ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

パントマイム

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -パントマイム-, *パントマイム*
Japanese-English: EDICT Dictionary
パントマイム[, pantomaimu] (n) pantomime; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He acted out a pantomime at the party.彼はパーティーでパントマイムをやってみせた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And no zombie mimes either! La Reina hates zombie mimes![JA] ラ・レイナは、ゾンビパントマイムが 嫌いなんだ Party with the Zeros (2015)
Mime. The only mime that I know of is Marcel Marceau. What's he got to do with any of this?[JA] パントマイムと言えば マルセル・マルソーだな The Recordist (2012)
Are you doing a mime?[JA] パントマイム His Last Vow (2014)
...and played as a character out of pantomime.[JA] パントマイムの役で 劇を演じた Mr. Holmes (2015)
I can not speak, I mime.[JA] 俺は話せない パントマイム中だ Look Who's Back (2015)
That's mime for "help us out here"?[JA] パントマイム "助けてくれ"という All Happy Families Are Alike (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top