ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำบุญ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำบุญ-, *ทำบุญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำบุญ[V] make merit, See also: do merit, perform meritorious deeds, do good, Syn. ประกอบกรรมดี, ทำดี, ทำบุญทำกุศล, ทำบุญทำทาน, ทำบุญสุนทาน, Ant. ทำบาป, Example: คุณยายไปทำบุญที่วัดทุกวันพระ, Thai definition: ประกอบกรรมดี มีการเลี้ยงพระ ตักบาตร ถวายจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ เป็นต้น
ทำบุญทำทาน[V] make merit, See also: do good, perform good deeds, Syn. ประกอบกรรมดี, ทำดี, ทำบุญทำกุศล, ทำบุญสุนทาน, Ant. ทำบาปทำกรรม, Example: ผู้ใดมีทุกข์ควรทำใจให้สบาย ทำบุญทำทาน มีเมตตารักษาศีล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทำบุญก. ประกอบกรรมดี มีการเลี้ยงพระ ตักบาตร ถวายจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ เป็นต้น, ทำบุญทำกุศล ก็ว่า.
ทำบุญเอาหน้าก. ทำบุญเพื่ออวดผู้อื่น ไม่ใช่ทำด้วยใจบริสุทธิ์, มักพูดเข้าคู่กับ ภาวนากันตาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But was their crime so great as to merit a death sentence?แต่เป็นอาชญากรรมของพวกเขาที่ดีเพื่อที่จะทำบุญประหารชีวิต? The Shawshank Redemption (1994)
Buying and then releasing captive animals is also considered meritorious.การซื้อและปล่อยสัตว์ที่ถูกจับขังไว้ ถือเป็นการทำบุญ Brokedown Palace (1999)
Alms. Alms.ทำบุญทำทานด้วยครับ Around the World in 80 Days (2004)
She could not have bestowed her kindness on a more grateful subject.ท่านได้ทำบุญคุณ ให้กับบ่าวที่ซื่อสัตย์ที่สุด Pride & Prejudice (2005)
Cherish one another, folks.ถือว่าทำบุญช่วยเลหือคู่รักล่ะกัน Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Fucking prawn, this isn't charity.นี่ไม่ใช่ทำบุญนะเว้ยไอ้พวกเอเลี่ยน District 9 (2009)
Mo-Money, a-a sense of charity for those in need.ԹͷӺحҡ Dream On (2010)
Philanthropy? Chatting with the help about sports?ทำบุญเหรอ ได้ด้วยความช่วยเหลือเกี่ยวกับกีฬา? Touch of Eva (2010)
I'd be honored to carry on your philanthropic tradition.ฉันเป็นเกียรติ์มากที่จะ ได้ช่วยประเพณีการทำบุญของคุณ The Witches of Bushwick (2010)
Not through any particular skill or merit, but because Walter was next in line rather than our infinitely more qualified VP standing right here.ไม่ผ่านทักษะเฉพาะใด ๆ หรือการทำบุญ แต่เป็นเพราะวอลเตอร์เป็นในบรรทัดถัดไป มากกว่า VP เพียบที่เหมาะสมมากขึ้นของเรายืนอยู่ตรงนี้ The Beaver (2011)
Some help, please?ทำบุญทำทานด้วยครับ Meet the New Boss (2011)
Some help, please?ทำบุญทำทานด้วยครับ Meet the New Boss (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำบุญ[v.] (thambun) EN: make merit ; do merit ; perform meritorious deeds ; do good   FR: accomplir une action méritoire ; faire le bien
ทำบุญทำทาน[xp] (thambun tham thān) EN: make merit ; do good ; perform good deeds   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oblige[VT] ทำบุญคุณให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benevolent(บะเนฟ'วะเลินทฺ) adj. เมตตา,กรุณา,ใจบุญ,ชอบทำบุญ,กุศล, Syn. charitable
obligate(ออบ'บลิเกท) vt. เป็นภาระหน้าที่,ให้คำมั่น,ทำให้มีพันธะ,ทำบุญคุณให้,เป็นเกณฑ์,บังคับ,กำหนด,ตกลง. adj. จำเป็น,สำคัญ, See also: obligable adj. obligator n.
oblige(อะไบลจฺ) {obliged,obliging,obliges} vt. บังคับ,บีบบังคับ,เกณฑ์,ขอให้ทำ,ผูกมัด,ทำบุญคุณให้,กรุณา,ทำให้เป็นหนี้,vi. ช่วยเหลือ,กระทำเพื่อแสดงเจตนาที่ดี., See also: obligedly adv. obligedness n. obliger n., Syn. gratif
obliging(อะไบล'จิง) adj. มีน้ำใจ,จำต้องปฏิบัติ,เต็มใจหรืออยากทำบุญคุณให้,กรุณา,อยากช่วยเหลือ,เป็นมิตร., See also: obligingly adv. obligingness n., Syn. kind
philanthropy(ฟิแลน'ธระพี) n. ความมีใจบุญสุนทาน,ความมีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน,พฤติกรรมในลักษณะทำบุญ,ลักษณะมูลนิธิ,องค์การทำบุญสุนทาน

English-Thai: Nontri Dictionary
benefaction(n) การทำความดี,การทำบุญ,การทำกุศล
beneficent(adj) กรุณา,เกี่ยวกับการทำบุญ,เกี่ยวกับการกุศล
oblige(vt) กรุณา,บังคับ,ผูกมัด,เอื้อเฟื้อ,ทำบุญคุณให้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top