimeograph(n) เครื่องโรเนียว, See also: เครื่องอัดสำเนาด้วยกระดาษไข
mimeograph(vt) อัดสำเนาจากกระดาษไข, Syn. copy, simulate
mimetically(adv) อย่างล้อเลียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mime(ไมม, ฺ มิม) n. ละครใบ้, โขน, การแสดงท่าทางล้อเลียน, ผู้แสดงท่าทางหรือละครดังกล่าว. vt. ล้อเลียน, จำลอง., See also: mimer n., Syn. mummery
mimeo(มิม'มีโอ) n., vt. =mimeograph (ดู)
mimeograph(มิม'มีอะกราฟ) n. เครื่องอัดสำเนาด้วยกระดาษไข. vt. อัดสำเนา
mimesis(มิมี`ชิส) n.การจำลอง การอัดสำเนา
mimetic(มิเมท`ทิค) adj. ชึ่งล้อเลียน
pantomime(แพน'ทะไมม) n. ละครใบ้, See also: pantomimic, adj. mime

English-Thai: Nontri Dictionary
mime(n) การแสดงละครตลก, ละครใบ้
mimeograph(n) เครื่องอัดสำเนา, เครื่องโรเนียว
mimeograph(vt) อัดสำเนา, ทำสำเนา, โรเนียว
pantomime(n) โขน, ละครใบ้, วิจิตรทัศนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pathomimesis; malingering; pathomimia; pathomimicryการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [ มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathomimia; malingering; pathomimesis; pathomimicryการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [ มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathomimicry; malingering; pathomimesis; pathomimiaการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [ มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasympathomimetic; cholinergic๑. -เลียนพาราซิมพาเทติก๒. สารเลียนพาราซิมพาเทติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pantomimeละครแพนโทไมม์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
labour, mimetic; labour, falseการเจ็บท้องคลอดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour, false; labour, mimeticการเจ็บท้องคลอดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Multipurpose Internet Multimedia Extensions (MIME)ส่วนขยายสื่อประสมในระบบอินเทอร์เน็ตแบบอเนกประสงค์ (ไมม์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Multipurpose Internet Multimedia Extensions (MIME)ส่วนขยายสื่อประสมในระบบอินเทอร์เน็ตแบบอเนกประสงค์ (ไมม์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malingering; pathomimesis; pathomimia; pathomimicryการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [ มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mimeละครไมม์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
MIME (Multipurpose Internet Multimedia Extensions)ไมม์ (ส่วนขยายสื่อประสมในระบบอินเทอร์เน็ตแบบอเนกประสงค์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mimesisการจำลอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mimetic labour; labour, falseการเจ็บท้องคลอดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
MIME (Multipurpose Internet Multimedia Extensions)ไมม์ (ส่วนขยายสื่อประสมในระบบอินเทอร์เน็ตแบบอเนกประสงค์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cholinergic; parasympathomimetic๑. -เลียนพาราซิมพาเทติก๒. สารเลียนพาราซิมพาเทติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
false labour; labour, mimeticการเจ็บท้องคลอดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vagomimetic-เลียนประสาทเวกัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mimeละครไมม์ [TU Subject Heading]
Mimeographเครื่องอัดสำเนา [TU Subject Heading]
Mimetic wordsคำเลียนแบบ [TU Subject Heading]
Sympathomimeticsสารกระตุ้นประสาทซิย์มพาเธติก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've never never met a mime.ฉันไม่เคย ... ... ไม่เคยพบ ... ละครใบ้ ... Showtime (2002)
Is that it? Mime?คือการที่มันได้หรือไม่ Mime? Showtime (2002)
Yeah, I'm a mime. I mime.ใช่ฉันใบ้ ผมใบ้ Showtime (2002)
- You mean you were a better mime?- คุณหมายถึงคุณเป็นใบ้ดีขึ้นหรือไม่ Showtime (2002)
I was an excellent mime. Still am. Would you like to see my skills?ผมเป็นใบ้ที่ดีเยี่ยม ยังคง am คุณต้องการที่จะดูทักษะของฉันได้อย่างไร Showtime (2002)
You can mime words too. Watch.คุณสามารถใบ้คำเกินไป นาฬิกาข้อมือ Showtime (2002)
The T-X is polymimetic, able to take the form of anything it touches. Your fiance is dead.T-X เป็นโลหะไร้รูป สามารถเปลี่ยน เป็นอะไรก็ได้ ที่มันแตะต้อง Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
You use the right words, you pantomime the right behavior, but feelings never come to pass.คุณใช้คำได้ถูกต้อง คุณแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง แต่ความรู้สึกไม่เคยเข้าถึง The British Invasion (2007)
- There are mimes in the next room.- มีพวกละครใบ้อยู่นอกห้อง The Nanny Diaries (2007)
Okay. First of all, you just reminded me why i hate mimes.โอเค, อย่างแรกเลย คุณทำให้ฉันนึกได้ว่า ทำไมฉันถึงได้เกลียดพวกแสดงท่าล้อเลียน Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
So, Leonard, how goes the mimesis? - Mimesis?ทฤษฎีจำลองแบบเหรอ ทฤษฎีจำลองแบบไง The Cornhusker Vortex (2009)
- You know, mimesis.การกระทำที่เลียนแบบคุณสมบัติ The Cornhusker Vortex (2009)
Mimesis.นายพูดเรื่องบ้าอะไรกัน The Cornhusker Vortex (2009)
Just stand there, look at him and do a mime show?งั้นเข้าไปยืนมองหน้าเค้า แล้วก็เล่นละครใบ้ให้เค้าดูดีมั้ย You Don't Know Jack (2010)
That is what British pantomime?นี่มันละครใบ้ชัดๆ Ip Man 2 (2010)
Taylor, it is not mimeเทย์เลอร์ นายไม่เข้าใจหรอก Ip Man 2 (2010)
*Ulf is into mime, Attila's cupcakes are sublime.*♪อุลจะเป็นใบ้อัตติลาของ คัพเค้กเป็นเลิศ ♪ Tangled (2010)
Great. Next to mimes, magicians are my favourite people.เยี่ยม รองจากพวกเล่นละครใบ้แล้ว พ่อมดเป็นพวกที่ฉันชอบที่สุดเลย Shrek Forever After (2010)
Another word would be pantomime-- just for show.- คำนั้นก็ใช่ หรืออีกคำคือ... ละครใบ้ What Lies Ahead (2011)
Pantomime.ละครใบ้ What Lies Ahead (2011)
I'm mime-walking.ฉันคือ mime-walking [ เป็นชื่อเรียกท่าเต้นแบบนั้นอ่ะ ] Wedding (2011)
I'm Mime-chael Jackson.ฉันคือ Mime-chael Jackson. Wedding (2011)
He can mime your movements and store them in memory.มันเลียนแบบท่าทางเรา แล้วก็จำไว้ในเมมโมรี่ Real Steel (2011)
Uh, yeah, I was thinking mimes.อ่า ใช่ ฉันเคยคิดจะทำเป็นละครใบ้ดู Cross Rhodes (2012)
Mimes can be pretty cool.ละครใบ้ฟังดูดีนะ Cross Rhodes (2012)
Mr. Buckstone's already enquired if Maria is free for pantomime.นาย Buckstone ที่ถามแล้ว ถ้ามาเรียเป็นบริการฟรีสำหรับโขน The Invisible Woman (2013)
Are you doing a mime?นายกำลังบอกใบ้อยู่ใช่มั้ย? His Last Vow (2014)
Should I take mime, Mr. Hughes?ฉันควรจะเรียนละครใบ้ไหมคะ คุณฮิวส์ Rules Don't Apply (2016)
Is it true Lana Turner took mime?จริงหรือเปล่าคะที่ลาน่า เทอร์เนอร์ เรียนละครใบ้ด้วย Rules Don't Apply (2016)
You go out there and you show them how frightening mimes can be.ลุยให้มันรู้ว่า ละครใบ้น่ากลัวแค่ไหน The Angry Birds Movie (2016)
Polka-dot man, mime, tarantula.โพลก้าด็อต แมน, ไมม์, ทารันทูล่า The Lego Batman Movie (2017)
Dress up like a millionaire to sell a painting?Millionär mimen, um ein Bild zu verkaufen? Montparnasse 19 (1958)
Now, don't you have any, uh... any conscience about setting yourself up as a mantrap?Und Sie haben keine, ähm... Gewissensbisse, die Venusfliegenfalle zu mimen? Seven Thieves (1960)
The Chief Predator told meIch fragte den Obermimer, wo Sie wären und er sagte: Death at Bargain Prices (1965)
Look at them all sweat trying to make up their minds.Wie sie alle versuchen, Abschiedsschmerz zu mimen. The Ballad of Josie (1967)
You haven't had much luck playing follow-the-leader, have you?Wolltest du auch den starken Mann mimen? Cool Hand Luke (1967)
"The company here represents a mime."Das Festmahl hier gleicht einer Pantomime. Fellini's Satyricon (1969)
- Where have you been?Was sollte die Pantomime bedeuten? Ryan's Daughter (1970)
We could do with someone like you To feed the pantomime horse.Wir könnten Sie an das Pantomimenpferd verfüttern. Blood, Devastation, Death, War and Horror (1972)
The pantomime horses, please?Miss Godfrey, bitte schicken Sie die Pantomimenpferde herein. Blood, Devastation, Death, War and Horror (1972)
Now, you may think that this is very harsh behavior But let me tell you that our management consultants Actually queried the necessityDas mag vielleicht etwas plötzlich kommen... aber unser Unternehmensberater bezweifelt die Notwendigkeit... überhaupt Pantomimenpferde einzustellen. Blood, Devastation, Death, War and Horror (1972)
This time one of the pantomime horses concedes defeat And so lives to fight another day.Das eine Pantomimenpferd gesteht seine Niederlage ein... und darf sich anderswo aufs Neue beweisen. Blood, Devastation, Death, War and Horror (1972)
Here we see a pantomime horse. It is engaged in a life-or-death struggle For a job with a merchant bank.Hier sehen wie ein Pantomimenpferd in einem Kampf auf Leben und Tod... um einen Job in einer Handelsbank. Blood, Devastation, Death, War and Horror (1972)
However, his rival employee, the huge bull pantomime horseSein Konkurrent jedoch, der riesige Pantomimenpferdbulle... liegt bereits in Lauerstellung. Blood, Devastation, Death, War and Horror (1972)
Poor pantomime horse.Das arme Pantomimenpferd. Blood, Devastation, Death, War and Horror (1972)
Here we see a pantomime goose Engaged in a life-or-death struggle with terence rattigan.Hier sehen wir eine Pantomimengans... in einem Kampf auf Leben und Tod mit Terence Rattigan. Blood, Devastation, Death, War and Horror (1972)
Here we see an enraged pantomime princess margaret.Hier sehen wir eine aufgebrachte Prinzessin-Margaret-Pantomime. Blood, Devastation, Death, War and Horror (1972)
The enraged pantomime royal person is poised for the kill.Die erzürnte Pantomimen-Adelige nimmt Augenmaß. Blood, Devastation, Death, War and Horror (1972)
Oh, a pantomime phrase caught himself A nice little dinner, fred.Oh, der Pantomimenfloh hat sich ein Abendessen gefangen, Fred. Blood, Devastation, Death, War and Horror (1972)
Oh! Oh, pantomime horse, that was... wonderful!Oh, Pantomimenpferd, das war wunderbar. Blood, Devastation, Death, War and Horror (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mimeHe acted out a pantomime at the party.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรเนียว(n) duplicator, See also: mimeograph, Example: คำบรรยายของผมยังไม่ได้พิมพ์โรเนียว, Thai Definition: เครื่องพิมพ์สำเนาที่ใช้กระดาษไขเป็นแม่พิมพ์
กระดาษโรเนียว(n) duplicating paper, See also: mimeographing paper, Example: ครั้งนี้โรงพิมพ์สั่งซื้อกระดาษโรเนียวมาก, Count Unit: แผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพรางตัวของสัตว์[kān phrāng tūa khøng sat] (n, exp) FR: mimétisme animal [ m ]
ละครใบ้[lakhøn bai] (n) EN: mime  FR: mime [ m ]
ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา[phīseūa choēng lāi thammadā] (n, exp) EN: Common Mime

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MIME M AY1 M
PANTOMIME P AE1 N T AH0 M AY2 M
MIMEOGRAPH M IH1 M IY0 AH0 G R AE2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mime (v) mˈaɪm (m ai1 m)
mimed (v) mˈaɪmd (m ai1 m d)
mimes (v) mˈaɪmz (m ai1 m z)
mimetic (j) mˈɪmˈɛtɪk (m i1 m e1 t i k)
pantomime (n) pˈæntəmaɪm (p a1 n t @ m ai m)
mimeograph (v) mˈɪmɪəʳgraːf (m i1 m i@ g r aa f)
pantomimes (n) pˈæntəmaɪmz (p a1 n t @ m ai m z)
mimeographs (v) mˈɪmɪəʳgraːfs (m i1 m i@ g r aa f s)
mimeographed (v) mˈɪmɪəʳgraːft (m i1 m i@ g r aa f t)
mimeographing (v) mˈɪmɪəʳgraːfɪŋ (m i1 m i@ g r aa f i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哑剧[yǎ jù, ㄧㄚˇ ㄐㄩˋ, / ] to mime; a dumb show, #68,973 [Add to Longdo]
[cáo, ㄘㄠˊ, ] larva of Mimela lucidula, #346,559 [Add to Longdo]
拟阿拖品药物[nǐ ā tuō pǐn yào wù, ㄋㄧˇ ㄚ ㄊㄨㄛ ㄆㄧㄣˇ ㄧㄠˋ ㄨˋ, / ] atropinemimetic drug [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebärdenspiel { n }gestures; gesticulation; pantomime [Add to Longdo]
Pantomime { f }mime; dumb show; pantomime [Add to Longdo]
Pantomime { m, f }; Pantomimin { f }mime [Add to Longdo]
Playback singento mime; to lip-sync [Add to Longdo]
Weihnachtsmärchen { n }pantomime; panto [ Br. ] [Add to Longdo]
ahmte nachpantomimed [Add to Longdo]
mimen | den Unschuldigen mimento play; to act | to act the innocent [Add to Longdo]
morphinagonistisch { adj }morphinomimetic [Add to Longdo]
nachahmendmimetic [Add to Longdo]
nachahmend { adv }mimetically [Add to Longdo]
vervielfältigen | vervielfältigendto mimeograph | mimeographing [Add to Longdo]
vervielfältigtmimeographs [Add to Longdo]
vervielfältigtemimeographed [Add to Longdo]
Was für ein Theater!What a pantomime! [Add to Longdo]
Parasympathomimetikum { n } [ med. ]parasympathomimetic [Add to Longdo]
Sympathomimetikum { n } [ med. ]sympathomimetic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MIME[マイム, maimu] (n) { comp } Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
がり;ガリ[gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
がり版[がりばん, gariban] (n) mimeograph [Add to Longdo]
やか[yaka] (suf, adj-na) (See しめやか, 華やか) (after a noun, adjective stem, onomatopoeic-mimetic word, etc.) seeming very ... [Add to Longdo]
らか[raka] (suf, adj-na) (See 高らか, 清らか) (after an adjective stem, onomatopoeic-mimetic word, etc.) being ... [Add to Longdo]
アミメカゲロウ目;網目蜉蝣目[アミメカゲロウもく(アミメカゲロウ目);あみめかげろうもく(網目蜉蝣目), amimekagerou moku ( amimekagerou me ); amimekageroumoku ( amime kagerou me )] (n) Neuroptera (order of insects with four membranous wings) [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
パントマイム[pantomaimu] (n) pantomime; (P) [Add to Longdo]
ベース64;Base64[ベースろくじゅうよん, be-su rokujuuyon] (n) Base64; binary data; text data encoding conversion defined by MIME [Add to Longdo]
マイム[maimu] (n) (See パントマイム) mime; (P) [Add to Longdo]
ミメシス;ミメーシス[mimeshisu ; mime-shisu] (n) mimesis (gre [Add to Longdo]
引き抜き編み目[ひきぬきあみめ, hikinukiamime] (n) slip stitch (crochet) [Add to Longdo]
黄金虫;金亀子[こがねむし, koganemushi] (n) (1) (uk) scarabaeid beetle; (2) Mimela splendens (metallic-green scarabaeid beetle) [Add to Longdo]
伽芝居[とぎしばい, togishibai] (n) fairy play; pantomime [Add to Longdo]
擬態[ぎたい, gitai] (n, adj-no) mimesis; mimicry; camouflage [Add to Longdo]
擬態語[ぎたいご, gitaigo] (n) { ling } mimetic word; word that mimics something that does not make a sound (e.g. the fluttering of a butterfly's wings) [Add to Longdo]
見目[みめ, mime] (n) appearance; looks [Add to Longdo]
見目より心[みめよりこころ, mimeyorikokoro] (n) a gentle spirit is more important than looks; handsome is as handsome does [Add to Longdo]
見目形[みめかたち, mimekatachi] (n) appearance; features; looks [Add to Longdo]
見目良い[みめよい, mimeyoi] (adj-i) good-looking [Add to Longdo]
見目麗しい[みめうるわしい, mimeuruwashii] (adj-i) good-looking; fair; beautiful [Add to Longdo]
孔版[こうはん, kouhan] (n) mimeograph [Add to Longdo]
孔版印刷[こうはんいんさつ, kouhan'insatsu] (n) stencil printing; mimeographic printing [Add to Longdo]
刻み目[きざみめ, kizamime] (n) notch; nick; marks on a ruler [Add to Longdo]
謄写[とうしゃ, tousha] (n, vs) copy; transcription; mimeograph; photocopy [Add to Longdo]
謄写版[とうしゃばん, toushaban] (n) mimeograph; stencil [Add to Longdo]
踏み面[ふみめん;ふみづら, fumimen ; fumidura] (n) tread (of a wheel); step (of a stair) [Add to Longdo]
番組名[ばんぐみめい, bangumimei] (n) program name (television); program identification [Add to Longdo]
表情筋[ひょうじょうきん, hyoujoukin] (n) mimetic muscles [Add to Longdo]
不完全変態[ふかんぜんへんたい, fukanzenhentai] (n) (See 完全変態) incomplete metamorphosis; hemimetabolism [Add to Longdo]
付く[づく, duku] (v5k, vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf, v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) [Add to Longdo]
編み目;編目;網目(iK);網み目(iK)[あみめ, amime] (n) stitch [Add to Longdo]
未明[みめい, mimei] (n-adv, n-t) early dawn; grey of morning; gray of morning; (P) [Add to Longdo]
無言劇[むごんげき, mugongeki] (n) pantomime [Add to Longdo]
網目[あみめ, amime] (n) (1) mesh (of net); (2) halftone [Add to Longdo]
網目鰻[あみめうなぎ;アミメウナギ, amimeunagi ; amimeunagi] (n) (uk) reedfish (Erpetoichthys calabaricus); ropefish [Add to Longdo]
網目錦蛇[あみめにしきへび;アミメニシキヘビ, amimenishikihebi ; amimenishikihebi] (n) (uk) reticulated python (Python reticulatus) [Add to Longdo]
網目状[あみめじょう, amimejou] (adj-no) cancellous; cancellate; reticulate; reticulated; ramified [Add to Longdo]
網目状ネットワーク[あみめじょうネットワーク, amimejou nettowa-ku] (n) { comp } mesh network [Add to Longdo]
網目状網[あみめじょうもう, amimejoumou] (n) { comp } mesh network [Add to Longdo]
網目版[あみめばん, amimeban] (n) (See 網版) half-tone (printing) [Add to Longdo]
網目蜉蝣[あみめかげろう;アミメカゲロウ, amimekagerou ; amimekagerou] (n) (uk) neuropteran (any insect of order Neuroptera) [Add to Longdo]
黙り;暗闘[だんまり, danmari] (n) (1) (黙り only) silence; without giving notice; taciturnity; refusing explanation; (2) pantomime (in kabuki) [Add to Longdo]
黙劇[もくげき, mokugeki] (n) pantomime [Add to Longdo]
翳目[かすみめ, kasumime] (n) partial blindness; dim eyesight [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
網目状ネットワーク[あみめじょうネットワーク, amimejou nettowa-ku] mesh network [Add to Longdo]
網目状網[あみめじょうもう, amimejoumou] mesh network [Add to Longdo]
マイム[まいむ, maimu] MIME [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
未明[みめい, mimei] Morgendaemmerung [Add to Longdo]
謄写版[とうしゃばん, toushaban] Mimeograph, Vervielfaeltigungsapparat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mime \Mime\, n. [L. mimus, Gr. ?, akin to ? to imitate, to
   mimic: cf. F. mime. Cf. {Mimosa}.]
   1. A kind of drama in which real persons and events were
    generally represented in a ridiculous manner; an ancient
    Greek or Roman form of farce.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. An actor in such representations.
    [1913 Webster]
 
   3. The art of representing actions, events, situations, or
    stories solely by gestures and body movements, without
    speaking; pantomime[3].
    [PJC]
 
   4. An actor who performs or specializes in mime[3]; an actor
    who communicates entirely by gesture and facial
    expression; a pantomime[2]; a pantomimist; a mimer.
 
   Syn: mummer, pantomimer, pantomimist.
     [PJC]
 
   5. A mimic.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mime \Mime\, v. i.
   To mimic. [Obs.] -- {Mim"er}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mime
   n 1: an actor who communicates entirely by gesture and facial
      expression [syn: {mime}, {mimer}, {mummer}, {pantomimer},
      {pantomimist}]
   2: a performance using gestures and body movements without words
     [syn: {mime}, {pantomime}, {dumb show}]
   v 1: imitate (a person or manner), especially for satirical
      effect; "The actor mimicked the President very accurately"
      [syn: {mimic}, {mime}]
   2: act out without words but with gestures and bodily movements
     only; "The acting students mimed eating an apple" [syn:
     {mime}, {pantomime}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MIME
     Multipurpose Internet Mail Extensions (RFC
 2045/2046/2047/2048/2049, IETF)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top