ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชิดกับ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชิดกับ-, *ชิดกับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you salute him, then you are boundถ้าคุณการคำนับที่เขา,\ Nthen ที่คุณถูกประชิดกับ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Then you must join up, honour boundต่อมาคุณต้องสมัคร,\ Nhonour ที่ประชิดกับ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The first apparatus is a huge wheel with razor blades to which is bound a girl to be flayed aliveapparatus แรกคือ wheel with ใหญ่โต โกนด้วยมีดโกนใบมีด... ...เพื่อสิ่งที่ถูกประชิดกับ girl to flayed มีชีวิตอยู่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We'll probably find more of it when we get close to Io.เราอาจจะพบมากขึ้นของมัน เมื่อเราได้ใกล้ชิดกับ ไอโอ 2010: The Year We Make Contact (1984)
He's taken me through deep-regression hypnosis.จากงานวิจัยผม ผมทำงานใกล้ชิดกับ ชายคนหนึ่งชื่อ Dr Heitz Werber Deep Throat (1993)
You have a tight family. I can tell.คุณใกล้ชิดกับครอบครัว ผมบอกได้เลย Heat (1995)
Through Megatech, who happens to be closely aligned with Section 9.ผ่านทางเมก้าเทค ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับแผนก 9 ของเรา Ghost in the Shell (1995)
You're close to him, aren't you? I was.คุณใกล้ชิดกับเขาไม่ได้ใช่ไหม? Contact (1997)
You were much too informal with me for that.คุณเป็นคนที่ ใกล้ชิดกับเรามากกว่านั้น Seven Years in Tibet (1997)
That's why there are several of your men close to Sutler men that can be counted on.ทำไม ลูกทีมคุณถึง ใกล้ชิดกับซุทส์เล่อร์ V for Vendetta (2005)
I wish with all my heart to see you and be close to you.ฉันหวังอย่างสุดหัวใจว่าจะได้พบคุณ และใกล้ชิดกับคุณ Innocent Steps (2005)
Oh. Must be hard to be here so close to your brother and not be able to do anything to help him.โอ้ ต้องยากมากที่จะอยู่ที่นี่ ใกล้ชิดกับพี่นาย English, Fitz or Percy (2005)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abut against[PHRV] ติดกับ, See also: ชิดกับ, ชิด, จรด, จด
abut on[PHRV] ติดกับ, See also: ชิดกับ, ชิด, จรด, จด, Syn. border on, verge on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjoin(อะจอยน์') vt.,vi. ประชิดกับ, ติดกับ, ข้างเคียงกับ, Syn. border)
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
appose(อะโพซ') vt. ใส่หรือวางชิดกับ,ใส่หรือวางใกล้กับ. -apposer n., Syn. juxtapose)
befriend(บิเฟรนดฺ') {befriended,befriending,befriends} vt. คบเป็นเพื่อนกัน,ให้ความใกล้ชิดกับ -Conf. make friend with
bound(เบาดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้าเล่ม,ท้องผูก vi. กระโดด,เด้งกลับ,จดกับ,ประชิดกับ vt. จำกัด,กลายเป็นขอบเขต,พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด,การเด้งกลับ,ขอบเขต,ชายแดน adj. กำลังจะ,ไปทาง,พร้อมที่จะ
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
contact(คอน'แทคทฺ) {contacted,contacting,contacts} n. การสัมผัส,การพบปะ,การติดต่อ,จุดเชื่อม,คนรู้จักหรือคุ้นเคย,ผู้ใกล้ชิดกับคนเป็นโรคติดต่อ. vt.,vi. ติดต่อกับ., See also: contactual adj.
contingence(คันทิน'เจินซฺ) n. การประชิดกับการติดต่อ,การสัมผัส, Syn. contact
cosine(โค'ไซน์) n. สัดส่วนของด้านชิดกับมุมที่กำหนดให้กับ ด้านตรงข้ามกับมุมฉากของสามเหลี่ยม
nuzzle(นัซ'เซิล) vi.,vt.,n. (การ) ดุนด้วยจมูก (ในการดมกลิ่น) ,สูดด้วยจมูก,อิงแอบ,นอนชิดกับ,คุดคู้,กระแซะ,แนบชิด.

English-Thai: Nontri Dictionary
adjoin(vi,vt) ใกล้กัน,ประชิดกับ,ชิดกัน,ติดกับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top