ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

整髪料

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -整髪料-, *整髪料*
Japanese-English: EDICT Dictionary
整髪料[せいはつりょう, seihatsuryou] (n) (1) (See ヘアリキッド) hairdressing product (creams, gels, etc.); (2) hairdressing fee; charge for a haircut [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The hair-dressing liquid gave off a strong smell.その整髪料は強いにおいを発した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And, um, I don't know... I even tried ikebana, and John is using these hair products.[JA] 生け花もやったし・・・ ジョンは整髪料使ってるし・・・ Lost in Translation (2003)
It's a synthetic gel, but it didn't hit stores until 2002, which is strange because...[JA] 整髪料に使われたのは 2002年以降よ 変でしょ Lost & Found (2007)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

 


  

 
 • (zhěng, ㄓㄥˇ) exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time [CE-DICT-Simplified]
 • (zhěng, ㄓㄥˇ) exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time [CE-DICT-Traditional]
 • (かみ) เส้นผม [LongdoJP]
 • (かみ) (n) hair (on the head); (P) [EDICT]
 • (fà, ㄈㄚˋ) Japanese variant of 髮|发 [CE-DICT-Simplified]
 • (fà, ㄈㄚˋ) Japanese variant of 髮|发 [CE-DICT-Traditional]
 • (りょう) (n,n-suf) material; charge; rate; fee; (P) [EDICT]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) material; stuff; grain; feed; to expect; to anticipate; to guess [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) material; stuff; grain; feed; to expect; to anticipate; to guess [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top