ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

direkt

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -direkt-, *direkt*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Direktabfluss {m}direct runoff [Add to Longdo]
Direktantrieb {m}direct drive [Add to Longdo]
Direktfarbstoff {m} | Direktfarbstoffe {pl}direct dye | direct dyes [Add to Longdo]
Direktinvestitionen {pl} im Ausland [econ.]foreign direct investment (FDI) [Add to Longdo]
Direktion {f}; oberste Leitungtop management [Add to Longdo]
Direktionsassistent {m}assistant to top management [Add to Longdo]
Direktive {f} | Direktiven {pl}directive | directives [Add to Longdo]
Direktor {m} | Direktoren {pl}director | directors [Add to Longdo]
Direktor {m}; Rektor {m} | Direktoren {pl}; Rektoren {pl}headmaster | headmasters [Add to Longdo]
Direktor {m} (einer Firma, nicht offiziell ernannt)associate director [Add to Longdo]
Direktorat {n}; Direktorenamt {n}directorship [Add to Longdo]
Direktorenstelle {f}directorate [Add to Longdo]
Direktorin {f} | Direktorinnen {pl}headmistress | headmistresses [Add to Longdo]
Direktorin {f} | Direktorinnen {pl}manageress | managresses [Add to Longdo]
Direktsteuerung {f}direct control [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
所長[しょちょう, shochou] Direktor, Leiter [Add to Longdo]
直接[ちょくせつ, chokusetsu] direkt [Add to Longdo]
直系[ちょっけい, chokkei] direkte_Abstammung [Add to Longdo]
直轄[ちょっかつ, chokkatsu] direkte_Oberaufsicht, direkte_Kontrolle [Add to Longdo]
社長[しゃちょう, shachou] Direktor, Firmenchef [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  direkt /diːrɛkt/
   direct; directly; firsthand; immediate; immediatly; one-level; random; randomly; squarely; straight; straightly

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top