ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mimes

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mimes-, *mimes*, mime
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mimesis[N] การทำสำเนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mimesis(มิมี`ชิส) n.การจำลอง การอัดสำเนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mimesisการจำลอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- There are mimes in the next room.- มีพวกละครใบ้อยู่นอกห้อง The Nanny Diaries (2007)
Okay. First of all, you just reminded me why i hate mimes.โอเค, อย่างแรกเลย คุณทำให้ฉันนึกได้ว่า ทำไมฉันถึงได้เกลียดพวกแสดงท่าล้อเลียน Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
So, Leonard, how goes the mimesis? - Mimesis?ทฤษฎีจำลองแบบเหรอ ทฤษฎีจำลองแบบไง The Cornhusker Vortex (2009)
- You know, mimesis.การกระทำที่เลียนแบบคุณสมบัติ The Cornhusker Vortex (2009)
Mimesis.นายพูดเรื่องบ้าอะไรกัน The Cornhusker Vortex (2009)
Great. Next to mimes, magicians are my favourite people.เยี่ยม รองจากพวกเล่นละครใบ้แล้ว พ่อมดเป็นพวกที่ฉันชอบที่สุดเลย Shrek Forever After (2010)
Uh, yeah, I was thinking mimes.อ่า ใช่ ฉันเคยคิดจะทำเป็นละครใบ้ดู Cross Rhodes (2012)
Mimes can be pretty cool.ละครใบ้ฟังดูดีนะ Cross Rhodes (2012)
You go out there and you show them how frightening mimes can be.ลุยให้มันรู้ว่า ละครใบ้น่ากลัวแค่ไหน The Angry Birds Movie (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mimes    (v) mˈaɪmz (m ai1 m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミメシス;ミメーシス[, mimeshisu ; mime-shisu] (n) mimesis (gre [Add to Longdo]
擬態[ぎたい, gitai] (n,adj-no) mimesis; mimicry; camouflage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top