Search result for

*charitable*

(84 entries)
(0.0342 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: charitable, -charitable-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charitable[ADJ] ใจบุญ, See also: ที่เมตตากรุณา, Syn. benevolent, bountiful
charitable[ADJ] เป็นกุศล, See also: ที่เป็นกุศล, Syn. beneficent, Ant. uncharitable
charitable[ADJ] โอบอ้อมอารี, Syn. kindly, sympathetic
uncharitable[ADJ] ไม่เมตตา, See also: ไม่มีความปราน, ไม่มีความกรุณา, Syn. mean, unkind, Ant. kind, sympathetic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charitable(แช'ริทะเบิล) adj. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ,กรุณาปรานี,โอบอ้อมอารี, See also: charismatic n.
uncharitable(อันแช'ริทะเบิล) adj. ไม่เมต-ตา,ไม่มีความปรานี,ไม่มีความกรุณา,รุนแรง,ไม่ให้อภัย, See also: uncharitably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
charitable(adj) ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Charitable contributionsการบริจาคเพื่อการกุศล [TU Subject Heading]
Charitable uses, trusts, and foundationsกฎหมายกองทุนการกุศล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most of his commissions are from charitable Islamic groups who then give money to the jihadists.รายได้ทั้งหมดของเขามาจากกลุ่มผู้สนับสนุนอิสลาม พวกเดียวกับที่จ่ายเงินให้ผู้ก่อการร้าย Body of Lies (2008)
They expedited our charitable tax-exempt status based on sam arsenault's verbal commitment, so as soon as he makes it official, we're off to the races.พวกเขาเร่งรัดเรื่องการยกเว้นเก็บภาษีเงินบริจาค โดยอ้างอิงจากคำบอกของแซม อาร์เซนอลท์ ทันทีที่เค้าทำเรื่องเป็นทางการ เราจะหลุดจากการแข่งขัน I Lied, Too. (2009)
Kind, intelligent, honest, charitable members of the Lake Monroe community.ใจดี, ฉลาด, ซื้อสัตย์, เป็นสมาชิกการกุศล ของชุมชน เลก มอนโร Princess Protection Program (2009)
But you, you're not even kind, honest or charitable in any way.เป็นต้นแบบ แต่ว่าเธอ, เธอไม่มีความใจดีเลย, และยังไม่ซื้อสัตย์ด้วย Princess Protection Program (2009)
And it has a charitable component, too--แล้วมันก็มีส่วนประกอบที่เป็นการกุศลด้วย Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
I suppose the charitable thing would be to give Serena the opportunity to beg for forgiveness.แต่ประเด็นอื่นของคุรอาจจะดี ฉันนึกถึงสิ่งที่การกุศลจะให้เซรีน่า They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
And record the loss as a charitable contribution.แล้วก็บันทึกรายจ่ายว่า เป็นเงินบริจาคให้การกุศล The Chase (2010)
Susan Delfino was charitable to a fault.ซูซาน เดลฟิโน่เป็นคนใจบุญ Then I Really Got Scared (2011)
Each one left a significant contribution to a charitable organization.แต่ละคนทิ้งมรดกก้อนใหญ่ ไว้ให้องค์กรการกุศลแห่งหนึ่ง Veiled Threat (2011)
You thought by one fake apology and a few charitable acts, that you could get me to question all the reasons I'm with Louis, but I was right.คุณคิดว่าแค่คำขอโทษเสแสร้งหนึ่งคำ\ และการกุศลไม่กี่ที แล้วจะทำให้ฉันตั้งคำถามขึ้นมาได้ ด้วยเหตุผลทั้งหมด ฉันมีหลุยส์ The Big Sleep No More (2011)
Very charitable of you.เธอช่างใจบุญเหลือเกิน Balcoin (2011)
Well, that's right out of the playbook, isn't it, using a charitable organization as a front.ยังกับละครน้ำเน่าเลย ว่าไหม การใช้องค์กรการกุศลเป็นฉากบังหน้า Sad Professor (2011)
When I reached out to the company, the party line was that Samantha left on her own to work at Jake's charitable foundation.พอติดต่อกับบริษัท พวกเขาบอกว่าซาแมนต้าออกเอง Ka Hakaka Maika'i (2011)
I was working at Jake's charitable foundation all day, until the police called.ฉันทำงานอยู่ที่มูลนิธิของเจคทั้งวัน จนกระทั่งตำรวจโทรไป ทำไมคะ Ka Hakaka Maika'i (2011)
I'm, um... feeling charitable.ฉันก็... อยากทำการกุศลบ้าง I Helu Pu (2012)
I sent the clinic a sternly worded email from the IRS demanding the donor's tax ID number and threatening to review their charitable status if they didn't answer quickly.ผมส่งอีเมล์ไปให้ทางคลีนิค อ้างว่าส่งมาจาก IRS ขอหมายเลขผู้เสียภาษีของผู้บริจาค และขู่ว่าจะเข้าไปตรวจสอบ สถานะเงินบริจาคของพวกเขา Baby Blue (2012)
It's a charitable organization.เป็นองค์กรการกุศลครับ A Dance with Death (2012)
The Tisches have some new competition for the cutest charitable couple.The Tisches มีการแข่งขันใหม่บางอย่าง สำหรับคู่ใจบุญที่น่ารัก High Infidelity (2012)
How charitable.ช่างเป็นกุศลเสียจริง Noosphere Rising (2012)
Lady Margaery has done this sort of... charitable work before.ท่านหญิงมาร์เจอรี่ได้ทำ งานการกุศลแบบนี้มาก่อน Valar Dohaeris (2013)
But two rich benefactors, who are known for their charitable endeavors, who would think nothing of, for instance, writing a $28 million check to help victims of methamphetamine abuse?แต่ถ้าเป็นเศรษฐีผู้มีพระคุณสองคน ที่รู้จักกันในความใจบุญ ก็ไม่มีใครคิดอะไรในการ Felina (2013)
You see, the only thing larger than our company's image problem is our charitable foundation.คุณมองเห็น สิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่า ปัญหาภาพพจน์ของบริษัทของเรา นั่นก็คือ มูลนิธิการกุศลของเรา Power (2013)
Well, aside from the family's charitable foundations, it was her greatest joy.นอกจากองค์กรการกุศล ขอบครอบครัวเรา Red Lacquer Nail Polish (2013)
Okay, I know that being charitable isn't real vampire-like, but don't we want to save our kind?โอเค ฉันรู้นะว่าเรื่องใจบุญนี่ไม่ใช่นิสัยของแวมไพร์ เธอไม่คิดจะช่วยพวกเดียวกันบ้างหรอ In the Evening (2013)
Perhaps these charitable souls possess... some information that might help us locate her.บางทีผู้ใจบุญเหล่านี้น่าจะมี... The Lesser Key of Solomon (2013)
Wayne Enterprises is hosting a charitable luncheon tomorrow.เวย์นเอ็นเตอร์ไพรส์จะเป็นเจ้าภาพ งานเลี้ยงอาหารกลางวันการกุศล ในวันพรุ่งนี้ Viper (2014)
Yeah, I know, but it's the holidays and I guess I'm feeling charitable.ใช่ ฉันรู้แต่นี่มันวันหยุด และฉันรู้สึกว่าตัวเองใจกุศล The Climb (2014)
I'm certain that the Emperor himself would want to know who has been so charitable toward his envoy.ผมบาง ว่าตัวเองจักรพรรดิ ต้องการที่จะรู้ว่าใครได้รับการเพื่อให้ การกุศลของเขาที่มีต่อนักการทูต Last Knights (2015)
"In addition, the Library District has generously responded with a charitable donation of used books and sundries."นอกจากนี้ห้องสมุดอำเภอได้ตอบสนองอย่างไม่เห็นแก่ตัว ด้วยการบริจาคการกุศลของการใช้หนังสือและของกระจุกกระจิก The Shawshank Redemption (1994)
Especially for a king who is most charitable and forgiving.Especially for a king who is most charitable and forgiving. Anna and the King (1999)
This here's a charitable event. You wants to get in, you gots to make a donation.นี่เป็นงานการกุศล อยากเข้าไปร่วมงานก็ต้องบริจาคเงิน Bringing Down the House (2003)
- What's a charitable remainder trust?- ยกให้การกุศลแต่กินดอกผลอยู่ Bringing Down the House (2003)
I know. I just thought it would be good to do something charitable.รู้น่า ฉันแค่คิดว่าทำอะไรเป็นการกุศลบ้างก็ดี Primer (2004)
I was wondering how you came to focus your charitable efforts on Taiwan.- ลอน ทำไมคุณถึงส่งเงินบริจาค ไปช่วยเหลือไต้หวันล่ะคะ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
We donate 80 million charitable dollars per annum.เราบริจาค ให้80 ล้าน ดอลล่า ต่อ ปี Awake (2007)
Show Jesus you have a charitable nature.พูดอยู่ ใครคะเนี่ย Burning House of Love (2008)
Forget the charitable city of the future,ลืมเมืองในอนาคต ของคุณซะ The Legend (2008)
I guess I was just feeling charitable.ฉันคิดว่าฉันแค่จะรู้สึกใจกว้าง Giving Back (2008)
I'm very charitable.ฉันเป็นคนที่ใจกว้างมาก Giving Back (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
charitableYou speak pretty highly of him but you're directly involved. I think my less charitable view might be more accurate since I can look at things objectively.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจกว้าง[V] be generous, See also: be high-minded, be broad-minded, be charitable, be liberal, be magnanimous, be benevolent, , Syn. ใจอารี, เอื้อเฟื้อ, เมตตากรุณา, Ant. ใจแคบ, Example: ผู้ใหญ่ควรจะใจกว้าง ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่อ่อนวัยกว่า, Thai definition: มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ใจบุญ[ADJ] kind-hearted, See also: generous, kind, charitable, benevolent, bountiful, benign, Syn. ใจดี, Ant. ใจบาป, ใจชั่ว, Example: พระครูได้นำรถยนต์ออกไปรับอาหารและสิ่งของจากคนใจบุญที่บริจาคช่วยเหลือทางวัด
บำเพ็ญกุศล[V] make merits, See also: perform religious practices, be charitable, Syn. ทำบุญ, ทำบุญทำกุศล, Example: ถ้าคนเราฝึกบำเพ็ญกุศลอยู่บ่อยๆ ก็จะติดตัวเป็นนิสัยที่ประเสริฐ, Thai definition: ประกอบกรรมดี
เอื้อ[V] be charitable to, See also: be kind to, help, support (with kindness), Syn. เอาใจใส่, มีน้ำใจ, เห็นแก่, Example: ศรีนภาแสดงน้ำใจที่จะเอื้อต่อผมในเรื่องที่พักและอาหารการกิน
เอื้อ[V] be charitable to, See also: be kind to, help, support (with kindness), Syn. เอาใจใส่, มีน้ำใจ, เห็นแก่, Example: ศรีนภาแสดงน้ำใจที่จะเอื้อต่อผมในเรื่องที่พักและอาหารการกิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift   FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about)   FR: offrir ; proposer ; favoriser
ใจบุญ[X] (jaibun) EN: kind-hearted ; generous ; kind ; charitable ; benevolent ; bountiful ; benign ; pious   FR: vertueux ; charitable ; pieux ; bon ; généreux ; bienveillant
ใจดี[adj.] (jaidī) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign   FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded   FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
ไม่มุ่งหาผลกำไร[adj.] (mai mung hā phonkamrai) EN: charitable ; non-profit   
เมตตา[adj.] (mēttā) EN: charitable ; benign   FR: charitable
มูลนิธิ[n.] (mūnlanithi) EN: philanthropic foundation ; foundation   FR: fondation charitable [f] ; oeuvre philanthropique [f] ; fondation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARITABLE    CH EH1 R AH0 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
charitable    (j) (ch a1 r i t @ b l)
uncharitable    (j) (uh2 n ch a1 r i t @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Güte {f}charitableness [Add to Longdo]
Lieblosigkeit {f}uncharitableness [Add to Longdo]
Spendenbescheinigung {f}charitable donation certificate [Add to Longdo]
Wohltätigkeit {f} | Wohltätigkeiten {pl}charity; charitableness | charities [Add to Longdo]
Wohltätigkeitsverein {m} | Wohltätigkeitsvereine {pl}charitable society | charitable societies [Add to Longdo]
karitativ; wohltätig {adj} | karitativer | am karitativstencharitable | more charitable | most charitable [Add to Longdo]
lieblosuncharitable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
公益法人[こうえきほうじん, kouekihoujin] (n) (1) public-service corporation; charitable corporation; (2) juridical (legal) person working for the public good; (P) [Add to Longdo]
慈善家[じぜんか, jizenka] (n) charitable person; philanthropist [Add to Longdo]
慈善事業[じぜんじぎょう, jizenjigyou] (n) philanthropic work; charitable enterprise [Add to Longdo]
慈善団体[じぜんだんたい, jizendantai] (n) charitable institution (organization, organisation); (organized, organised) charities [Add to Longdo]
善意銀行[ぜんいぎんこう, zen'iginkou] (n) center for collecting charitable contributions (money, goods, and-or services) and distributing them to people in need [Add to Longdo]
福祉商法[ふくししょうほう, fukushishouhou] (n) (unscrupulous) business practices based on an appeal to one's social conscience; (unscrupulous) sales methods used by someone falsely claiming to represent a charitable (social welfare) organization [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation [Add to Longdo]
仁慈[rén cí, ㄖㄣˊ ㄘˊ, ] benevolent; charitable; kind; kindly; kindness; merciful [Add to Longdo]
公共事业[gōng gòng shì yè, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] public utility; state-run enterprise; public foundation or enterprise, often charitable [Add to Longdo]
慈善[cí shàn, ㄘˊ ㄕㄢˋ, ] benevolent; charitable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Charitable \Char"i*ta*ble\, a. [F. See {Charity}.]
   1. Full of love and good will; benevolent; kind.
    [1913 Webster]
 
       Be thy intents wicked or charitable, . . .
       . . . I will speak to thee.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Liberal in judging of others; disposed to look on the best
    side, and to avoid harsh judgment.
    [1913 Webster]
 
   3. Liberal in benefactions to the poor; giving freely;
    generous; beneficent.
    [1913 Webster]
 
       What charitable men afford to beggars. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Of or pertaining to charity; springing from, or intended
    for, charity; relating to almsgiving; eleemosynary; as, a
    charitable institution.
    [1913 Webster]
 
   5. Dictated by kindness; favorable; lenient.
    [1913 Webster]
 
       By a charitable construction it may be a sermon.
                          --L. Andrews.
 
   Syn: Kind; beneficent; benevolent; generous; lenient;
     forgiving; helpful; liberal; favorable; indulgent.
     [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 charitable [ʃaritabl]
   humane
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top