ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

謄写

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -謄写-, *謄写*
Japanese-English: EDICT Dictionary
謄写[とうしゃ, tousha] (n,vs) copy; transcription; mimeograph; photocopy [Add to Longdo]
謄写[とうしゃき, toushaki] (n) copier; copying machine [Add to Longdo]
謄写[とうしゃばん, toushaban] (n) mimeograph; stencil [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
謄写[とうしゃ, tousha] das_Kopieren [Add to Longdo]
謄写[とうしゃき, toushaki] Kopiergeraet [Add to Longdo]
謄写[とうしゃばん, toushaban] Mimeograph, Vervielfaeltigungsapparat [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top