ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใกล้กับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใกล้กับ-, *ใกล้กับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now let me ask you this. Has anyone here ever lived near the el tracks?ตอนนี้ให้ฉันขอให้คุณนี้ มีใครที่นี่เคยอาศัยอยู่ใกล้กับเอลแทร็ค? 12 Angry Men (1957)
I lived in an apartment near the el line once.ฉันอาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้นใกล้กับเอลสายหนึ่งครั้ง 12 Angry Men (1957)
# When I held you nearเมื่อตอนที่ฉันจัดขึ้นใกล้กับคุณ Help! (1965)
# When I held you nearเมื่อตอนที่ฉันจัดขึ้นใกล้กับคุณ Help! (1965)
# When I held you nearเมื่อตอนที่ฉันจัดขึ้นใกล้กับคุณ Help! (1965)
You were captured near Fort Craig?นายถูกจับใกล้กับ... ...ป้อมเครกใช่ไหม? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Put that brake on. Clutch.คลัตช์ ไม่ได้รับมากเกินไปซึ่ง อยู่ใกล้กับคนที่อยู่ข้างหน้า How I Won the War (1967)
I think we're near the Sea of Green.ฉันคิดว่าเราอยู่ใกล้กับทะเลสีเขียว Yellow Submarine (1968)
Newer and bluer Meanies have been sighted within the vicinity of this theatre.มีนีส ใหม่และสีฟ้าได้รับการมองเห็น อยู่ใกล้กับโรงละครแห่งนี้ Yellow Submarine (1968)
He found out that Chong Yang Palace is right next to Living Tomb where Miss Long lives... so he brought his men to attack Chong Yang Palace.เขารู้มาว่าตำหนักเต็งเอี๊ยงอยู่ใกล้กับสุสานโบราณ ที่แม่นางเล้งอาศัยอยู่... แล้วเขาก็พาคนบุกตำหนักเต็งเอี๊ยง. Return of the Condor Heroes (1983)
That's near the toll booth that's being guarded by the 2nd platoon.ที่นั่นใกล้กับแผงสะพานมี กองรักษาการณ์โดยนายทหารระดับ 2 Akira (1988)
Near the village of Khost, 30 miles over the border.อยู่ใกล้กับหมู่บ้านโกส 30 ไมล์ขึ้นไปทางชายแดน Rambo III (1988)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
about[PREP] ใกล้กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appose(อะโพซ') vt. ใส่หรือวางชิดกับ,ใส่หรือวางใกล้กับ. -apposer n., Syn. juxtapose)
butt(บัท) {butted,butting,butts} n. ปลาย,ส่วนปลาย,ส่วนก้น,ตะโพก,บุหรี่,ตอไม้ ,คนที่ถูกดูถูก,เป้ายิง,สนามยิงปืน,เป้าหมาย,การเอาหัวชน,ถังขนาด ใหญ่ -v. ประชิดใกล้กับ,พุ่งออกชน,ขวิด -Id. (butt in เสือก,ยุ่ง), Syn. end
next(เนคซฺทฺ) adj.,adv. ถัดไป,ถัด,ข้างหน้า,ติดกัน,หน้า. -prep. ใกล้กับ,ใกล้ที่สุด -Phr (next door to ข้างบ้าน) . -Phr. (next to เกือบจะ,เกือบ), Syn. neighbouring
object glassn. แว่นหรือเลนซ์ของกล้องจุลทรรศน์ที่อยู่ใกล้กับวัตถุที่จะดู

English-Thai: Nontri Dictionary
border(vt) ติดต่อกับ,ใกล้กับ,เชื่อมติดกับ
next(adj,pre) ต่อไป,ถัดไป,ติดกัน,ต่อจาก,ข้างหน้า,หน้า,ใกล้กับ

German-Thai: Longdo Dictionary
bei(prep) อยู่ใกล้ๆ เช่น Der Wochenmarkt ist beim Rathaus. ตลาดสดประจำอาทิตย์อยู่ใกล้กับที่ว่าการเมือง

French-Thai: Longdo Dictionary
près de(prep) ใกล้กับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Il est donc près du Quartier Latin.
du côté de(prep) ใกล้กับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Du côté de la gare, il y a beaucoup de cafés. ใกล้ๆกับโรงแรมมีร้านกาแฟมากมาย
auprès de(prep) ข้างๆ กับ, ใกล้กับ เช่น s'assesoir auprès de qn(นั่งข้างๆใครคนนึง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top