ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gelsenkirchen

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gelsenkirchen-, *gelsenkirchen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gelsenkirchen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gelsenkirchen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, yes, yes. What is it, Colonel Hogan?Barock aus GelsenkirchenHold That Tiger (1965)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gelsenkirchen    (n) gˈɛlzənkɜːʴkn (g e1 l z @ n k @@ k n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelsenkirchen (Stadt in Deutschland)Gelsenkirchen (city in Germany) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top