ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*broadcasting*

B R AO1 D K AE2 S T IH0 NG   
156 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: broadcasting, -broadcasting-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broadcasting[N] การแพร่ภาพ, See also: การออกอากาศ, การกระจายเสียง, Syn. transmission

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
broadcasting-satellite serviceบริการแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digital video broadcast; digital video broadcasting (DVB)การแพร่สัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัล, การแพร่ภาพดิจิทัล (ดีวีบี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digital video broadcast; digital video broadcasting (DVB)การแพร่สัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัล, การแพร่ภาพดิจิทัล (ดีวีบี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DVB (digital video broadcast; digital video broadcasting)ดีวีบี (การแพร่สัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัล, การแพร่ภาพดิจิทัล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DVB (digital video broadcast; digital video broadcasting)ดีวีบี (การแพร่สัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัล, การแพร่ภาพดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digital video broadcasting; digital video broadcast (DVB)การแพร่สัญญาณวีดิทัศน์ดิจิทัล, การแพร่ภาพดิจิทัล (ดีวีบี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
thought broadcastingอาการหลงผิดว่าความคิดถูกป่าวประกาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women in television broadcasting สตรีที่ทำงานด้านโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Broadcasting rightsสิทธิในการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Digital audio broadcastingการกระจายเสียงด้วยระบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Format radio broadcastingรูปแบบการกระจายเสียงทางวิทยุ [TU Subject Heading]
International broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Internet radio broadcastingการกระจายเสียงวิทยุทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Radio broadcastingการกระจายเสียงทางวิทยุ [TU Subject Heading]
Radio broadcasting of sportsการกระจายเสียงทางวิทยุด้านกีฬา [TU Subject Heading]
Radio broadcasting policyนโยบายการกระจายเสียงทางวิทยุ [TU Subject Heading]
Religious broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศทางศาสนา [TU Subject Heading]
Television broadcastingการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television broadcasting of animated filmsภาพยนตร์การ์ตูนทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television broadcasting of filmsภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television broadcasting of musicดนตรีทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television broadcasting of newsข่าวโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television broadcasting of sportsกีฬาทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television broadcasting policyนโยบายการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Weather broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพการพยากรณ์อากาศ [TU Subject Heading]
Wire broadcastingการกระจายเสียงตามสาย [TU Subject Heading]
Broadcasting Division, Information Departmentกองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ " กระทรวงการต่างประเทศ (เป็นผู้ดำเนินการสถานีวิทยุกระจายเสียงสราญรมย์ คลื่นความถี่ ระบบ AM 1575 KHz) " [การทูต]
Digital broadcastingการแพร่ภาพกระจายเสียงระบบดิจิทัล
การแพร่ภาพกระจายเสียงระบบดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์อนาลอกดั้งเดิมไปสู่ระบบดิจิทัล เช่น ระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดิน โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวีและการพัฒนาเทคโนโลยีโทรทัศน์แบบใหม่ เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
broadcasting rice cultivationการทำนาหว่าน, การปลูกข้าวโดยเอาข้าวเปลือก หรือข้าวงอกหว่านลงไปในนาที่เตรียมไว้ ปล่อยให้ต้นข้าวเจริญเติบโตในนานั้นโดยไม่มีการย้ายกล้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Neo Tokyo Broadcasting is exclusively covering the news in spite of martial law in the name of freedom of the press!สถานีโทรทัศน์นิวโตเกียว กำลังรายงานข่าว... ...ภายใต้กฎอัยการศึก ในนามของอิสรภาพแห่งการถูกกดดัน! Akira (1988)
Yesterday they start broadcasting primes. Why? It's hardly yesterday.เมื่อวานนี้พวกเขาเริ่มต้นช่วง เวลาที่ออกอากาศ ทำไม? Contact (1997)
, broadcasting from my own little corner of the world,กระจายเสียงจากสถานีวิทยุชุมชน มุมเล็กๆโลกส่วนตัวของดิฉัน The Fog (2005)
This Kira's targets are people who interrupt the broadcasting.เป้าหมายของคิระในครั้งนี้ คือประชาชนที่ขัดขวางการออกอากาศ Death Note: The Last Name (2006)
The police? Stop broadcasting now!นี่ตำรวจ หยุดการออกอากาศเดี๋ยวนี้! Death Note: The Last Name (2006)
Ryuzaki, I told them to stop broadcasting.ริวซากิ, ชั้นบอกให้เค้าหยุดการออกอากาศแล้ว Death Note: The Last Name (2006)
Sakura TV has stopped broadcasting, following the order from the police.Sakura TV ถูกงดออกอากาศ ตามคำสั่งของตำรวจ Death Note: The Last Name (2006)
frequency of the cases reported by one broadcasting company.ความถี่ของคดีถูกรายงานผ่านบริษัทสื่อแห่งหนึ่ง Death Note: The Last Name (2006)
we got something that great... right now what's important for us is getting the new client, not broadcasting Yanase's workอย่าพึ่งสิค่ะ เรามีงานที่ดีขนาดนั้น ตอนนี้สิ่งสำคัญที่เราจะต้องใส่ใจ ก็คือลูกค้าใหม่ ไม่ใช่การแสดงผลงานของคุณยานาเสะ Sapuri (2006)
Digital cable brings you... ... Columbia Broadcasting System...วิทยุผ่านดาวเที่ยม นำเสนอสู่ระบบดิจิตอล ขอยินดีต้อนรับเข้าสูรายการครับ... Transformers (2007)
This is Claire Redfield's convoy, broadcasting for any survivors.นี่คือขบวนรถ แคลล์ เรดฟิลด์ ออกอากาศหาคนที่ยังรอดชีวิตอยู่ Resident Evil: Extinction (2007)
Broadcasting for any survivors. ls anybody out there?ออกอากาศหาคนที่ยังมีชีวิตอยู่ มีใครอยู่ที่นั่นบ้าง Resident Evil: Extinction (2007)
This is Claire Redfield's convoy, broadcasting for any survivors.นี่คือขบวนรถ แคลล์ เรดฟิลด์ ออกอากาศหาคนที่รอดชีวิตอยู่ Resident Evil: Extinction (2007)
Broadcasting for any survivors. ls there anybody in there?ออกอากาศหาผู้รอดชีวิต มีใครอยู่บ้าง Resident Evil: Extinction (2007)
Broadcasting for any survivors. ls there anybody in there?ออกอากาศหาผู้รอดชีวิต มีใครอยู่บ้าง Resident Evil: Extinction (2007)
I am broadcasting on all AM frequencies.ผมออกอากาศทุกช่องทางคลื่นความถึ่ต่ำ I Am Legend (2007)
I am broadcasting on all AM frequencies.ผมออกอากาศทุกช่อง ทางคลื่นความถี่ต่ำ I Am Legend (2007)
WZON is off the air, but Portland's still broadcasting.ดับเบิ้ลยูซีโอเอ็นคลื่นดับ แต่ของพอร์ทแลนด์น่ะ ยังออกอากาศอยู่ The Mist (2007)
I know where he has to be broadcasting from.Heroes ฉันรู้ ว่าเขาจะต้องอยู่ที่ไหน กระจายเสียง Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
With the cavalry, they realized the ghost network Was compromised, and stopped broadcasting on it.พวกเขารู้ละว่าเครือข่ายผีถูกเจาะได้ เลยเลิกส่งสัญญาณละ The Ghost Network (2008)
That's what's so important you couldn't stop yourself from broadcasting.มันสำคัญขนาดที่ คุณไม่สามารถหยุดการส่งสัญญานได้ The Arrival (2008)
This is KSWT, broadcasting live from downtown Leadville, Colorado.นี่คือ KSWT สถานีวิทยุสด จาก ตัวเมือง ลีดวิวล์, โคโลลาโด้ Day of the Dead (2008)
Otherwise she will be broadcasting everything she sees and hears, 30 minutes.ไม่อย่างงั้น เธอจะถ่ายทอดทุกอย่างเธอเห็นNและได้ยิน.. Gamer (2009)
I am now going to broadcasting hell right behind the naked weathergirl from Canada...ไปสู่สาวเปลือย พยากรณ์อากาศจากแคนาดา The Ugly Truth (2009)
Which means that once he starts broadcasting, we should be able to triangulate his position.ซึ่งหมายความว่า เขาเริ่มต้นส่งคลื่น เราควรฉวยโอกาสสร้างภาพ 3 มิิติ แสดงจุดตำแหน่งของเขา Fracture (2009)
Signal broadcasting at full strength, sir.สัญญาณออกอากาศ ที่ความแรงสูงสุด ครับ Terminator Salvation (2009)
You're supposed to be broadcasting this.เธอต้องรายงานข่าวพวกนี้นี่.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
This is Arcadia, broadcasting on the emergency frequency.นี่ อาร์เคเดีย ออกอากาศผ่าน คลื่นความถี่ฉุกเฉิน Resident Evil: Afterlife (2010)
This is Arcadia, broadcasting on the emergency frequency.นี่ อาร์เคเดีย ออกอากาศผ่าน คลื่นความถี่ฉุกเฉิน Resident Evil: Afterlife (2010)
This is Arcadia...broadcasting on the emergency frequency.นี่ อาร์เคเดีย ออกอากาศผ่าน คลื่นความถี่ฉุกเฉิน Resident Evil: Afterlife (2010)
This is Arcadia...broadcasting on the emergency frequency.นี่ อาร์เคเดีย ออกอากาศ ผ่านคลื่นความถี่ฉุกเฉิน Resident Evil: Afterlife (2010)
This is Arcadia, broadcasting on the emergency frequency.นี่อาร์เคเดีย ออกอากาศผ่าน ความถี่ฉุกเฉิน Resident Evil: Afterlife (2010)
ThisisArcadia,broadcastingonthe emergency frequency.นี่ อาร์เคเดีย ออกอากาศผ่านความถึ่ฉุกเฉิน Resident Evil: Afterlife (2010)
This is Arcadia, broadcasting on the emergency frequency.นี่ อาร์เคเดีย ออกอากาศ ผ่านความถี่ฉุกเฉิน Resident Evil: Afterlife (2010)
Went to work for Weyland Broadcasting as a weather girl, is now the host and executive producer of Death Match.ไปทำงานสำหรับ Weyland Broadcasting as สาวสภาพอากาศ, ขณะนี้ผู้ผลิตและผู้บริหารโฮสต์ of Death Match, Death Race 2 (2010)
He is the two-time local Emmy winner and broadcasting icon...เขาเป็นเจ้าของรางวัลเอมมี่ 2 ครั้ง Journey to Regionals (2010)
Man.This is NBC,The national broadcasting company.อย่างน้อยที่ฉันทำได้คือ ซื้อเหล้าให้พวกนายสักซ๊อต Iwo Jima (2010)
They're broadcasting to the whole world.อะไรอยู่ข้างบนคุณมองหาอะไร? The Eleventh Hour (2010)
Broadcasting on emergency channel.สัญญาณจากช่อง Emergency Days Gone Bye (2010)
Broadcasting on emergency channel.ออกอากาศผ่าน รายการฉุกเฉิน Days Gone Bye (2010)
This is officer Shane Walsh, broadcasting a person unknown, please respond.นี่ออฟฟิสเซอร์ Shane Walsh เรียกคนที่เพ่ิงส่งสัญญาณมา เปลี่ยน Days Gone Bye (2010)
Captioning sponsored by 20th CENTURY FOX TELEVISION and FOX BROADCASTING COMPANYand FOX BROADCASTING COMPANY พ่อครับ เราใกล้ถึงรึยัง And Then There Were Fewer (2010)
Family Guy 9x02 Excellence in Broadcasting Original Air Date on October 3, 2010Family Guy 9x02 Excellence in Broadcasting Original Air Date on October 3, 2010 Excellence in Broadcasting (2010)
It could be that these alien intelligences have entirely different intentions, and, therefore, maybe they aren't broadcasting where they are.มีความตั้งใจที่ แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง, และดังนั้น พวกเขาอาจจะไม่ได้ ออกอากาศที่พวกเขาอยู่ Are We Alone? (2010)
Do you think you broadcasting is only to see the appearance?คุณคิดว่าการออกอากาศเป็นเรื่องแค่ที่เห็นภายนอกหรือ Dae Mul (2010)
I'm at the broadcasting station, of course.อยู่ที่สถานีหน่ะซิ Episode #1.15 (2010)
Local broadcasting legend and man about town Rod Remington!ตำนานผู้ประกาศข่าวท้องถิ่นของเมือง ร๊อด รีมิงตั้น ! Original Song (2011)
Broadcasting the signal now.ถ่ายทอดสัญญาณตอนนี้เลย Gauntlet (2011)
Normal broadcasting will cease immediately.การออกอากาศปกติ จะถูกยกเลิก What Lies Ahead (2011)
Why would they stop broadcasting about the refugee center?ทำไมพวกเขาถึงหยุดประกาศเรื่องศูนย์ลี้ภัยล่ะ - ไม่รู้สิ Chupacabra (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
broadcastingThe President will be broadcasting next year.
broadcastingThe rebels have captured the broadcasting station.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บีบีซี[N] BBC, See also: British Broadcasting, Syn. สถานีวิทยุกระจายเสียงบีบีซี
สถานีวิทยุ[N] radio station, See also: radio broadcasting station, Example: ต้นตอของข่าวลือครั้งนี้ทราบว่า มาจากสถานีวิทยุแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบีซี[org.] (Bī.Bī.Sī.) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)   FR: BBC ([f]
สถานีวิทยุ[n. exp.] (sathānī witthayu) EN: radio station ; broadcasting station   FR: station de radio [f]
ยุติการกระจายเสียง[v. exp.] (yutti kān krajāisīeng) EN: stop broadcasting ; go off air   

CMU English Pronouncing Dictionary
BROADCASTING    B R AO1 D K AE2 S T IH0 NG
BROADCASTING'S    B R AO1 D K AE2 S T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
broadcasting    (v) brˈɔːdkaːstɪŋ (b r oo1 d k aa s t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tái, ㄊㄞˊ, / ] platform; stage; terrace; stand; support; desk; station; broadcasting station; classifier for vehicles or machines; Taiwan (abbr.), #530 [Add to Longdo]
直播[zhí bō, ㄓˊ ㄅㄛ, ] live broadcast (not recorded); direct internet broadcasting, #4,070 [Add to Longdo]
电台[diàn tái, ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, / ] transmitter-receiver; broadcasting station, #7,439 [Add to Longdo]
演播室[yǎn bō shì, ㄧㄢˇ ㄅㄛ ㄕˋ, ] broadcasting studio, #28,606 [Add to Longdo]
英国广播公司[Yīng guó Guǎng bō Gōng sī, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 广 / ] British Broadcasting Corporation; BBC, #31,685 [Add to Longdo]
美国广播公司[Měi guó guǎng bō gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 广 / ] ABC (American Broadcasting Corporation), #39,774 [Add to Longdo]
美国全国广播公司[Měi guó quán guó guǎng bō gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 广 / ] National Broadcasting Company (NBC), #63,606 [Add to Longdo]
哥伦比亚广播公司[Gē lún bǐ yà guǎng bō gōng sī, ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 广 / ] Columbia Broadcasting System (CBS), #68,176 [Add to Longdo]
英国广播电台[Yīng guó Guǎng bō Diàn tái, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 广 / ] British Broadcasting Corporation; BBC, #279,346 [Add to Longdo]
全美广播公司[Quán Měi guǎng bō gōng sī, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄟˇ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 广 / ] National Broadcasting Company (NBC) [Add to Longdo]
广播室[guǎng bō shì, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄕˋ, 广 / ] broadcasting room [Add to Longdo]
日本放送协会[Rì běn Fàng sòng Xié huì, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄈㄤˋ ㄙㄨㄥˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] NHK (Nihon Hōsō Kyōkai), Japanese national broadcasting company [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstrahlung {f} (Radio, TV)broadcasting; transmission [Add to Longdo]
Kabelrundfunk {m}wired broadcasting [Add to Longdo]
Rundsendung {f}; Rundfunksendung {f}broadcasting [Add to Longdo]
Sendeplan {m}broadcasting schedule [Add to Longdo]
Sendeprogramm {n} | Sendeprogramme {pl}broadcasting program | broadcasting programs [Add to Longdo]
Sendezeit {f} | zur besten Sendezeitbroadcasting time; airtime | at prime time [Add to Longdo]
Sendung {f} | auf Sendungbroadcasting; transmission | on the air [Add to Longdo]
Tonrundfunk {m}radio-broadcasting [Add to Longdo]
Wiederholungssendung {f}rebroadcasting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
アナログ放送[アナログほうそう, anarogu housou] (n) analog broadcasting [Add to Longdo]
イギリス放送協会[イギリスほうそうきょうかい, igirisu housoukyoukai] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
ステレオ放送[ステレオほうそう, sutereo housou] (n) stereo broadcasting [Add to Longdo]
データ放送[データほうそう, de-ta housou] (n) {comp} data broadcasting [Add to Longdo]
デジタル放送[デジタルほうそう, dejitaru housou] (n) digital broadcasting [Add to Longdo]
ブロードキャスティング[, buro-dokyasuteingu] (n) broadcasting [Add to Longdo]
ヘビーローテーション;ヘビー・ローテーション[, hebi-ro-te-shon ; hebi-. ro-te-shon] (n) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit [Add to Longdo]
ヘビロテ;ヘビーローテ[, hebirote ; hebi-ro-te] (n) (abbr) (See ヘビーローテーション) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit [Add to Longdo]
ヨーロッパ放送協会[ヨーロッパほうそうきょうかい, yo-roppa housoukyoukai] (n) {comp} European Broadcasting Union; EBU [Add to Longdo]
ワンセグ[, wansegu] (n) 1 SEG (Japanese terrestrial digital broadcasting service for mobile devices); 1seg; (P) [Add to Longdo]
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] (n) satellite broadcasting [Add to Longdo]
擬音[ぎおん, gion] (n,adj-no) imitative sounds (drama, broadcasting) [Add to Longdo]
公共放送[こうきょうほうそう, koukyouhousou] (n) public broadcasting (e.g. NHK, BBC); (P) [Add to Longdo]
再放送[さいほうそう, saihousou] (n,vs) rebroadcasting [Add to Longdo]
散播き;ばら撒き[ばらまき, baramaki] (n) (1) (uk) broadcasting (e.g. seed); disseminating; (2) (See ばらまき政治) distributing (e.g. favours); pork barrelling [Add to Longdo]
深夜放送[しんやほうそう, shinyahousou] (n) late-night (all-night) broadcasting [Add to Longdo]
静止画放送[せいしがほうそう, seishigahousou] (n) broadcasting of still pictures [Add to Longdo]
短波放送[たんぱほうそう, tanpahousou] (n) short-wave broadcasting [Add to Longdo]
地デジ[ちデジ, chi deji] (n) (abbr) (sl) (See 地上デジタル放送) terrestrial digital broadcasting [Add to Longdo]
地上デジタルテレビ放送[ちじょうデジタルテレビほうそう, chijou dejitaruterebi housou] (n) (See 地上デジタル放送) terrestrial digital television broadcasting [Add to Longdo]
地上デジタルラジオ放送[ちじょうデジタルラジオほうそう, chijou dejitarurajio housou] (n) (See 地上デジタル放送) terrestrial digital radio broadcasting [Add to Longdo]
地上デジタル放送[ちじょうデジタルほうそう, chijou dejitaru housou] (n) (See デジタル放送) terrestrial digital broadcasting [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] (n) terrestrial broadcasting [Add to Longdo]
中継[ちゅうけい, chuukei] (n,vs,adj-no) (1) relay; hook-up; (n,vs) (2) (abbr) (See 中継放送・ちゅうけいほうそう) relay broadcasting; (P) [Add to Longdo]
中継車[ちゅうけいしゃ, chuukeisha] (n) outside broadcasting van; OB Van; mobile unit; outdoor broadcasting van [Add to Longdo]
中継放送[ちゅうけいほうそう, chuukeihousou] (n,vs) relay broadcasting [Add to Longdo]
日本放送協会[にっぽんほうそうきょうかい;にほんほうそうきょうかい, nipponhousoukyoukai ; nihonhousoukyoukai] (n) Japan national broadcasting company; NHK [Add to Longdo]
文字放送[もじほうそう, mojihousou] (n) teletext broadcasting [Add to Longdo]
放送[ほうそう, housou] (n,vs,adj-no) broadcast; broadcasting; (P) [Add to Longdo]
放送衛星[ほうそうえいせい, housoueisei] (n) broadcasting satellite [Add to Longdo]
放送業界[ほうそうぎょうかい, housougyoukai] (n) {comp} broadcasting industry [Add to Longdo]
放送局[ほうそうきょく, housoukyoku] (n) broadcasting office [Add to Longdo]
放送権[ほうそうけん, housouken] (n) broadcasting rights [Add to Longdo]
放送時間[ほうそうじかん, housoujikan] (n) time (for a program, programme); broadcasting hours; air time [Add to Longdo]
放送網[ほうそうもう, housoumou] (n) broadcasting network [Add to Longdo]
民間放送[みんかんほうそう, minkanhousou] (n) commercial broadcasting; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]
放送業界[ほうそうぎょうかい, housougyoukai] broadcasting industry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 broadcasting \broad"cast`ing\ n.
   the medium that disseminates via telecommunications; radio
   and television.
 
   Syn: broadcast media.
     [WordNet 1.5]
 
   2. taking part in a radio or tv program.
    [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top