Search result for

*gels*

(173 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gels, -gels-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gelsemiumn. หัวใต้ดินและรากของต้นชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angelsเทวดา [TU Subject Heading]
Angels in artเทวดาในศิลปะ [TU Subject Heading]
Gelsเจล [TU Subject Heading]
Guardian angelsเทวดาผู้คุ้มครอง [TU Subject Heading]
Gelatin Gelsวุ้น [การแพทย์]
Gelsเจล, [การแพทย์]
Gels, Agarวุ้นอาการ์ [การแพทย์]
Gels, Clearเจลลักษณะเนื้อใส [การแพทย์]
Gels, Runningเจลแยกสาร [การแพทย์]
Gels, Sampleแซมเปิลเจล [การแพทย์]
Gels, Seperatingเจลแยกสาร [การแพทย์]
Gels, Transparentวุ้นใส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
FRED:Angels Seele. Orpheus (2003)
Sir.Das ist ein Vogelschutzgebiet. Summer Heat (2008)
You guys start immuno-Gelsผู้ชายทำimmuno-gels Not Cancer (2008)
Not landscape or angels?ทำไมไม่เขียนภาพทิวทัศน์ หรือภาพผู้หญิงสวย Portrait of a Beauty (2008)
Since when do angels bleed?เทวดาเลือดออกได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน The Lazarus Project (2008)
Remember, angels can fly, so you gotta get the wings up high.จำไว้ นางฟ้าบินได้ ลูกถึงต้องกระพือปีกให้สูง Marley & Me (2008)
Once the City of angels,เมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นดั่งเมืองสวรรค์ Changeling (2008)
Children, be angels, will you? Pass some food around.เด็กๆจ้ะ มาเป็นเด็กดี แล้วไปช่วยเสิร์ฟอาหารหน่อยนะจ้ะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Called Eagles and Angels.ถูกเรียกว่าEagles กับ Angels Eagles and Angels (2008)
Eagles and Angels?Eagles กับ Angels เหรอ? Eagles and Angels (2008)
The ones he leaves behind are Angels.แต่ถ้าพวกเขารอดตายก็ได้เป็น Angels Eagles and Angels (2008)
Eagles and Angels, with contributions from the Company.Eagles และ Angels ได้รับการบริจากมาจาก คอมพานี Eagles and Angels (2008)
To the 15th Annual Eagles and Angels Benefit.สู่วาระครบรอบปีที่ 15 ของ Eagles และ Angels Eagles and Angels (2008)
And then it gels in the refrigerator and you flip it onto a plate.แล้วก็แช่เย็นให้เป็นวุ้นในตู้เย็น แล้วก็คว่ำลงบนจาน Julie & Julia (2009)
Lester was scared to sing yesterday, but he has a voice that makes angels cry.เลสเตอร์กลัวที่จะร้องเพลงเมื่อวานนี้ แต่เขามีเสียง ที่ทำให้เทวดาร้องไห้ได้ Chuck Versus the Best Friend (2009)
This is a demonstration about demons and angels, love and lust.งี่เง่าชะมัด ทุกอย่างมันสับสนปนเปไปหมดในหัวของผม Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
The angels are losing this war.เทวทูตกำลังพ่ายแพ้ Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Like angels were watching over me.เหมือนมีเทวดามองผมอยู่ข้างบน Death Takes a Holiday (2009)
Where the hell are the angels is what I want to know. We could use their help for once.ตอนนี้ฉันอยากรู้ว่าพวกเทพหายหัวไปไหนกันหมดเราน่าจะให้พวกเขาช่วยได้ในครั้งนี้ Death Takes a Holiday (2009)
The angels on your shoulder?เทพบนไหล่ของคุณน่ะเหรอ? Death Takes a Holiday (2009)
The angels have something good in store for you...เทพมีสิ่งที่ดีที่เก็บไว้ให้คุณ Death Takes a Holiday (2009)
Now, seven angels have been murdered.ตอนนี้ มีเทวฑูต 7 องค์ ที่โดนฆ่าตาย On the Head of a Pin (2009)
A demon with the juice to ice angels has to be out of our league.ผมหมายถึงเรื่องที่ปิศาจมาจัดการกับเทวทูต มันไม่น่าจะใช่เรื่องที่เราจะจัดการได้ถูกมั๊ย? On the Head of a Pin (2009)
- Angels are dying, boy. - Everybody's dying these days.เทวทูติกำลังตายกันเจ้าหนู On the Head of a Pin (2009)
Tell me who's killing the angels.หนึ่ง On the Head of a Pin (2009)
I'm not exactly dying to tangle with angels again.จริงๆเลยนะแซมฉันไม่อยากต้องไปตายกับเรื่องของพวกเทวทูตอีก On the Head of a Pin (2009)
It's a good thing angels aren't concerned with hiding their dirty business.และเรื่องดีๆก็คือ พวกเทวดาน่ะไม่ค่อยกังวลมากกับการที่จะซ่อนงานสกปรกของพวกเขาหรอก On the Head of a Pin (2009)
Who's murdering the angels?ใครฆ่าเทวทูต? On the Head of a Pin (2009)
Who's murdering the angels? How are they doing it?ใครเป็นคนฆ่าเทวทูต On the Head of a Pin (2009)
How are the demons killing angels?ว่าปิศาจฆ่าเทวทูตได้อย่างไร On the Head of a Pin (2009)
She wouldn't kill seven angels.เธอจะไม่ฆ่าแค่เจ็ดหรอก On the Head of a Pin (2009)
Strange how a leaky pipe can undo the work of angels when we ourselves are supposed to be the agents of fate.มันแปลก แปลกตรงที่ว่า ท่อน้ำรั่วๆ On the Head of a Pin (2009)
Do you know about the angels? Or Lilith breaking the seals?รู้เรื่องพวกเทวฑูตรึเปล่า หรือเรื่องที่ลิลิธกำลังทำลายผนึก The Monster at the End of This Book (2009)
That's what the angels say, right?พวกเทวฑูตบอกไว้ว่าอย่างนั้น ใช่มั้ย ? The Monster at the End of This Book (2009)
Archangels are fierce.อัครเทวดาน่ะอำหิต The Monster at the End of This Book (2009)
And these archangels, they're tied to prophets?และอัครเทวดาพวกนี้ ก็คอยดูแลประกาศกอยู่สินะ ? The Monster at the End of This Book (2009)
Before I had angels to deal with 24/7.ก่อนฉันจะต้องมารับมือกับเทวฑูตตลอด 24 ชั่วโมง The Monster at the End of This Book (2009)
Angels,seals,lucifer rising,เทวฑูต ผนึก ลูซิเฟอร์คืนชีพ The Monster at the End of This Book (2009)
To wish the angels back to the cornfield.เพื่อส่งให้เทวทูตกลับไปทุ่งข้าวโพด The Rapture (2009)
So, what? Cass was fighting angels?งั้นอะไร แคสสู้กับเทวทูตด้วยกันเองเหรอ The Rapture (2009)
With demons, angels - all of it.ทั้งปีศาจ เทวทูต The Rapture (2009)
And angels?และเทวทูต The Rapture (2009)
you give yourself over holy to the serves of the god and his angels.นายต้องอุทิศตัวนาย แด่พระเจ้าและเทวฑูตแห่งพระองค์ The Rapture (2009)
You give yourself over wholly to the service of God and his angels?เจ้าจะอุทิศตัวเพื่อรับใช้พระเจ้า และเหล่าเทวทูตแห่งพระองค์ When the Levee Breaks (2009)
Correct me if I'm wrong but you willingly signed up to be the angels' bitch?นายจะยอมรับที่จะเป็นพวกเทวทูติเวรนั่นเหรอ When the Levee Breaks (2009)
It's either trust the angels or let Sammy trust a demon?มันมีแค่เชื่อพวกเทวทูติหรือจะปล่อยให้แซมเชื่อปิศาจ When the Levee Breaks (2009)
The angels said so, remember?พวกเทวฑูตก็บอกแบบนั้น จำไม่ได้เหรอ? When the Levee Breaks (2009)
- Where are the angels?ที่สำคัญคือ ดูเหมือนผนึกจะถูกทำลายมาขึ้นเรื่อยๆ When the Levee Breaks (2009)
God prefers humans to angels.ลูซิเฟอร์เกิดอิจฉา จึงได้มีความคิดขึ้นมา When the Levee Breaks (2009)
The angels think it's you.แล้วนายคิดว่าตัวเองเป็นใครกัน? When the Levee Breaks (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gelsOh, onion bagels.
gelsSpeak of angels, and you will hear their wings.
gelsAngels watch from above as men fight amongst themselves.
gelsI saw something white flying in the sky, so that I came to believe in angels.
gelsSpeak of angels and you hear their wings. [Proverb]
gelsFools rush in where angels fear to tread.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผีสางเทวดา[N] spirits and the angels, See also: nymph, spirit, angle, demon, Syn. ผีสางนางไม้, Example: ในสมัยโบราณชาวบ้านเชื่อถือผีสางเทวดา, Count unit: ตน, ตัว
วิมาน[N] paradise, See also: heavenly palace, abode of the angels, celestial castle, Syn. สวรรค์, Example: เจ้าที่ซึ่งเคยเป็นเจ้าผีอยู่ศาลไม้ได้เลื่อนชั้นเป็นเทวดาอยู่วิมาน, Thai definition: ที่อยู่หรือที่ประทับของเทวดา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทวยเทพ[N] choir of angels, Syn. เหล่าเทพ, เหล่าเทวดา, Example: ผู้ใดมีความจงรักภักดีต่อพระโพธิสัตว์และทวยเทพต่างๆ พระองค์ก็ทรงช่วยให้ผู้นั้นพ้นทุกข์
ยมทูต[N] messenger of death, See also: angels, seraph, God's messenger, Angel of Death, , Example: คนโบราณเชื่อกันว่านกฮูกหรือนกแสกเป็นยมทูตที่จะมาคร่าชีวิตคน, Thai definition: ผู้นำคนตายไปยังบัลลังก์พระยมเพื่อรอคำตัดสิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรุงเทพพระมหานคร[n. prop.] (Krungthēp Phra Mahānakhøn) EN: God's city ; city of the gods ; city of angels ; Bangkok   
ผีสางเทวดา[n. exp.] (phī sāng thēwadā) EN: the spirits and the angels ; nymph ; spirit ; angel ; demon   
วิมาน[n.] (wimān) EN: paradise ; heavenly palace ; abode of the angels ; celestial castle   FR: paradis [m]
ยมทูต[n.] (yommathūt) EN: messenger of death ; angels ; seraph ; God's messenger ; Angel of Death ; guide to the underworld   

CMU English Pronouncing Dictionary
GELS    JH EH1 L Z
VOGELS    V OW1 G AH0 L Z
PAGELS    P AE1 G AH0 L Z
INGELS    IH1 NG G AH0 L Z
ANGELS    EY1 N JH AH0 L Z
ENGELS    EH1 NG G AH0 L Z
BAGELS    B EY1 G AH0 L Z
CUDGELS    K AH1 JH AH0 L Z
ANGELS'    EY1 N JH AH0 L Z
PANGELS    P AE2 NG G EH1 L Z
MANGELS    M EY1 NG G AH0 L Z
JUNGELS    JH AH1 NG G AH0 L Z
EGELSTON    EH1 G AH0 L S T AH0 N
FOGELSON    F OW1 G AH0 L S AH0 N
ENGELSON    EH1 NG G AH0 L S AH0 N
BOGELSONG    B AA1 G AH0 L S AO0 NG
SMIGELSKI    S M IH0 G EH1 L S K IY0
VOGELSONG    V AA1 G AH0 L S AO0 NG
VOGELSANG    V AA1 G AH0 L S AH0 NG
ENGELSTAD    EH1 NG G AH0 L S T AH0 D
GELSINGER    G EH1 L S AH0 N JH ER0
VOGELSTEIN    V OW1 G AH0 L S T IY2 N
BRYNGELSON    B R IH1 NG G AH0 L S AH0 N
ARCHANGELS    AA2 R K EY1 N JH AH0 L Z
VOGELSTEIN    V OW1 G AH0 L S T AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gels    (v) (jh e1 l z)
angels    (n) (ei1 n jh l z)
cudgels    (v) (k uh1 jh @ l z)
Vogelstein    (n) (v ou1 g @ l s t ii n)
archangels    (n) (aa1 k ei n jh l z)
Gelsenkirchen    (n) (g e1 l z @ n k @@ k n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Hagelschlag(n) |der| การตกอย่างหนักของลูกเห็บ ซึ่งมักก่อความเสียหายแก่เกษตรกร
Kugelschreiber(n) |der, pl. Kugelschreiber| ปากกาลูกลื่น
Vogelscheuche(n) |die, pl. Vogelscheuchen| หุ่นไล่กา เช่น Bereits seit einigen Jahren wird eine Vogelscheuche in Form eines Drachen auf dem Markt angeboten.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absenkung {f} (des Grundwasserspiegels)lowering (of the groundwater level) [Add to Longdo]
Angelsachse {m}Anglo-Saxon [Add to Longdo]
Angelschein {m}fishing permit; fishing licence [Add to Longdo]
Angelschnur {f}fishing line [Add to Longdo]
Angelsteg {m}fishing dock [Add to Longdo]
Bügel {m}; Bügelschraube {f} [techn.]U-bolt [Add to Longdo]
gelsäge {f}; Bügelsägemaschine {f}hacksaw [Add to Longdo]
gelsägeblatt {n}hacksaw blade [Add to Longdo]
gelschelle {f}bolt clamp [Add to Longdo]
Drehorgelspieler {m}; Drehorgelspielerin {f}; Leierkastenmann {m}; Leierkastenfrau {f}organ grinder [Add to Longdo]
Engel {m} | Engel {pl} | ein barmherziger Engelangel | angels | a ministering angel [Add to Longdo]
eine Engelsgedulda patience of job [Add to Longdo]
Flachstahlbügelschelle {m} [techn.]flat steel bolt clamp [Add to Longdo]
Flügelschraube {f} [techn.]wing screw; winged screw [Add to Longdo]
Flügelspitze {f}wingtip [Add to Longdo]
Flügelspitze {f} (Vogel)pinion [Add to Longdo]
Geflügelschere {f}poultry shears [Add to Longdo]
Hagelschauer {m} | Hagelschauer {pl}hailstorm | hailstorms [Add to Longdo]
Igelstellung {f}hedgehog position [Add to Longdo]
Kapsto-Kegelstopfen {m} [techn.]conical plug [Add to Longdo]
Kegel {m} (Kegelspiel)skittle [Add to Longdo]
Kegel {m} (Kegelspiel) | Kegel {pl}ninepin; tenpin | ninepins; tenpins [Add to Longdo]
Kegeln {n}; Kegelspiel {n}skittles [Add to Longdo]
Kegelscheibe {f}cone pulley [Add to Longdo]
Kegelscheibe {f}bevel washer [Add to Longdo]
Kegelschmiernippel {n} [techn.]conical grease nipple [Add to Longdo]
Kegelschnitt {m}conic section [Add to Longdo]
Kegelsenker {m}; Spitzsenker {m}; Versenker {m} [techn.]countersink [Add to Longdo]
Kegelstift {m}taper pin; conical pin [Add to Longdo]
Kegelstumpf {m}frustrum [Add to Longdo]
Keule {f}; Knüppel {m} | Keulen {pl}; Knüppel {pl}club; cudgel | clubs; cudgels [Add to Longdo]
Klinker {m}; Backstein {m}; Ziegelstein {m}clinker [Add to Longdo]
Kugelschreiber {m}; Kuli {m}ballpoint; ballpoint-pen [Add to Longdo]
Kugelschreiber {m}ball pen [Add to Longdo]
Kugelschreiber {m}; Kuli {m}; Stift {m}Biro [tm] [Add to Longdo]
Kugelstange {f} [techn.]knee-joint bar [Add to Longdo]
Kugelstrahlen {n}shot blasting [Add to Longdo]
Mangel {m} (an); Fehlen {n} (von) | aus Mangel an | wegen Mangels an Beweisen; mangels Beweisenlack (of) | for lack of; through lack of | for lack of evidence; owing to lack of evidence [Add to Longdo]
Nagelschmied {m}nailer [Add to Longdo]
Nagelschere {f}nail scissors [Add to Longdo]
Pegelstand {m}water level [Add to Longdo]
Pegelstandort {m}gauging site [Add to Longdo]
Prozessregelstrategie {f}process control strategies [Add to Longdo]
Prügelstrafe {f}fustigation [Add to Longdo]
Regelschema {n}control diagram [Add to Longdo]
Regelschlitz {m}control slot [Add to Longdo]
Regelspur {f}standard gauge [Add to Longdo]
Regelstrecke {f}controlled system [Add to Longdo]
Regelsystem {n}control system [Add to Longdo]
Riegelschloss {n}deadlock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アークエンジェル[, a-kuenjieru] (n) archangels [Add to Longdo]
チクソ性[チクソせい, chikuso sei] (n) thixotrophy (property of certain gels to liquefy when subjected to vibratory forces) [Add to Longdo]
悪天使[あくてんし, akutenshi] (n) evil angels [Add to Longdo]
整髪料[せいはつりょう, seihatsuryou] (n) (1) (See ヘアリキッド) hairdressing product (creams, gels, etc.); (2) hairdressing fee; charge for a haircut [Add to Longdo]
棒術[ぼうじゅつ, boujutsu] (n) bojutsu (art of using a stick as a weapon); cudgels [Add to Longdo]
盲蛇に怖じず[めくらへびにおじず, mekurahebiniojizu] (exp) (sens) (obsc) fools rush in where angels dare to tread [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, / ] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]
共产党宣言[gòng chǎn dǎng xuān yán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, / ] Manifesto of the Communist Party; "Manifest der kommunistischen Partei" by Marx and Engels (1848) [Add to Longdo]
恩格斯[Ēn gé sī, ㄣ ㄍㄜˊ ㄙ, ] Friedrich Engels (1820-1895), socialist philosopher and one of the founder of marxism [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
体罰[たいばつ, taibatsu] Pruegelstrafe, koerperliche_Zuechtigung [Add to Longdo]
帆船[ほぶね, hobune] Segelschiff, Segelboot [Add to Longdo]
帆船[ほぶね, hobune] Segelschiff, Segelboot [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top