Search result for

ติดกับ

(54 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ติดกับ-, *ติดกับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดกับ[CONJ] adjoin, See also: be contiguous, close to, connect, be adjacent to, border on, join to, Syn. ใกล้กับ, ติด, ชิดกับ, Ant. ห่าง, Example: เขาสร้างบ้านใหม่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา, Thai definition: อยู่ชิดกันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ติดกับ[V] trap, See also: snare, caught in a spring trap, fall into a trap, Syn. ติดกับดัก, ติดบ่วง, Example: กระต่าย 2 ตัว ติดกับที่นายพรานวางไว้, Thai definition: อาการที่เข้าไปโดนกับดักแล้วกับดักปิดหรืองับทันที
ติดกับดัก[V] be caught in a trap, See also: be trapped in, Example: หนูติดกับดักที่วางไว้ในครัวหลายตัว, Thai definition: เข้าไปข้องอยู่ในกับดักออกมาไม่ได้
ติดกับดัก[V] be deceived, See also: be cheated, be taken in, be fooled, be duped, Syn. หลงกล, Example: ทั้ง 2 คนติดกับดักเจ้าพ่อจอมโหดอย่างไม่รู้ตัว, Thai definition: หลงกลลวงหรืออุบายที่ล่อไว้อย่างจนมุมหรือหมดหนทาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
On-site ติดกับที่
ระบบหรือถังบำบัดที่สร้างบนพื้นที่ของอาคาร หรือโครงการ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Looks like you've just hooked yourself a bass.ดุเหมือนเธอจะติดกับแบสซะแล้ว There Might be Blood (2008)
Jailbait, that is.เหยื่อติดกับแล้ว There Might be Blood (2008)
If Wilson was getting handcuffed on the hood of his car, would I be carrying on a differential?ตอนนี้วิลสันถูกใส่กุญแจมือติดกับฝากระโปรงรถ\ ฉันพอบอกความแตกต่างได้ Birthmarks (2008)
Just terminating the fetus when it's glued to her intestines is high-risk surgery.แค่ทำลายตัวอ่อน เมื่อมันติดกับลำไส้เธอ เป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงมาก Dying Changes Everything (2008)
Too late it is, sprung is the trap.สายเกินไป เราติดกับพวกมันซะแล้ว Ambush (2008)
But, entering another trap we are.แต่ กำลังเข้าไปติดกับอีกอันนี่สิ Ambush (2008)
Grievous is falling right into our trap.กรีวัสกำลังจะติดกับเรา Downfall of a Droid (2008)
Skywalker, now you have fallen into my trap.สกายวอล์คเกอร์ เจ้าหลงมาติดกับข้าเข้าให้แล้ว Downfall of a Droid (2008)
If we fight them on their terms, then...และล่อให้พวกมันไปติดกับดัก ถ้าเราใช้แผนนี้... The Moment of Truth (2008)
...the grand trapper...trapped!นักวางกับดักตัวยง .. มาติดกับดักเสียเอง The Secret of Moonacre (2008)
Hey guys, come here. Check this out! He's got his melon stucked.พวกเรามาดูนี่สิ\ หัวเขาติดกับเหล็กน่ะ Bolt (2008)
Yup, that is one stucked melon.ช่ายยย หัวติดกับเหล็ก Bolt (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดกับ[v.] (tit kap) EN: adjoin ; be contiguous ; close to ; connect ; be adjacent to ; be adjoining to ; border on ; join to ; be alongside ; get trapped by   FR: fixer (à)
ติดกับ[v.] (tit kap) EN: trap ; snare ; be caught in a spring trap ; fall into a trap ; be trapped in   FR: pièger ; prendre au piège ; être pris au piège

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abut against[PHRV] ติดกับ, See also: ชิดกับ, ชิด, จรด, จด
abut on[PHRV] ติดกับ, See also: ชิดกับ, ชิด, จรด, จด, Syn. border on, verge on
attach to[PHRV] ติดกับ, See also: ยึดกับ, ติดตรงที่, Syn. affix to
cling to[PHRV] ยึดติดกับ, See also: ติดกับ, เกาะติดกับ, Syn. keep by, stay by, stick to
fall into a trap[IDM] ติดกับ, See also: หลงเชื่อ
stand by[PHRV] อยู่ติดกับ, See also: ติดกับ, Syn. stick by, stick to
stand by[PHRV] อยู่ติดกับ, See also: ติดกับ, Syn. stick by, stick to
stick to[PHRV] ติดกับ, See also: แปะกับ, Syn. adhere to, cleave to, cling to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrodont(แอค' ดรดอนทฺ) adj. ว่งมีฟันที่ไร้รากฟัน ฟันนั้นติดกับสันที่ถุงของขากรรไกร. -acrodontism n.
adjoin(อะจอยน์') vt.,vi. ประชิดกับ, ติดกับ, ข้างเคียงกับ, Syn. border)
adnate(แอก' เนท) adj. ติดกับบางอย่าง (congenitally attached)
aerial ladderบรรไดยาที่ยึดออกได้ (มักติดกับรถ)
aerocamera(แอโรแคม' เมอระ) n. กล้องถ่ายภาพ (ที่ติดกับเครื่องบิน) ในอากาศ
affix(อะฟิคซฺ') vt. ติด, ติดกับ, ประทับ, เพิ่มใส่, ใส่ (ความ) -n. สิ่งที่ติดใส่, ส่วนผนวก, คำต่อท้าย, คำนำหน้า. -affixal, affixial adj. -affixer n., Syn. fasten, attach ###A. split)
aglet(แอก' ลิท) n. โลหะหุ้มหรือปลอกหุ้ม (ใช้ติดกับสิ่งอื่น เช่น สายเชือกรองเท้า) สายสะพายเครื่องแบบ, อินธนูของเครื่องแบบทหาร., Syn. aiglet
alcove(แอล' โคฟว) n. เวิ้งที่ติดกับห้องสำหรับตั้งเตียงหรือตู้หรืออื่น,ส่วนที่เป็นเวิ้ง, ซุ้มไม้
alongside(อะลอง' ไซดฺ, อะลอง' ไซดฺ) adv.,prep. อยู่ข้าง, อยู่ติดกับ, เทียบท่า,เคียง
amplexicaul(แอมเพลค' ซิคอล) adj. ยึดติดกับต้น (clasping the stem)

English-Thai: Nontri Dictionary
adjoin(vi,vt) ใกล้กัน,ประชิดกับ,ชิดกัน,ติดกับ
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม
alongside(pre) ใกล้ชิด,เทียบ(ท่า),อยู่ติดกับ,เคียงกับ
beside(pre) ข้าง,เทียบกับ,เคียงกับ,ใกล้,ชิด,ติดกับ,ห่างจาก
border(vt) ติดต่อกับ,ใกล้กับ,เชื่อมติดกับ
cling(vi) ติดกับ,ยึด,เกาะแน่น,เกาะกับ
entrap(vt) ดัก,ล่อ,ทำให้ติดกับ,ทำให้ตกหลุมพราง
rowlock(n) ที่ยึดแจวให้ติดกับเรือ
trammel(vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ยับยั้ง,ทำให้ติดกับ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
陥る[おちいる, ochiiru] Thai: ติดกับ

German-Thai: Longdo Dictionary
an(Präp) ตรงที่, ที่ติดกับ เช่น an der Tür ตรงประตู
direkt(adj adv) ติดกับ หรือ อยู่ใกล้ เช่น direkt am Wasser, direkt neben mir
Terrasse(n) |die, pl. Terrassen| ลานหน้าบ้าน, ลานหลังบ้าน, เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่ติดกับพื้นดิน(ไม่จำเป็นต้องมีรั้วกั้นเป็นขอบ) เช่น Im Urlaub haben wir uns auf der Terrasse im Hotel getroffen und zusammen gefrühstückt. เราเจอกันช่วงหยุดพักร้อนที่เฉลียงของโรงแรม และทานอาหารเช้าด้วยกัน , See also: Related: Balkon
Gebirge(n) |das, pl. Gebirge, ส่วนใหญ่ใช้เป็นเอกพจน์| เทือกเขา เช่น Das Hotel liegt am Gebirge. โรงแรมอยู่ติดกับเทือกเขา
Image:
Filiale(n) |die, pl. Filialen| สำนักงานสาขา เช่น Eine neue Filiale unserer Bank liegt am Hauptbahnhof. สำนักงานสาขาใหม่ของธนาคารเราอยู่ติดกับสถานีรถไฟ

French-Thai: Longdo Dictionary
contre(prep) ติดกับ, อิงกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Le jardinier a posé une échelle contre le mur. คนทำสวนวางบันไดลิงอิงกับกำแพง
nouveau(adj) |f. nouvelle| ใหม่ เช่น Ce livre est nouveau. -หากใช้ติดกับคำนามให้วางไว้หน้าคำนามเพศชายเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ เช่น C'est un nouveau livre. -หากคำนามเป็นเพศชายเอกพจน์ขึ้นต้นด้วยสระใช้ nouvel เช่น C'est mon nouvel ami. -หากเป็นคำนามเพศชายพหูพจน์ ให้ใช้ nouveaux เช่น Ce sont les nouveaux livres.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top