ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mimesis

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mimesis-, *mimesis*, mimesi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mimesis(n) การทำสำเนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mimesis(มิมี`ชิส) n.การจำลอง การอัดสำเนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mimesisการจำลอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミメシス;ミメーシス[mimeshisu ; mime-shisu] (n) mimesis (gre [Add to Longdo]
擬態[ぎたい, gitai] (n, adj-no) mimesis; mimicry; camouflage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mimesis \Mi*me"sis\, n. [NL., fr. Gr. ? imitation.] (Rhet. &
   Biol.)
   Imitation; mimicry.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mimesis
   n 1: the imitative representation of nature and human behavior
      in art and literature
   2: any disease that shows symptoms characteristic of another
     disease
   3: the representation of another person's words in a speech

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top